2016-01-21 06:00

2016-01-21 06:00

Många aktiviteter för äldre

KARLSKOGA: Bingo, fika och gymnastik

Vårens program för Kulturrundan och Träffpunkt är klara och det bjuds på ett varierat utbud för stadens äldre.

Kulturrundan och Träffpunkt är återkommande aktiviteter för äldre i Karlskoga kommun som anordnas på de fyra träffpunkterna Söderkyrkan, Bergmästaren, Solbringen och Nickkällan.

På Solbringen är det vävning måndag och onsdag, bingo och sittgympa på tisdagar och spelstund på fredagar. På onsdagar är det dessutom sångstund med kyrkan.

Sång och bingo

På Bergmästaren anordnas sittgympa, korsordscafé och sång på tisdagar och bingo på torsdagar. På lördagar ojämna veckor står det IT-guide på schemat.

Söderkyrkan bjuder på fika på måndagar, bingo på tisdagar och sittgympa och gubbträff på onsdagar. Språkcafé anordnas både onsdag och torsdag.

På Nickkällan är det musik på måndagar, sittgympa på tisdagar och sångstund och bingo på torsdagar. Jämna veckor anordnas IT-guide på lördagen och musikcafé på söndagen.

Kulturrundan anordnas på respektive träffpunkt varannan onsdag, det vill säga 27 januari, 10 och 24 februari samt 9 mars. Det är Tore Käll, Ing-Britt Borg och Leif Holmberg, Malin Vadman och B-O Söderberg samt Kommunals sånggrupp som turas om med att underhålla.

För finskspråkiga äldre finns också aktiviteter inom den öppna finska dagverksamheten. Fem träffar anordnas på Nickkällan under våren, den 23 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj samt 14 juni.

Kulturrundan och Träffpunkt är återkommande aktiviteter för äldre i Karlskoga kommun som anordnas på de fyra träffpunkterna Söderkyrkan, Bergmästaren, Solbringen och Nickkällan.

På Solbringen är det vävning måndag och onsdag, bingo och sittgympa på tisdagar och spelstund på fredagar. På onsdagar är det dessutom sångstund med kyrkan.

Sång och bingo

På Bergmästaren anordnas sittgympa, korsordscafé och sång på tisdagar och bingo på torsdagar. På lördagar ojämna veckor står det IT-guide på schemat.

Söderkyrkan bjuder på fika på måndagar, bingo på tisdagar och sittgympa och gubbträff på onsdagar. Språkcafé anordnas både onsdag och torsdag.

På Nickkällan är det musik på måndagar, sittgympa på tisdagar och sångstund och bingo på torsdagar. Jämna veckor anordnas IT-guide på lördagen och musikcafé på söndagen.

Kulturrundan anordnas på respektive träffpunkt varannan onsdag, det vill säga 27 januari, 10 och 24 februari samt 9 mars. Det är Tore Käll, Ing-Britt Borg och Leif Holmberg, Malin Vadman och B-O Söderberg samt Kommunals sånggrupp som turas om med att underhålla.

För finskspråkiga äldre finns också aktiviteter inom den öppna finska dagverksamheten. Fem träffar anordnas på Nickkällan under våren, den 23 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj samt 14 juni.