2016-02-06 06:00

2016-02-06 06:00

Inte överens om integration

KARLSKOGA: Program med politisk viljeinriktning för integrationsarbetet

En majoritet i kommunstyrelsen sa i tisdags ja till ett integrationspolitiskt program för Karlskoga kommun men oppositionen är inte nöjd och kan komma att tvinga fram en ny utredning.

Programmet som ska antas av kommunfullmäktige är tänkt att tydliggöra sex områden som är prioriterade och vara en politisk viljeinriktning för integrationsarbetet. Det innehåller övergripande inriktningar och prioriteringar i integrationsarbetet.

När det antagits av kommunfullmäktige är tanken att det ska gå vidare till de olika facknämnderna och de kommunägda bolagen som får utforma mer konkreta målsättningar och handlingsplaner för sina respektive verksamheter.

– Det här är inte tänkt som ett handlingsprogram utan handlar om vad vi har för mål med integrationen, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S).

Allianspartierna är däremot kritiska och menar att det integrationspolitiska programmet är vagt och utan möjlighet att styra.

– Handlingsprogrammet trillade bort och jag har svårt att se hur det här ska kunna styra hur man gör i nämnder och bolag, säger oppositionsrådet Tony Ring (M).

Ring efterlyser också alla goda idéer kring integrationen som kom fram vid förra årets omvärldsdag där politiker och tjänstemän deltog och som inte finns med i programmet.

Det integrationspolitiska programmet kommer upp för beslut i kommunfullmäktige 23 februari. Oppositionen kan dock ha möjlighet att tvinga fram en återremiss som innebär att förslaget måste utredas igen innan det kan antas.

Programmet som ska antas av kommunfullmäktige är tänkt att tydliggöra sex områden som är prioriterade och vara en politisk viljeinriktning för integrationsarbetet. Det innehåller övergripande inriktningar och prioriteringar i integrationsarbetet.

När det antagits av kommunfullmäktige är tanken att det ska gå vidare till de olika facknämnderna och de kommunägda bolagen som får utforma mer konkreta målsättningar och handlingsplaner för sina respektive verksamheter.

– Det här är inte tänkt som ett handlingsprogram utan handlar om vad vi har för mål med integrationen, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S).

Allianspartierna är däremot kritiska och menar att det integrationspolitiska programmet är vagt och utan möjlighet att styra.

– Handlingsprogrammet trillade bort och jag har svårt att se hur det här ska kunna styra hur man gör i nämnder och bolag, säger oppositionsrådet Tony Ring (M).

Ring efterlyser också alla goda idéer kring integrationen som kom fram vid förra årets omvärldsdag där politiker och tjänstemän deltog och som inte finns med i programmet.

Det integrationspolitiska programmet kommer upp för beslut i kommunfullmäktige 23 februari. Oppositionen kan dock ha möjlighet att tvinga fram en återremiss som innebär att förslaget måste utredas igen innan det kan antas.