2016-01-21 06:00

2016-01-21 06:00

Ger inte upp om fältassistenterna

KARLSKOGA: "Här säger man att man inte har råd med det förebyggande arbetet"

Fältassistenternas vara eller icke vara har diskuterats flitigt och nästa vecka, på kommunfullmäktige, avgörs deras öde. Baserat på tidigare beslut lutar det dock åt ett avslag.

De två fältassistenttjänsterna som fanns i Karlskoga var vakanta under en längre tid varför pengarna flyttades till ett projekt med familjecoacher. Deras insatser riktar sig till yngre barn på Aggerudsskolan och Stråningstorpsskolan, de två skolor som bedömdes ha det största stödbehovet. Efter utvärdering såg projektet mycket lyckat ut varför de ansvariga nämnderna, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, valde att permanenta familjecoacherna med ambitionen att de i framtiden ska finnas på alla låg- och mellanstadieskolor.

Den kvarvarande frågan var då vad som skulle göras för de äldre ungdomarna. Efter samråd bland berörda nämnder beslutades att folkhälsonämnden skulle utreda möjliga lösningar inom projektet Gör jämlikt-gör skillnad som ska redovisas i början av detta år.

Kristdemokraterna vidhåller dock att fältassistenterna är rätt sätt att nå ungdomar på glid. I en motion som lämnades i april 2014 föreslår de att de två tjänsterna om fanns ska återtillsättas.

– Familjecoachernas insatser är jätteviktiga men de ska inte slå ut behovet av fältassistenterna. Det här är något som hela Alliansen står bakom tillsammans med Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, säger Bengt Eklund (KD).

Som exempel tar han upp Lindesbergs kommun där ett projekt med två kuratorer som tjänstgör som fältassistenter genomförts. Insatsen gav ett positivt resultat och tjänsterna har nu omvandlats till fasta. Likaså den sociala insatsgrupp som infördes i Degerfors nyligen. Där har kommunen valt att satsa på ett samarbete mellan socialnämnden, gymnasienämnden, kultur- och utbildningsnämnden, folkhälsonämnden och polisen där insatser riktas för att förebygga ungas utanförskap, ett utanförskap som beräknas kosta 167 miljarder kronor per årskull.

– Där har man klara siffror på vad det kostar samhället. Man hajar till, det är ju en otrolig kostnad. Men här säger man att man inte har råd med det förebyggande arbetet, man ser inte ungdomarna, säger Eklund.

Tidigare insats

Insatsgruppen ser han som ett bra initiativ i arbetet med ungdomarna men menar att de unga som berörs är de som redan har en viss problematik och riskerar att hamna i en kriminell livsstil.

– Fältassistenterna når en bredare grupp när de rör sig bland ungdomarna på stan. De skapar ett förtroende och bryr sig om dem på ett annat sätt. De hade också ett mycket gott samarbete med polisen och kunde rädda ungdomarna innan det gick för långt. Det samarbetet finns inte i dag.

”Finns pengar”

Att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skulle kunna äska pengar för insatsen för kommande års budget ser han inte som det bästa alternativet.

– Det är en lång process och tar för lång tid. Vi behöver göra något nu.

Bent Eklund tycker att insatsen med fältassistenter ska finansieras med medel från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

– Det finns pengar. Målet är att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i framtiden själva ska kunna finansiera fältassistenttjänsterna.

Kommunstyrelsen har föreslagit ett avslag på motionen. Den 26 januari tar kommunfullmäktige beslut i frågan.

De två fältassistenttjänsterna som fanns i Karlskoga var vakanta under en längre tid varför pengarna flyttades till ett projekt med familjecoacher. Deras insatser riktar sig till yngre barn på Aggerudsskolan och Stråningstorpsskolan, de två skolor som bedömdes ha det största stödbehovet. Efter utvärdering såg projektet mycket lyckat ut varför de ansvariga nämnderna, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, valde att permanenta familjecoacherna med ambitionen att de i framtiden ska finnas på alla låg- och mellanstadieskolor.

Den kvarvarande frågan var då vad som skulle göras för de äldre ungdomarna. Efter samråd bland berörda nämnder beslutades att folkhälsonämnden skulle utreda möjliga lösningar inom projektet Gör jämlikt-gör skillnad som ska redovisas i början av detta år.

Kristdemokraterna vidhåller dock att fältassistenterna är rätt sätt att nå ungdomar på glid. I en motion som lämnades i april 2014 föreslår de att de två tjänsterna om fanns ska återtillsättas.

– Familjecoachernas insatser är jätteviktiga men de ska inte slå ut behovet av fältassistenterna. Det här är något som hela Alliansen står bakom tillsammans med Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, säger Bengt Eklund (KD).

Som exempel tar han upp Lindesbergs kommun där ett projekt med två kuratorer som tjänstgör som fältassistenter genomförts. Insatsen gav ett positivt resultat och tjänsterna har nu omvandlats till fasta. Likaså den sociala insatsgrupp som infördes i Degerfors nyligen. Där har kommunen valt att satsa på ett samarbete mellan socialnämnden, gymnasienämnden, kultur- och utbildningsnämnden, folkhälsonämnden och polisen där insatser riktas för att förebygga ungas utanförskap, ett utanförskap som beräknas kosta 167 miljarder kronor per årskull.

– Där har man klara siffror på vad det kostar samhället. Man hajar till, det är ju en otrolig kostnad. Men här säger man att man inte har råd med det förebyggande arbetet, man ser inte ungdomarna, säger Eklund.

Tidigare insats

Insatsgruppen ser han som ett bra initiativ i arbetet med ungdomarna men menar att de unga som berörs är de som redan har en viss problematik och riskerar att hamna i en kriminell livsstil.

– Fältassistenterna når en bredare grupp när de rör sig bland ungdomarna på stan. De skapar ett förtroende och bryr sig om dem på ett annat sätt. De hade också ett mycket gott samarbete med polisen och kunde rädda ungdomarna innan det gick för långt. Det samarbetet finns inte i dag.

”Finns pengar”

Att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skulle kunna äska pengar för insatsen för kommande års budget ser han inte som det bästa alternativet.

– Det är en lång process och tar för lång tid. Vi behöver göra något nu.

Bent Eklund tycker att insatsen med fältassistenter ska finansieras med medel från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

– Det finns pengar. Målet är att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i framtiden själva ska kunna finansiera fältassistenttjänsterna.

Kommunstyrelsen har föreslagit ett avslag på motionen. Den 26 januari tar kommunfullmäktige beslut i frågan.