2016-01-30 06:00

2016-01-30 06:00

Får själv bekosta skolan

KARLSKOGA: Fråga om utlandsstudier avgjord

En elev ville att kommunen skulle betala hans utlandsstudier. Kommunen sa nej och får nu rätt av förvaltningsrätten.

En mellanstadieelev från Karlskoga ansökte, genom sina vårdnadshavare, om att fullgöra sin skolplikt i Thailand under två terminer samt om att detta skulle finansieras av kommunen.

I december 2013 avslog barn- och utbildningsnämnden hans ansökan med hänvisning till riktlinjer för skolgång vid utlandsvistelse. Nämnden pekade på att det inte betalas ut någon ersättning till skolor som inte godkänts av Skolverket.

Överklagade

Beslutet överklagades och avslogs av både förvaltningsrätten och kammarrätten. Domstolarna berörde huvudsakligen frågan om skolgången och vad gäller finansieringsfrågan återfördes målet till förvaltningsrätten för en laglighetsprövning.

I överklagandet har det anförts att eleven omfattas av skolplikt och att han därför har rätt till en kostnadsfri utbildning. Kommunen har, med hänvisning till kommunallagen och lokaliseringsprincipen, fört fram att det inte är av allmänt intresse att utbetala skattemedel till privata skolor i utlandet för en enskild familj.

Förvaltningsrätten har nu tagit beslut i ärendet och domen är till kommunens fördel. Rätten hänvisade till kammarrättens beslut gällande skolplikt, att eleven varaktigt vistades utomlands och därför inte omfattades av denna, och finner att grunden för finansiering därför faller.

Vidare påpekas att skollagen inte innehåller några bestämmelser om skolgång utomlands och finansiering av denna. Rätten ser det dock som klart att kommunen inte har någon lagstadgad skyldighet att stå för sådan finansiering. Kommunen kan, men måste inte finansiera utrikes skolgång och ett avslag på en sådan ansökan strider inte mot någon lag eller författning.

En mellanstadieelev från Karlskoga ansökte, genom sina vårdnadshavare, om att fullgöra sin skolplikt i Thailand under två terminer samt om att detta skulle finansieras av kommunen.

I december 2013 avslog barn- och utbildningsnämnden hans ansökan med hänvisning till riktlinjer för skolgång vid utlandsvistelse. Nämnden pekade på att det inte betalas ut någon ersättning till skolor som inte godkänts av Skolverket.

Överklagade

Beslutet överklagades och avslogs av både förvaltningsrätten och kammarrätten. Domstolarna berörde huvudsakligen frågan om skolgången och vad gäller finansieringsfrågan återfördes målet till förvaltningsrätten för en laglighetsprövning.

I överklagandet har det anförts att eleven omfattas av skolplikt och att han därför har rätt till en kostnadsfri utbildning. Kommunen har, med hänvisning till kommunallagen och lokaliseringsprincipen, fört fram att det inte är av allmänt intresse att utbetala skattemedel till privata skolor i utlandet för en enskild familj.

Förvaltningsrätten har nu tagit beslut i ärendet och domen är till kommunens fördel. Rätten hänvisade till kammarrättens beslut gällande skolplikt, att eleven varaktigt vistades utomlands och därför inte omfattades av denna, och finner att grunden för finansiering därför faller.

Vidare påpekas att skollagen inte innehåller några bestämmelser om skolgång utomlands och finansiering av denna. Rätten ser det dock som klart att kommunen inte har någon lagstadgad skyldighet att stå för sådan finansiering. Kommunen kan, men måste inte finansiera utrikes skolgång och ett avslag på en sådan ansökan strider inte mot någon lag eller författning.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.