2016-01-25 12:50

2016-01-26 17:43

Oro på förlossningen på Karlskoga lasarett

SJUKVÅRD: Utredning om att ha stängt under sommaren upprör

I torsdags informerades personalen på förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett om tankar på att ha sommarstängt på avdelningen.
– Det ställer till en otrolig oro, säger Cathrine Pedersen, avdelningschef på avdelning Q.

En arbetsgrupp ska utreda samarbetsmöjligheter inom Kvinnokliniken i regionen för att klara bemanningen under sommaren. Ett alternativ är att stänga avdelning Q i Karlskoga under tio veckor på sommaren. Nu ska man utreda vad konsekvenserna av det skulle bli.

– Det skulle påverka hela sjukhuset. Dessutom finns det ju ett politiskt beslut på att det ska finnas tre akutsjukhus och två förlossningsenheter i regionen, säger Cathrine Pedersen.

I torsdags

Hon vill inte föregripa utredningen genom att säga vad hon personligen tycker om funderingarna på att hålla sommarstängt.

– Men det får otroliga konsekvenser om det blir verklighet, konstaterar hon.

Personalen fick information om utredningen i torsdags.

– Det är alltså en utredning, inte ett beslut om att stänga. Men det ställer till en väldig oro hos personalen, säger Cathrine Pedersen.

Hon berättar att besked av den här typen får många att börja oroa sig för framtiden och fundera på om det kanske är första steget i att helt lägga ner avdelningen.

Regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg Fransson fick höra talas om det hela via ett upprop på Facebook, där det stod att förlossningen i Karlskoga riskerar att läggas ned.

– Det är inte sant! Vi har ju satsat väldigt mycket på Karlskoga lasarett, och det började med just förlossningsavdelningen.

– Det som är sant är att ansvariga chefer, för att säkra patientsäkerheten och arbetsmiljön, tittar på hur de ska klara sommarbemanningen.

Marie-Louise Forsberg Fransson betonar att hon varken kan bekräfta eller dementera att förlossningens ska hålla sommarstängt under tio veckor.

– När våra verksamhetschefer ska planera sommarbemanningen ser de på olika scenarier.

Att stänga förlossningen under sommaren är alltså bara ett av flera tänkbara scenarier.

Marie-Louise Forsberg Fransson poängterar att man inom vården till och från väljer att tillfälligt stänga olika avdelningar för att man ska klara av att ge personalen sin lagstadgade semester.

– Det är inget nytt. Så har det varit i alla tider.

Hon tycker att det är synd att det skrivs inlägg som det hon läste på Facebook, där det stod att förlossningsavdelningen riskerar att läggas ned.

– Det är olyckligt när sådana här rykten sprids. Det upprör människor och kan i värsta fall leda till att människor i nyckelposition söker sig någon annanstans. Då har ju inlägget fått motsatt effekt, säger hon.

Marie-Louise Forsberg Fransson är noga med att påpeka att även om förlossningen skulle vara sommarstängd under en tid så finns ingen anledning till att vara orolig inför framtiden.

– Vi har ju nyligen byggt om förlossningen och vi gör gigantiska satsningar i Karlskoga!

En arbetsgrupp ska utreda samarbetsmöjligheter inom Kvinnokliniken i regionen för att klara bemanningen under sommaren. Ett alternativ är att stänga avdelning Q i Karlskoga under tio veckor på sommaren. Nu ska man utreda vad konsekvenserna av det skulle bli.

– Det skulle påverka hela sjukhuset. Dessutom finns det ju ett politiskt beslut på att det ska finnas tre akutsjukhus och två förlossningsenheter i regionen, säger Cathrine Pedersen.

I torsdags

Hon vill inte föregripa utredningen genom att säga vad hon personligen tycker om funderingarna på att hålla sommarstängt.

– Men det får otroliga konsekvenser om det blir verklighet, konstaterar hon.

Personalen fick information om utredningen i torsdags.

– Det är alltså en utredning, inte ett beslut om att stänga. Men det ställer till en väldig oro hos personalen, säger Cathrine Pedersen.

Hon berättar att besked av den här typen får många att börja oroa sig för framtiden och fundera på om det kanske är första steget i att helt lägga ner avdelningen.

Regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg Fransson fick höra talas om det hela via ett upprop på Facebook, där det stod att förlossningen i Karlskoga riskerar att läggas ned.

– Det är inte sant! Vi har ju satsat väldigt mycket på Karlskoga lasarett, och det började med just förlossningsavdelningen.

– Det som är sant är att ansvariga chefer, för att säkra patientsäkerheten och arbetsmiljön, tittar på hur de ska klara sommarbemanningen.

Marie-Louise Forsberg Fransson betonar att hon varken kan bekräfta eller dementera att förlossningens ska hålla sommarstängt under tio veckor.

– När våra verksamhetschefer ska planera sommarbemanningen ser de på olika scenarier.

Att stänga förlossningen under sommaren är alltså bara ett av flera tänkbara scenarier.

Marie-Louise Forsberg Fransson poängterar att man inom vården till och från väljer att tillfälligt stänga olika avdelningar för att man ska klara av att ge personalen sin lagstadgade semester.

– Det är inget nytt. Så har det varit i alla tider.

Hon tycker att det är synd att det skrivs inlägg som det hon läste på Facebook, där det stod att förlossningsavdelningen riskerar att läggas ned.

– Det är olyckligt när sådana här rykten sprids. Det upprör människor och kan i värsta fall leda till att människor i nyckelposition söker sig någon annanstans. Då har ju inlägget fått motsatt effekt, säger hon.

Marie-Louise Forsberg Fransson är noga med att påpeka att även om förlossningen skulle vara sommarstängd under en tid så finns ingen anledning till att vara orolig inför framtiden.

– Vi har ju nyligen byggt om förlossningen och vi gör gigantiska satsningar i Karlskoga!