2016-01-22 06:00

2016-01-22 06:00

Har huggit ner skog i Bullerdalens reservat

KARLSKOGA: Nu ska åklagare se om något brott har skett i samband med skogsavverkning

Miljökontoret I Karlskoga har anmält en arrendator för att ha fällt skog i naturreservatet Bullerdalen i östra Karlskoga. En sträcka av 1-5 meter brett gånger en kilometer långt är avverkat och det har skett under sommaren 2014. Nu är ärendet överlämnat till en miljöåklagare

De fällda träden upptäcktes av Louise Hämeläinen, kommunbiolog på Karlskoga kommun, när hon gjorde en granskning av kommunens reservat. Hon upptäckte ett område på 1-5 meter brett och en kilometer långt område där någon fällt både skog och buskar.

– Träden låg upplagda i högar. Vad jag kunnat få fram så är det personen som arranderat jordbruksmarken som gränsar till reservatet som fällt skogen.

Men problemet är vem som gjort fel. Arrendatorn har fått tillåtelse att ta ner sly och träd just bredvid ett dike och en väg intill åkermarken.

– Men på vissa ställen finns varken dike eller väg. Det är sagt att personen får ta ner i skog i skogsbrynet. Frågan är om mer skog är nödvändigt är nertaget och det är det som åklagaren ska titta på.

Kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin berättar att det inte är ett kristallklart mål.

– Nu är det här en förundersökning. Men som jag kan se, kan det handla om ett missförstånd. Det är inte så att personen varit långt inne i reservatet, utan här handlar det om nedtagning av sly och träd som ligger direkt i kontakt med åkermarken.

Tveksamt

Personen har fått ett godkännande av kommunen att ta ner träd i anknytning till jordbruksmarken. Det är tveksamt vem som har gjort fel, säger Helena Eckerrot Flodin.

Martin Lindström, stabschef på samhällsbyggnadsförvaltningen berättar att händelsen är problematisk.

– Det kan vara så att den inom kommunen som skrev avtalet inte tänkte på att marken gränsar till ett naturreservat. För det står att arrendatorn får ta bort vegetation som hotar att växa ut i åkermarken. Men o andra sidan finns markeringar som visar att det är ett naturreservat så då har arrendatorn ett ansvar.

I förklaringen till Bullerdalens naturreservat är det inskrivet att det ska finns buskar i gränslande mellan åker och skog och att den ska gynna fågellivet. Men i avtalet från kommunen står det att buskarna får tas bort. I förundersökningen ska åklagaren se vem som gjort fel, om det är ett otydligt avtal. Dessutom ska åklagaren se hur tätt markeringarna som visar att det är ett reservat sitter.

– Det är olyckligt att det blivit så här, men nu får vi klarare regler om hur det ska vara i reservatet i Bullerdalen. För nu ska vi satsa i reservatatet med att fräscha upp stigarna och anlägga grillplatser i Bullerdalen, säger Martin Lindström.

De fällda träden upptäcktes av Louise Hämeläinen, kommunbiolog på Karlskoga kommun, när hon gjorde en granskning av kommunens reservat. Hon upptäckte ett område på 1-5 meter brett och en kilometer långt område där någon fällt både skog och buskar.

– Träden låg upplagda i högar. Vad jag kunnat få fram så är det personen som arranderat jordbruksmarken som gränsar till reservatet som fällt skogen.

Men problemet är vem som gjort fel. Arrendatorn har fått tillåtelse att ta ner sly och träd just bredvid ett dike och en väg intill åkermarken.

– Men på vissa ställen finns varken dike eller väg. Det är sagt att personen får ta ner i skog i skogsbrynet. Frågan är om mer skog är nödvändigt är nertaget och det är det som åklagaren ska titta på.

Kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin berättar att det inte är ett kristallklart mål.

– Nu är det här en förundersökning. Men som jag kan se, kan det handla om ett missförstånd. Det är inte så att personen varit långt inne i reservatet, utan här handlar det om nedtagning av sly och träd som ligger direkt i kontakt med åkermarken.

Tveksamt

Personen har fått ett godkännande av kommunen att ta ner träd i anknytning till jordbruksmarken. Det är tveksamt vem som har gjort fel, säger Helena Eckerrot Flodin.

Martin Lindström, stabschef på samhällsbyggnadsförvaltningen berättar att händelsen är problematisk.

– Det kan vara så att den inom kommunen som skrev avtalet inte tänkte på att marken gränsar till ett naturreservat. För det står att arrendatorn får ta bort vegetation som hotar att växa ut i åkermarken. Men o andra sidan finns markeringar som visar att det är ett naturreservat så då har arrendatorn ett ansvar.

I förklaringen till Bullerdalens naturreservat är det inskrivet att det ska finns buskar i gränslande mellan åker och skog och att den ska gynna fågellivet. Men i avtalet från kommunen står det att buskarna får tas bort. I förundersökningen ska åklagaren se vem som gjort fel, om det är ett otydligt avtal. Dessutom ska åklagaren se hur tätt markeringarna som visar att det är ett reservat sitter.

– Det är olyckligt att det blivit så här, men nu får vi klarare regler om hur det ska vara i reservatet i Bullerdalen. För nu ska vi satsa i reservatatet med att fräscha upp stigarna och anlägga grillplatser i Bullerdalen, säger Martin Lindström.

  • Anders Persson