2016-02-02 06:00

2016-02-02 06:00

Vill se ett snabbare resultat

KARLSKOGA: Ny portal ska ge stöd vid droganvändning

Vårdnadshavare som känner sig oroliga för sina barn ska på ett enkelt och snabbt sätt få information om vad de kan göra. En ny portal håller på att tas fram men det tar för lång tid anser Anneli Bramvehl (M).

I ett samarbete mellan bland andra folkhälsoförvaltningen och polisen håller en informationsportal om droger och alkohol på att tas fram. Initiativet lyftes fram av Anneli Bramvehl (M) under senaste kommunfullmäktigesammanträdet där hon, i form av en enkel fråga till kommunalråden Sven-Olov Axelsson (S), ifrågasatte tiden det tar för medborgarna att få tillgång till funktionen.

– Jag fick till svar att man jobbar på det. Men det tar så lång tid och det är ett arbete som jag tycker att man borde prioritera mer. Det finns en ökning av psykisk ohälsa bland unga och det är viktigt att arbeta förebyggande.

Folkhälsoutvecklaren Johanna Karlsson ansvarar för utvecklingen av portalen och förklarar att själva informationen till stor del redan finns på kommunens hemsida.

Det som görs nu är att den samlas till en enhetlig portal som är mer lättillgänglig. I första skedet kommer där finnas information om droger och alkohol, till exempel hur man kan upptäcka om en ungdom använder narkotika.

– Den riktar sig till föräldrar, andra anhöriga, barn och unga. Till en början samlar vi information om just droger och alkohol så får vi se om vi fyller på med mer sen.

För närvarande utformas portalens innehåll och förhoppningen är att sidan ska vara klar inom ett par månader. I april anordnar förvaltningen en informationskväll om just droger och tanken är att portalen ska presenteras i samband med denna.

I ett samarbete mellan bland andra folkhälsoförvaltningen och polisen håller en informationsportal om droger och alkohol på att tas fram. Initiativet lyftes fram av Anneli Bramvehl (M) under senaste kommunfullmäktigesammanträdet där hon, i form av en enkel fråga till kommunalråden Sven-Olov Axelsson (S), ifrågasatte tiden det tar för medborgarna att få tillgång till funktionen.

– Jag fick till svar att man jobbar på det. Men det tar så lång tid och det är ett arbete som jag tycker att man borde prioritera mer. Det finns en ökning av psykisk ohälsa bland unga och det är viktigt att arbeta förebyggande.

Folkhälsoutvecklaren Johanna Karlsson ansvarar för utvecklingen av portalen och förklarar att själva informationen till stor del redan finns på kommunens hemsida.

Det som görs nu är att den samlas till en enhetlig portal som är mer lättillgänglig. I första skedet kommer där finnas information om droger och alkohol, till exempel hur man kan upptäcka om en ungdom använder narkotika.

– Den riktar sig till föräldrar, andra anhöriga, barn och unga. Till en början samlar vi information om just droger och alkohol så får vi se om vi fyller på med mer sen.

För närvarande utformas portalens innehåll och förhoppningen är att sidan ska vara klar inom ett par månader. I april anordnar förvaltningen en informationskväll om just droger och tanken är att portalen ska presenteras i samband med denna.