2016-01-28 06:00

2016-01-28 06:00

Vill inte att BB stängs

KARLSKOGA: Lokala politiker om sommarstängt på förlossningen

Oron om vad som ska hända med förlossningen på lasarettet finns även bland de lokala politikerna. Att det kan vara svårt att täcka personalbehovet finns det förståelse för men det befaras också att en stängning kan försämra kvaliteten långsiktigt.

Planerna på att stänga förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett under sommaren har väckt starka reaktioner. Blivande föräldrar och personal har höjt sina röster mot stängningen och engagemanget är starkt. De ansvariga hänvisar till bemanningsproblem och påpekar att ingenting är bestämt än.

Oppositionsrådet Ola Karlsson (M) menar dock att bemanningen inte ska vara något problem. Tidigare år har sommarperioden klarats av genom att personal har flyttat eller förkortat semestern.

– Förlossningen i Karlskoga är en fantastiskt bra verksamhet med mycket engagerad personal. De är lojala, ställer upp och har visat att det går.

Vill värna om ryktet

Det är just personalens engagemang och lojalitet som han tror skadas om avdelningen håller sommarstängt, vilket i sin tur skulle göra att verksamheten blir lidande.

– Det här gör mig riktigt orolig. Så långt som möjligt borde man försöka hålla öppet i Karlskoga. Det är väldigt många föräldrar utifrån som väljer att föda barn här och förlossningen har ett fantastiskt gott rykte. Det ska vi vara rädda om. Personalen ger det där lilla extra och det riskerar vi att förlora, säger Karlsson.

Kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S) har förståelse för att det kan vara svårt att täcka personalbehovet över sommaren.

– Det är nog inte lätt att få ihop allt. Men samtidigt, som Karlskogabo, vill jag ju att vårt nyrenoverade BB ska vara öppet.

Han lyfter också fram det faktum att förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett är mycket populär, och att den har varit det under många år.

– Det syns stadigt i statistiken. Det föds också fler barn där än bara Karlskogabarn. Så det känns hårt när man hör att det kanske ska vara semesterstängt. Det har även stor betydelse för om folk vill leva och bo här.

Axelsson är dock optimistisk och tror att frågan kommer att få en bra lösning.

– Det finns ett bra samarbete mellan Örebro och Karlskoga och jag tror att det kommer att samordnas på ett bra sätt.

Planerna på att stänga förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett under sommaren har väckt starka reaktioner. Blivande föräldrar och personal har höjt sina röster mot stängningen och engagemanget är starkt. De ansvariga hänvisar till bemanningsproblem och påpekar att ingenting är bestämt än.

Oppositionsrådet Ola Karlsson (M) menar dock att bemanningen inte ska vara något problem. Tidigare år har sommarperioden klarats av genom att personal har flyttat eller förkortat semestern.

– Förlossningen i Karlskoga är en fantastiskt bra verksamhet med mycket engagerad personal. De är lojala, ställer upp och har visat att det går.

Vill värna om ryktet

Det är just personalens engagemang och lojalitet som han tror skadas om avdelningen håller sommarstängt, vilket i sin tur skulle göra att verksamheten blir lidande.

– Det här gör mig riktigt orolig. Så långt som möjligt borde man försöka hålla öppet i Karlskoga. Det är väldigt många föräldrar utifrån som väljer att föda barn här och förlossningen har ett fantastiskt gott rykte. Det ska vi vara rädda om. Personalen ger det där lilla extra och det riskerar vi att förlora, säger Karlsson.

Kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S) har förståelse för att det kan vara svårt att täcka personalbehovet över sommaren.

– Det är nog inte lätt att få ihop allt. Men samtidigt, som Karlskogabo, vill jag ju att vårt nyrenoverade BB ska vara öppet.

Han lyfter också fram det faktum att förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett är mycket populär, och att den har varit det under många år.

– Det syns stadigt i statistiken. Det föds också fler barn där än bara Karlskogabarn. Så det känns hårt när man hör att det kanske ska vara semesterstängt. Det har även stor betydelse för om folk vill leva och bo här.

Axelsson är dock optimistisk och tror att frågan kommer att få en bra lösning.

– Det finns ett bra samarbete mellan Örebro och Karlskoga och jag tror att det kommer att samordnas på ett bra sätt.