2016-02-06 06:00

2016-02-06 06:00

"Jag vet att min bok är kontroversiell"

SOVMORGON: Suzanne Divinsky debuterar som författare med Visdomskoden

Större delen av Gamla Testamentet bygger på sumerisk kilskrift. Varför stämmer inte Darwins evolutionslära? Varför är Jesus blodslinje intressant? Zecharia Sitchin öppnade en dörr för mig som är ovärderlig.

Det är några kommentarer av Suzanne Divinsky som ligger till grund för att hon skrev boken Visdomskoden.

– Jag har vävt samman fakta och fiction och skrivit en thriller i samma genre som Da Vinci-koden och Den nionde insikten, säger hon.

Det ska bli en trilogi och första delen, som kom ut i december, har undertiteln Den felande länken och den andra, som är färdigskriven men ännu inte utgiven, ska heta De förlorade manuskripten och mer ingående beskriva vad de sumeriska lertavlorna handlar om.

– Visdomskoden bygger till viss del på Zecharia Sitchins översättning av sumerisk kilskrift, men även på andra oberoende forskares tolkningar av andra forntida samlingar, säger Suzanne Divinsky och berättar att Sitchins magnum opus heter Den tolfte planeten och gavs ut 1976. Den första svenska översättningen kom 1980 men det dröjde till 2006 innan Suzanne Divinsky upptäckte de teorier som skulle leda till hennes debut som författare.

– Jag var då på semester i Turkiet och satt på ett all inclusive-boende och läste Den tolfte planeten. Det stod också om de tolv lertavlor som hittats helt intakta vid ett tempel där sumererna i bild sammanfattar människans tillkomst. Jag köpte en kopia av en lertavla och började rota i det här, säger Suzanne Divinsky.

Men det finns en förhistoria till läsandet av Zecharia Sitchin och den inleddes hemma i Örebro när hon såg en film av David Icke där han pratade om Anunnaki, utomjordiska gudar som levde för 450 000 år sedan. Dessa Anunnaki kom till jorden för att hämta guld och ska i samband med det ha skapat de första människorna.

– Jag tänkte att nu har kompisarna spårat ur. Innan dess hade jag ingen aning om det här och tyckte allt tal om utomjordingar var helt knäppt men jag lyssnade på kompisarna och tog med mig boken till Turkiet, tillägger hon.

Nytt efternamn

Suzanne Divinsky startade i juni 2015 förlaget Ninova för att ge ut boken och hon avslöjar att efternamnet är taget enkom för att skilja hennes författarjag från den person som jobbar med andra saker i Örebro och Karlskoga.

– Jag vill hålla isär skrivandet från min andra verksamhet och sen ville jag också ha ett efternamn som fungerade internationellt, förtydligar hon.

Suzanne Divinsky fyller 54 till sommaren. Hon är född i Hällefors och flyttade 1980 - som 18-åring - till Karlskoga där hon bodde och arbetade i tio år.

– Det var kärleken som fick mig att flytta till Karlskoga, säger hon och berättar att hon jobbat i Villingsberg på den gamla militärförläggningen. Hon har också arbetat som kontorist på stadsingenjörskontoret innan hon blev kartritare men när datorerna tog över nappade hon på erbjudandet att gå den halvårslånga kursen Kvinnor och teknik.

– Det var en jättebra kurs som gavs för att få kvinnor mer intresserade av teknik, säger hon.

Bofors Indienorder

Kvinnor och teknik-kursen hade avsedd verkan och ledde till att hon valde fyraårig teknisk linje på dåvarande Bergslagsskolan men efter ett tag gick hon över till tvåårig el-tele-linje.

– Jag har också jobbat sju månader på elektroniken i Brickegårdsverkstaden och tillverkade delar till Bofors haubitsorder till Indien. Det var en spännande tid som inföll något år efter att Ingvar Bratt trätt fram.

Suzanne ville fortsätta arbeta med telekommunikation och fick 1989 jobb på Teracom som frekvenstekniker och flyttade året därpå till Örebro där hon alltsedan dess bor.

– Fast då hette det Televerkets radio och jag satt och kopplade kablar i väggen. Då trodde jag att man var anställd på livstid men efter fyra år lades kontoret ned och jag fick ett avgångsvederlag.

