2016-01-28 16:17

2016-01-28 16:17

Kommunen hotar Sveaskog med veto

KARLSKOGA: Kommunen vill arbeta vidare mot att omvandla Fuxboudden till ett reservat

På onsdagen hölls ett möte om Fuxbouddens framtid ute i Djerfstugan. Det blev ett laddat möte med många åsikter. Skogen är känd som ett rekreationsområde för karlskogaborna och verksamhetsområde för olika föreningar. Backar inte Sevaskog tänker Karlskoga kommun sätta hårt mot hårt.

Från kommunen kom fyra politiker och fyra tjänstemän och de hade åsikterna klara för sig när de åkte dit. En av tjänstemännen var Liv Hellquist, kommunbiolog på Karlskoga kommun.

– För det första så är hela processen dåligt skött. Svea skog lämnar in avverkningsanmälan i december och den är klar nästa vecka, då kan de i princip börja avverkningen. Varför ha ett samrådsmöte några dagar före deras beslut? Ett möte skulle ha hållits innan de ansökte om avverkning.

Hårt mot hårt

Kommun kommer sätta hårt mot hårt och hotar Sveaskog med ett interimistiskt beslut om de inte drar till baka beslutet om avverkning.

– Ett interimistiskt beslut är som ett veto. När vi lämnat in det så får inte Sveaskog göra något innan det finns en ordentlig utredning kring Fuxboudden och ett sådant beslut sträcker sig i tre år.

Planerna ligger fast, kommunen vill göra udden till ett naturreservat. Sveaskog har ansökt om att få fälla åtta hektar, men sagt att stora delar av skogen är produktiv skog.

– Det känns inte som om det går att lita på dem. Om några år kanske de fäller resten av gammelskogen.

Nu har Sveaskog tills på tisdag på sig att dra tillbaka sin avverkningsansökan.

Kommunalt reservat

– Vi kommer gå vidare med att försöka skapa ett kommunalt reservat. En utredning ska visa att det finns både biologiska- och upplevelsevärden där.

Kommunen kommer ansöka om ett bidrag från Länsstyrelsen till att bilda ett reservat.

– Bidraget brukar vara cirka 50 procent av kostnaden. Sedan finns det andra statliga bidrag som vi kan söka. Vi kommer att ta kontakt med Länsstyrelsen och be om hjälp med rådgivning hur man bildar ett reservat.

Liv Hellquist kan inte förstå varför Sveaskog inte backar.

– Det känns inte som om de tar till sig informationen om skogens värde. Det är nästan som om det gått prestige i ärendet.

Anders Eriksson, planeringsledare, var Sveaskogs representant på mötet.

– Jag tycker att det var ett bra möte.

Han har inte tidigare hört Karlskoga kommuns önskan om att bilda ett reservat.

– Idag har det framkommit att kommunen har tankar om reservatsbildning, den frågan har inte konkret förts fram tidigare. Vi är öppna för att föra en sådan diskussion.

Drar tillbaka

Karlskoga kommun hotar med att lämna in ett interimistiskt beslut om inte Sveaskog drar tillbaka sitt beslut att avverka skogen. Men Sveaskog vill först höra kommunens åsikter om reservatet.

– Vi har lovat att återkomma om hur vi ska hantera avverkningsanmälningarna i början av nästa vecka. För att kunna ta ställning till detta behöver kommunen först återkomma till oss för att klargöra sina intentioner om reservatsbildning, säger Anders Eriksson.

Tidningen återkommer nästa vecka då kommunen och Sveaskog ska komma överens om Fuxbouddens framtid.

Från kommunen kom fyra politiker och fyra tjänstemän och de hade åsikterna klara för sig när de åkte dit. En av tjänstemännen var Liv Hellquist, kommunbiolog på Karlskoga kommun.

– För det första så är hela processen dåligt skött. Svea skog lämnar in avverkningsanmälan i december och den är klar nästa vecka, då kan de i princip börja avverkningen. Varför ha ett samrådsmöte några dagar före deras beslut? Ett möte skulle ha hållits innan de ansökte om avverkning.

Hårt mot hårt

Kommun kommer sätta hårt mot hårt och hotar Sveaskog med ett interimistiskt beslut om de inte drar till baka beslutet om avverkning.

– Ett interimistiskt beslut är som ett veto. När vi lämnat in det så får inte Sveaskog göra något innan det finns en ordentlig utredning kring Fuxboudden och ett sådant beslut sträcker sig i tre år.

Planerna ligger fast, kommunen vill göra udden till ett naturreservat. Sveaskog har ansökt om att få fälla åtta hektar, men sagt att stora delar av skogen är produktiv skog.

– Det känns inte som om det går att lita på dem. Om några år kanske de fäller resten av gammelskogen.

Nu har Sveaskog tills på tisdag på sig att dra tillbaka sin avverkningsansökan.

Kommunalt reservat

– Vi kommer gå vidare med att försöka skapa ett kommunalt reservat. En utredning ska visa att det finns både biologiska- och upplevelsevärden där.

Kommunen kommer ansöka om ett bidrag från Länsstyrelsen till att bilda ett reservat.

– Bidraget brukar vara cirka 50 procent av kostnaden. Sedan finns det andra statliga bidrag som vi kan söka. Vi kommer att ta kontakt med Länsstyrelsen och be om hjälp med rådgivning hur man bildar ett reservat.

Liv Hellquist kan inte förstå varför Sveaskog inte backar.

– Det känns inte som om de tar till sig informationen om skogens värde. Det är nästan som om det gått prestige i ärendet.

Anders Eriksson, planeringsledare, var Sveaskogs representant på mötet.

– Jag tycker att det var ett bra möte.

Han har inte tidigare hört Karlskoga kommuns önskan om att bilda ett reservat.

– Idag har det framkommit att kommunen har tankar om reservatsbildning, den frågan har inte konkret förts fram tidigare. Vi är öppna för att föra en sådan diskussion.

Drar tillbaka

Karlskoga kommun hotar med att lämna in ett interimistiskt beslut om inte Sveaskog drar tillbaka sitt beslut att avverka skogen. Men Sveaskog vill först höra kommunens åsikter om reservatet.

– Vi har lovat att återkomma om hur vi ska hantera avverkningsanmälningarna i början av nästa vecka. För att kunna ta ställning till detta behöver kommunen först återkomma till oss för att klargöra sina intentioner om reservatsbildning, säger Anders Eriksson.

Tidningen återkommer nästa vecka då kommunen och Sveaskog ska komma överens om Fuxbouddens framtid.

  • Anders Persson

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.