2016-02-04 21:22

2016-02-04 21:45

"Visex" pratade om framtiden

ÖSTRA VÄRMLAND: Sex kommunalråd och sex näringslivschefer pratade om framtiden för de sex kommunerna

Hur är framtiden för de sex kommunerna i Östra Värmland? Finns det någon framtiden för kommunerna, eller måste de börja samarbeta, eller till och med slås i hop? Det var många frågor som moderatorn Jonny Olsson ställde under Östra Värmlands näringslivsdag som i år var förlagd till Lundsberg.

En efter en av kommunalråden fick prata om sina kommuner. En gemensam nämnare var bland annat att företag hade svårt att få låna när de inte verkade i de större kommunerna.

– Idéerna och viljan finns. Men de får inga lån. Vi ska motionera på Vänsterpartiets årsmöte om att banker ska tvingas låna ut pengar till företag, säger Roland Halvarsson (V), kommunalråd i Degerfors.

Sven-Olof Axelsson (S), kommunalråd i Karlskoga vill se mer samarbete.

– Redan i dag har vi en gemensam räddningstjänst. Vi har också mycket samarbete med Degerfors. Visex, nu lät det som ett dansband, men vi sex kommuner måste samarbeta mer.

Slå ihop

Han var inte helt främmande för att slå ihop Karlskoga och Degerfors som kommuner.

– Om inte annat så växer vi ihop snart.

Ingen av kommunerna kände att de konkurerade med varandra. Madelene Richardsson är näringslivschef i Kristinehamn.

– Vi har en stort finsk tillverkningsindustri som ska starta i Kristinehamn. De ska bygga en 1 700 kvadratmeter stor industri. Det känns bra och det här gynnar de andra kommunerna också.

Överlag tyckte kommunrepresentanterna lika. Den enda som var som en iller bland hönsen var Roland Halvarsson som stack ut. Han ansåg att samarbete inte alltid är bra.

– Det gynnar sällan de mindre kommunerna med ett för tätt samarbete. Om det ska läggas ner en skola, i vilken kommun tror ni skolan läggs ner?

Få kvinnor

Det är mycket som de sex kommunerna kan förbättra. På scenen satt tolv representanter, tio män och bara två kvinnor.

– Visst är det dåligt, säger en av de två, näringslivschefen i Filipstad, Maria Thiery Wase.

– Där måste vi bli bättre. Det är lite ynkligt att bara två av tio är kvinnor.

En efter en av kommunalråden fick prata om sina kommuner. En gemensam nämnare var bland annat att företag hade svårt att få låna när de inte verkade i de större kommunerna.

– Idéerna och viljan finns. Men de får inga lån. Vi ska motionera på Vänsterpartiets årsmöte om att banker ska tvingas låna ut pengar till företag, säger Roland Halvarsson (V), kommunalråd i Degerfors.

Sven-Olof Axelsson (S), kommunalråd i Karlskoga vill se mer samarbete.

– Redan i dag har vi en gemensam räddningstjänst. Vi har också mycket samarbete med Degerfors. Visex, nu lät det som ett dansband, men vi sex kommuner måste samarbeta mer.

Slå ihop

Han var inte helt främmande för att slå ihop Karlskoga och Degerfors som kommuner.

– Om inte annat så växer vi ihop snart.

Ingen av kommunerna kände att de konkurerade med varandra. Madelene Richardsson är näringslivschef i Kristinehamn.

– Vi har en stort finsk tillverkningsindustri som ska starta i Kristinehamn. De ska bygga en 1 700 kvadratmeter stor industri. Det känns bra och det här gynnar de andra kommunerna också.

Överlag tyckte kommunrepresentanterna lika. Den enda som var som en iller bland hönsen var Roland Halvarsson som stack ut. Han ansåg att samarbete inte alltid är bra.

– Det gynnar sällan de mindre kommunerna med ett för tätt samarbete. Om det ska läggas ner en skola, i vilken kommun tror ni skolan läggs ner?

Få kvinnor

Det är mycket som de sex kommunerna kan förbättra. På scenen satt tolv representanter, tio män och bara två kvinnor.

– Visst är det dåligt, säger en av de två, näringslivschefen i Filipstad, Maria Thiery Wase.

– Där måste vi bli bättre. Det är lite ynkligt att bara två av tio är kvinnor.

  • Anders Persson