Frekvensmedicin

– I det skedet, vi talar om mitten av 1990-talet, hade jag redan börjat intressera mig för alternativ medicin så jag utbildade mig till biopat. Jag gick alltså från frekvenstekniker till frekvensmedicin, konstaterar hon med ett skratt och berättar att tekniken eller metoden heter Scio och handlar om frekvensanalyser.

Scio kombinerar bioresonans och biofeedback med modern datorteknologi.

– Jag jobbar med ett datorinstrument som scannar kroppen, det är ett speciellt instrument som kopplas till datorn och är framtaget av en kille som arbetade på Nasa i USA i 25 år.

– Jag scannar kroppen och gör frekvensanalyser.

Suzanne påpekar att hon varit med i telebranschen från början.

– Jag har lärt mig allt från elektronrör och transistorn till datorn och vet i detalj hur energier och frekvenser fungerar eftersom jag varit med om hela utvecklingen.

Suzanne köpte sin första Sciomaskin 2003 och arbetade heltid i tio års tid.

– Titeln är alltså biopat och även om jag inte jobbar så mycket med det numera så har jag några patienter kvar i Karlskoga.

Pyramiderna i Giza

Suzanne Divinsky säger att hon alltid skrivit och återkommer till det som hände 2006 i samband med vistelsen i Turkiet.

– Jag har alltid rest mycket och funderat på hur pyramiderna i Giza byggdes. Vissa byggen, till exempel i det gamla Baalbek i Libanon, består av perfekt utskurna stenblock som väger mer än 1500 ton. Hur bar sig byggherrarna åt för att få till sådana monument i den perfekta form som de dessutom har? frågar hon sig.

– Man kan bara häpna över den högteknologiska civilisation som bevisligen har funnits här på jorden, tillägger hon och kopplar det till sumerernas beskrivning av människans tidiga historia som finns instansad i hundratusentals lertavlor spridda och bevarade på museer runt om i världen.

– Varför skulle det vara myter när Bibeln anses sann?

– Denna välutvecklade och märkligt nog nästan helt undanskuffade kultur och dess efterlämningar har varit vägledning till min bok Visdomskoden, förklarar Suzanne Divinsky och berättar att sumererna avbildade hela solsystemet på sina lertavlor.

– Sumererna hade även med Pluto som nyupptäcktes 1930.

Hon nämner Nazcalilinjerna i Peru vars mönster endast är synligt från ovan och berättar att liknande hieroglyfer och symboler har hittats över hela världen och i många olika kulturer och frågade sig hur det kan komma sig.

Kontroversiell bok

– Kan det vara så att det fanns ett folkslag på vår planet för väldigt länge sedan som förmodligen hade möjlighet att transportera sig i luften? Ett folkslag som enligt de sumeriska texterna ska ha varit inblandat i tillkomsten av människoarten som den ser ut i dag?

– Det skulle kunna förklara mycket, inte minst att sägnerna från våra ursprungsbefolkningar i stort sett är desamma över hela världen.

– När jag började rota i det här trodde jag inte alls på utomjordingar eller Anunnaki men jag har sett vad jag sett under mina resor. Och när jag läste Zecharia Sitchins bok Den tolfte planeten, Sitchin kunde läsa kilskrift, började allt falla på plats.

– Jag vet att min bok är kontroversiell. Men var och vad är den felande länken? Det finns någonting i människans tillkomst som vi inte vet något om. Varför stämmer inte Darwins evolutionslinje? Den felande länken är inte vad vi tror, fortsätter Suzanne Divinsky och kommer in på den historiska delen av Visdomskoden, den del som hon bröt ut och så småningom lanserar som del två i trilogin.

Utomjordingar

Den delen tar sin början för 450 000 år sedan. Zecharia Sitchin hävdar i Den tolfte planeten att människan skapades av utomjordiska besökare från planeten Nibiru. Anunnaki är namnet på de gudar som kom från himlen till jorden för att leta guld och mineraler, guldet behövdes för att skydda hemplaneten mot kosmisk strålning. Den store guden Enki Ea bestämmer sig för 200 000 år sedan, enligt en teori, att skapa en arbetarras som kan överta gruvarbetet från gudarna och denna arbetarras ska då vara ursprunget till människan.

Det sägs också om Anunnaki att deras planet, den tolfte planeten eller Nibiru, en gång vart 3600:e år dras in i vårt solsystem.

– Jag bollar i Visdomskoden med många olika teorier och vill inte spika några sanningar. Jag vill snarare öppna dörrar så att de verkliga förhållandena kan komma fram.

