2016-01-29 06:00

2016-01-29 06:00

Snabbare svar om hiv

LÄNET: Satsning för riskutsatta grupper

Personer i riskutsatta grupper ska erbjudas HIV-test med snabbsvar. Det beslutade regionstyrelsen i onsdags.

Satsningen är en överrenskommelse mellan Region Örebro län och Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL, i Örebro.

Denna innebär att RFSL ska erbjuda hivtest med snabbsvar för riskutsatta grupper samt genomföra insatser för att förändra riskbeteendet hos mäns om har sex med män. De ska också förbättra kunskapen hos vårdpersonal samt samarbeta med infektionskliniken på USÖ. För detta har RFSL fått 550 000 kronor för innevarande år med möjlighet till förlängning under ytterligare två år.

– RFSL har möjlighet att nå vissa målgrupper som vi annars har svårt att nå med viktig information. Det handlar ju om att tidigt identifiera riskbeteenden samt att erbjuda kunskap och stödjande insatser. Hivtest med snabbsvar är då en av flera åtgärder som vi nu vill att RFSL arbetar med, regionrådet säger Jenny Steen (S).

Beslutet som fattades av regionstyrelsen den 27 januari innebär också att tre andra föreningar fick stöd. Noaks Ark Östergötland Örebro fick 250 000 kronor, Oasen Örebro fick 75 000 kronor och Nerikes Internationella Förening fick 75 000 kronor.

Överenskommelserna finansieras av statsbidrag från Folkhälsomyndigheten och har sin grund i Region Örebro läns arbete för en hållbar utveckling.

– Att införa hivtest med snabbsvar är ett sätt att göra hivtestning mer tillgänglig. Vi når också personer som annars kanske inte skulle ha testat sig alls, säger Cristian Rehn, ordförande i RFSL Örebro.

Satsningen är en överrenskommelse mellan Region Örebro län och Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL, i Örebro.

Denna innebär att RFSL ska erbjuda hivtest med snabbsvar för riskutsatta grupper samt genomföra insatser för att förändra riskbeteendet hos mäns om har sex med män. De ska också förbättra kunskapen hos vårdpersonal samt samarbeta med infektionskliniken på USÖ. För detta har RFSL fått 550 000 kronor för innevarande år med möjlighet till förlängning under ytterligare två år.

– RFSL har möjlighet att nå vissa målgrupper som vi annars har svårt att nå med viktig information. Det handlar ju om att tidigt identifiera riskbeteenden samt att erbjuda kunskap och stödjande insatser. Hivtest med snabbsvar är då en av flera åtgärder som vi nu vill att RFSL arbetar med, regionrådet säger Jenny Steen (S).

Beslutet som fattades av regionstyrelsen den 27 januari innebär också att tre andra föreningar fick stöd. Noaks Ark Östergötland Örebro fick 250 000 kronor, Oasen Örebro fick 75 000 kronor och Nerikes Internationella Förening fick 75 000 kronor.

Överenskommelserna finansieras av statsbidrag från Folkhälsomyndigheten och har sin grund i Region Örebro läns arbete för en hållbar utveckling.

– Att införa hivtest med snabbsvar är ett sätt att göra hivtestning mer tillgänglig. Vi når också personer som annars kanske inte skulle ha testat sig alls, säger Cristian Rehn, ordförande i RFSL Örebro.