2016-01-29 13:23

2016-01-29 13:23

Ersätter inte förstörd väska

KARLSKOGA

I samband med att en man reste till USA med United Airlines blev hans väska förstörd. Han vände sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som rekommenderade att bolaget ersätter mannen med 1 399 kronor.

Trots påminnelse har dock bolaget vare sig lämnat svar i ärendet eller betalat ut någon ersättning.

ARN:s beslut är inte tvingande men det görs en årlig sammanställning över huruvida företag efterföljer rekommendationerna.

Trots påminnelse har dock bolaget vare sig lämnat svar i ärendet eller betalat ut någon ersättning.

ARN:s beslut är inte tvingande men det görs en årlig sammanställning över huruvida företag efterföljer rekommendationerna.