– Det är alldeles för mycket som är oklart när det gäller vår ursprungliga historia för att en vetgirig person som jag inte ska bli nyfiken på hur det kommer sig och nu har jag rotat i det här i tio år, säger Suzanne Divinsky.

Det är några kommentarer av Suzanne Divinsky som ligger till grund för att hon skrev boken Visdomskoden.

– Jag har vävt samman fakta och fiction och skrivit en thriller i samma genre som Da Vinci-koden och Den nionde insikten, säger hon.

Det ska bli en trilogi och första delen, som kom ut i december, har undertiteln Den felande länken och den andra, som är färdigskriven men ännu inte utgiven, ska heta De förlorade manuskripten och mer ingående beskriva vad de sumeriska lertavlorna handlar om.

– Visdomskoden bygger till viss del på Zecharia Sitchins översättning av sumerisk kilskrift, men även på andra oberoende forskares tolkningar av andra forntida samlingar, säger Suzanne Divinsky och berättar att Sitchins magnum opus heter Den tolfte planeten och gavs ut 1976. Den första svenska översättningen kom 1980 men det dröjde till 2006 innan Suzanne Divinsky upptäckte de teorier som skulle leda till hennes debut som författare.

– Jag var då på semester i Turkiet och satt på ett all inclusive-boende och läste Den tolfte planeten. Det stod också om de tolv lertavlor som hittats helt intakta vid ett tempel där sumererna i bild sammanfattar människans tillkomst. Jag köpte en kopia av en lertavla och började rota i det här, säger Suzanne Divinsky.

Men det finns en förhistoria till läsandet av Zecharia Sitchin och den inleddes hemma i Örebro när hon såg en film av David Icke där han pratade om Anunnaki, utomjordiska gudar som levde för 450 000 år sedan. Dessa Anunnaki kom till jorden för att hämta guld och ska i samband med det ha skapat de första människorna.

– Jag tänkte att nu har kompisarna spårat ur. Innan dess hade jag ingen aning om det här och tyckte allt tal om utomjordingar var helt knäppt men jag lyssnade på kompisarna och tog med mig boken till Turkiet, tillägger hon.

Nytt efternamn

Suzanne Divinsky startade i juni 2015 förlaget Ninova för att ge ut boken och hon avslöjar att efternamnet är taget enkom för att skilja hennes författarjag från den person som jobbar med andra saker i Örebro och Karlskoga.

– Jag vill hålla isär skrivandet från min andra verksamhet och sen ville jag också ha ett efternamn som fungerade internationellt, förtydligar hon.

Suzanne Divinsky fyller 54 till sommaren. Hon är född i Hällefors och flyttade 1980 - som 18-åring - till Karlskoga där hon bodde och arbetade i tio år.

– Det var kärleken som fick mig att flytta till Karlskoga, säger hon och berättar att hon jobbat i Villingsberg på den gamla militärförläggningen. Hon har också arbetat som kontorist på stadsingenjörskontoret innan hon blev kartritare men när datorerna tog över nappade hon på erbjudandet att gå den halvårslånga kursen Kvinnor och teknik.

– Det var en jättebra kurs som gavs för att få kvinnor mer intresserade av teknik, säger hon.

Bofors Indienorder

Kvinnor och teknik-kursen hade avsedd verkan och ledde till att hon valde fyraårig teknisk linje på dåvarande Bergslagsskolan men efter ett tag gick hon över till tvåårig el-tele-linje.

– Jag har också jobbat sju månader på elektroniken i Brickegårdsverkstaden och tillverkade delar till Bofors haubitsorder till Indien. Det var en spännande tid som inföll något år efter att Ingvar Bratt trätt fram.

Suzanne ville fortsätta arbeta med telekommunikation och fick 1989 jobb på Teracom som frekvenstekniker och flyttade året därpå till Örebro där hon alltsedan dess bor.

– Fast då hette det Televerkets radio och jag satt och kopplade kablar i väggen. Då trodde jag att man var anställd på livstid men efter fyra år lades kontoret ned och jag fick ett avgångsvederlag.

Frekvensmedicin

– I det skedet, vi talar om mitten av 1990-talet, hade jag redan börjat intressera mig för alternativ medicin så jag utbildade mig till biopat. Jag gick alltså från frekvenstekniker till frekvensmedicin, konstaterar hon med ett skratt och berättar att tekniken eller metoden heter Scio och handlar om frekvensanalyser.

