2016-02-06 06:00

2016-02-06 06:00

Har koll på äldres brandsäkerhet

KARLSKOGA: Riskbedömning ska förebygga olyckor

Bland de personer som omkommer på grund av brand är merparten äldre, ofta över 80 år. Inom kommunen är brandsäkerheten bland äldre ett prioriterat område, men det finns också ett stort egenansvar.

Enligt preliminär statistik som presenterades i mitten av januari omkom inte några personer i Örebro län på grund av brand under förra året. Sett över hela landet är dock siffran högre än på många år med 113 omkomna, av vilka merparten är äldre personer.

I Karlskoga får alla äldre som fyllt 80 år erbjudande om ett hembesök just för att förebygga olyckor, så som bränder. Det är kommunens arbetsterapeuter som kommer hem och berättar om vilka insatser som finns, till exempel aktiviteter, trygghetslarm och kost. De går även igenom vilka fallrisker som kan finnas i hemmet.

Vidtar åtgärder

I samband med att en person får insatser från kommunen, så som hemtjänst eller särskilt boende, görs en riskbedömning.

– Vi har en checklista där vi går igenom riskfaktorer där rökning och brandrisk kan skrivas med, säger Eva Persson, säkerhetsansvarig på socialförvaltningen.

Det går naturligtvis inte att förbjuda vare sig rökning, levande ljus eller matlagning men det finns flera säkerhetsåtgärder att ta till. Till exempel kan den som röker få ett förstärkt brandskydd i form av en pelarsprinkler. Den som riskerar att glömma plattan på spisen kan få en timer som går på tid eller röksensorer.

– Alla våra vårdboenden har sprinklers och direktlarm som går till räddningstjänsten. Vår personal går en brandutbildning var fjärde år och vi har även brandombud på varje enhet. Vi är väldigt duktiga på brandskydd och har en hög säkerhet generellt, säger Eva Persson.

I enskilda hem är det dock i slutändan den enskildes ansvar att se till att brandskyddet är tillräckligt. Personal från hemtjänsten och fixarservice kan hjälpa till med att byta batterier i brandvarnare och dylikt men det är inte något som görs på rutin.

– Märker vi att det finns en risk eller att det inte fungerar så försöker vi prata med den enskilde, men i ett eget boende så är det deras eget ansvar.

Hon betonar vikten av individuell anpassning och medbestämmande, kommunen kan inte gå in och vidta åtgärder på egen hand.

– Allt görs i samråd med personen eller med en god man.

Som en del i egenansvaret har kommunen också genomfört brandutbildningar för brukarna, framför allt inom boenden för personer med funktionsnedsättning.

– Men det går inte att garantera något oavsett hur många riskbedömningar man gör. Alla kan ju drabbas, om man till exempel blir plötsligt sjuk när man lagar mat. Men vi har ett högt säkerhetstänk och satsar mycket på det.

En säkerhetsåtgärd som hon hoppas ska etableras är tillsyn via kamera. Kameran aktiveras enligt överrenskommelse och det är personal från räddningstjänstens larmcentral som ser om något inte står rätt till.

– Det har fungerat bra i närliggande kommuner men här har det inte använts än. Vi tror att det är ett bra komplement och det finns många e-tjänster som kan öka tryggheten ännu mer hos våra äldre.

Enligt preliminär statistik som presenterades i mitten av januari omkom inte några personer i Örebro län på grund av brand under förra året. Sett över hela landet är dock siffran högre än på många år med 113 omkomna, av vilka merparten är äldre personer.

I Karlskoga får alla äldre som fyllt 80 år erbjudande om ett hembesök just för att förebygga olyckor, så som bränder. Det är kommunens arbetsterapeuter som kommer hem och berättar om vilka insatser som finns, till exempel aktiviteter, trygghetslarm och kost. De går även igenom vilka fallrisker som kan finnas i hemmet.

Vidtar åtgärder

I samband med att en person får insatser från kommunen, så som hemtjänst eller särskilt boende, görs en riskbedömning.

– Vi har en checklista där vi går igenom riskfaktorer där rökning och brandrisk kan skrivas med, säger Eva Persson, säkerhetsansvarig på socialförvaltningen.

Det går naturligtvis inte att förbjuda vare sig rökning, levande ljus eller matlagning men det finns flera säkerhetsåtgärder att ta till. Till exempel kan den som röker få ett förstärkt brandskydd i form av en pelarsprinkler. Den som riskerar att glömma plattan på spisen kan få en timer som går på tid eller röksensorer.

– Alla våra vårdboenden har sprinklers och direktlarm som går till räddningstjänsten. Vår personal går en brandutbildning var fjärde år och vi har även brandombud på varje enhet. Vi är väldigt duktiga på brandskydd och har en hög säkerhet generellt, säger Eva Persson.

I enskilda hem är det dock i slutändan den enskildes ansvar att se till att brandskyddet är tillräckligt. Personal från hemtjänsten och fixarservice kan hjälpa till med att byta batterier i brandvarnare och dylikt men det är inte något som görs på rutin.

– Märker vi att det finns en risk eller att det inte fungerar så försöker vi prata med den enskilde, men i ett eget boende så är det deras eget ansvar.

Hon betonar vikten av individuell anpassning och medbestämmande, kommunen kan inte gå in och vidta åtgärder på egen hand.

– Allt görs i samråd med personen eller med en god man.

Som en del i egenansvaret har kommunen också genomfört brandutbildningar för brukarna, framför allt inom boenden för personer med funktionsnedsättning.

– Men det går inte att garantera något oavsett hur många riskbedömningar man gör. Alla kan ju drabbas, om man till exempel blir plötsligt sjuk när man lagar mat. Men vi har ett högt säkerhetstänk och satsar mycket på det.

En säkerhetsåtgärd som hon hoppas ska etableras är tillsyn via kamera. Kameran aktiveras enligt överrenskommelse och det är personal från räddningstjänstens larmcentral som ser om något inte står rätt till.

– Det har fungerat bra i närliggande kommuner men här har det inte använts än. Vi tror att det är ett bra komplement och det finns många e-tjänster som kan öka tryggheten ännu mer hos våra äldre.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.