2016-01-28 06:00

2016-01-28 06:00

Får inte tillgång till material

DEGERFORS: Klubb känner sig bromsad av kommunen

Vem tänker stjäla en plint? En tjockmatta? En vev eller medicinboll?
Frågorna kommer från volleybollklubben Orion, som känner sig bromsade av Degerfors kommun som de anser kväver framåtandan och ambitionerna med att låsa in materialet i idrottshallarna trots dyra hallhyror.

Enligt Orions ordförande Mikaela Green deltar runt hundra barn och ungdomar i Orions verksamhet, allt från hårt satsande med dröm om framtida elitkarriär till motionärer. Klubben satsar även på ensamkommande barn som de erbjuder kostnadsfri aktivitet.

Men enligt klubbordföranden har den senaste tiden inneburit försämringar för klubben och andra som hyr idrottshallarna, då skol- och hallmaterial låses in trots att det på kommunens hemsida står att idrottshallarna hyrs ut utrustade.

Klubben förstår att det behövs åtgärder för att säkerställa att saker inte blir stulna eller förstörs, men undrar om detta är rätt väg att gå, om inte materialet är inköpt av skattemedel och om inte föreningarna som aktiverar kommunens unga medborgare borde ha rätt att ”låna” idrottsmaterialet.

De är beroende av det såväl till de yngsta medlemmarna som till fysträning för A-laget med flera.

– Varför straffas föreningarna alltid samtidigt som hyresnivån för hallarna ligger oförändrad? undrar Orion och likaså vad som motiverar att Degerfors kommun tar ut full hallhyra när omkringliggande kommuner har nolltaxa och ändå föreningsbidrag.

Orion betalar 65 000 kronor om året i hallhyra och mäktar inte med att köpa in eget material som de dessutom ska släpa fram och tillbaka mellan träningarna.

Lösning på gång

Kultur- och utbildningschef Anna-Lena Sandell nämner att det inte handlar om medveten skadegörelse, utan att saker används felaktigt så de går sönder.

Sandell har i en skrivelse svarat Orion, men inte fått svar från dem. Hon berättar också att ett möte hållits med inblandade, rektor för gymnasiet, eftersom det främst är i Parkhallen Orion tränar, idrottslärare, vaktmästare och servicechefen och hon tror man kommit fram till en lösning som kan fungera.

– Materialförrådet ska göras om i Parkhallen så att en del av det är öppet medan det i Vallahallen får vara låst, men där finns vaktmästare även kvällstid som de kan vända sig till då de vill komma åt material.

– När förrådet byggts om ska vi ha en genomgång med de som hyr Parkhallen så de vet vad som gäller. Vi ska också ha ett stort möte för alla föreningar, så man kan få till ett föreningsråd som Orion föreslår, det är en jättebra idé, säger Sandell.

Vad gäller veven till hissanordningen för tjockmattan som Orion nämner också har låsts in, så är den anordningen utdömd. Reparation är beställd, enligt Sandell, och så fort den är gjord så får de tillgång till den.

Samtidigt är förändringar på gång för idrottsverksamhet och andra fritidsverksamheter.

– Kultur- och utbildningsnämnden vill att ansvaret ska läggas på serviceenheten som ändå sköter det praktiska idag. Det skulle ha varit klart redan, men jag tror det kan bli det under våren, säger Sandell.

Enligt Orions ordförande Mikaela Green deltar runt hundra barn och ungdomar i Orions verksamhet, allt från hårt satsande med dröm om framtida elitkarriär till motionärer. Klubben satsar även på ensamkommande barn som de erbjuder kostnadsfri aktivitet.

Men enligt klubbordföranden har den senaste tiden inneburit försämringar för klubben och andra som hyr idrottshallarna, då skol- och hallmaterial låses in trots att det på kommunens hemsida står att idrottshallarna hyrs ut utrustade.

Klubben förstår att det behövs åtgärder för att säkerställa att saker inte blir stulna eller förstörs, men undrar om detta är rätt väg att gå, om inte materialet är inköpt av skattemedel och om inte föreningarna som aktiverar kommunens unga medborgare borde ha rätt att ”låna” idrottsmaterialet.

De är beroende av det såväl till de yngsta medlemmarna som till fysträning för A-laget med flera.

– Varför straffas föreningarna alltid samtidigt som hyresnivån för hallarna ligger oförändrad? undrar Orion och likaså vad som motiverar att Degerfors kommun tar ut full hallhyra när omkringliggande kommuner har nolltaxa och ändå föreningsbidrag.

Orion betalar 65 000 kronor om året i hallhyra och mäktar inte med att köpa in eget material som de dessutom ska släpa fram och tillbaka mellan träningarna.

Lösning på gång

Kultur- och utbildningschef Anna-Lena Sandell nämner att det inte handlar om medveten skadegörelse, utan att saker används felaktigt så de går sönder.

Sandell har i en skrivelse svarat Orion, men inte fått svar från dem. Hon berättar också att ett möte hållits med inblandade, rektor för gymnasiet, eftersom det främst är i Parkhallen Orion tränar, idrottslärare, vaktmästare och servicechefen och hon tror man kommit fram till en lösning som kan fungera.

– Materialförrådet ska göras om i Parkhallen så att en del av det är öppet medan det i Vallahallen får vara låst, men där finns vaktmästare även kvällstid som de kan vända sig till då de vill komma åt material.

– När förrådet byggts om ska vi ha en genomgång med de som hyr Parkhallen så de vet vad som gäller. Vi ska också ha ett stort möte för alla föreningar, så man kan få till ett föreningsråd som Orion föreslår, det är en jättebra idé, säger Sandell.

Vad gäller veven till hissanordningen för tjockmattan som Orion nämner också har låsts in, så är den anordningen utdömd. Reparation är beställd, enligt Sandell, och så fort den är gjord så får de tillgång till den.

Samtidigt är förändringar på gång för idrottsverksamhet och andra fritidsverksamheter.

– Kultur- och utbildningsnämnden vill att ansvaret ska läggas på serviceenheten som ändå sköter det praktiska idag. Det skulle ha varit klart redan, men jag tror det kan bli det under våren, säger Sandell.