Scio kombinerar bioresonans och biofeedback med modern datorteknologi.

– Jag jobbar med ett datorinstrument som scannar kroppen, det är ett speciellt instrument som kopplas till datorn och är framtaget av en kille som arbetade på Nasa i USA i 25 år.

– Jag scannar kroppen och gör frekvensanalyser.

Suzanne påpekar att hon varit med i telebranschen från början.

– Jag har lärt mig allt från elektronrör och transistorn till datorn och vet i detalj hur energier och frekvenser fungerar eftersom jag varit med om hela utvecklingen.

Suzanne köpte sin första Sciomaskin 2003 och arbetade heltid i tio års tid.

– Titeln är alltså biopat och även om jag inte jobbar så mycket med det numera så har jag några patienter kvar i Karlskoga.

Pyramiderna i Giza

Suzanne Divinsky säger att hon alltid skrivit och återkommer till det som hände 2006 i samband med vistelsen i Turkiet.

– Jag har alltid rest mycket och funderat på hur pyramiderna i Giza byggdes. Vissa byggen, till exempel i det gamla Baalbek i Libanon, består av perfekt utskurna stenblock som väger mer än 1500 ton. Hur bar sig byggherrarna åt för att få till sådana monument i den perfekta form som de dessutom har? frågar hon sig.

– Man kan bara häpna över den högteknologiska civilisation som bevisligen har funnits här på jorden, tillägger hon och kopplar det till sumerernas beskrivning av människans tidiga historia som finns instansad i hundratusentals lertavlor spridda och bevarade på museer runt om i världen.

– Varför skulle det vara myter när Bibeln anses sann?

– Denna välutvecklade och märkligt nog nästan helt undanskuffade kultur och dess efterlämningar har varit vägledning till min bok Visdomskoden, förklarar Suzanne Divinsky och berättar att sumererna avbildade hela solsystemet på sina lertavlor.

– Sumererna hade även med Pluto som nyupptäcktes 1930.

Hon nämner Nazcalilinjerna i Peru vars mönster endast är synligt från ovan och berättar att liknande hieroglyfer och symboler har hittats över hela världen och i många olika kulturer och frågade sig hur det kan komma sig.

Kontroversiell bok

– Kan det vara så att det fanns ett folkslag på vår planet för väldigt länge sedan som förmodligen hade möjlighet att transportera sig i luften? Ett folkslag som enligt de sumeriska texterna ska ha varit inblandat i tillkomsten av människoarten som den ser ut i dag?

– Det skulle kunna förklara mycket, inte minst att sägnerna från våra ursprungsbefolkningar i stort sett är desamma över hela världen.

– När jag började rota i det här trodde jag inte alls på utomjordingar eller Anunnaki men jag har sett vad jag sett under mina resor. Och när jag läste Zecharia Sitchins bok Den tolfte planeten, Sitchin kunde läsa kilskrift, började allt falla på plats.

– Jag vet att min bok är kontroversiell. Men var och vad är den felande länken? Det finns någonting i människans tillkomst som vi inte vet något om. Varför stämmer inte Darwins evolutionslinje? Den felande länken är inte vad vi tror, fortsätter Suzanne Divinsky och kommer in på den historiska delen av Visdomskoden, den del som hon bröt ut och så småningom lanserar som del två i trilogin.

Utomjordingar

Den delen tar sin början för 450 000 år sedan. Zecharia Sitchin hävdar i Den tolfte planeten att människan skapades av utomjordiska besökare från planeten Nibiru. Anunnaki är namnet på de gudar som kom från himlen till jorden för att leta guld och mineraler, guldet behövdes för att skydda hemplaneten mot kosmisk strålning. Den store guden Enki Ea bestämmer sig för 200 000 år sedan, enligt en teori, att skapa en arbetarras som kan överta gruvarbetet från gudarna och denna arbetarras ska då vara ursprunget till människan.

Det sägs också om Anunnaki att deras planet, den tolfte planeten eller Nibiru, en gång vart 3600:e år dras in i vårt solsystem.

– Jag bollar i Visdomskoden med många olika teorier och vill inte spika några sanningar. Jag vill snarare öppna dörrar så att de verkliga förhållandena kan komma fram.

– Det är alldeles för mycket som är oklart när det gäller vår ursprungliga historia för att en vetgirig person som jag inte ska bli nyfiken på hur det kommer sig och nu har jag rotat i det här i tio år, säger Suzanne Divinsky.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.