2016-01-21 06:00

2016-01-21 06:00

Återremiss för rivningsärende

DEGERFORS: Kommunstyrelsen vill inte riskera prejudikat

Kommunstyrelsen beviljar inte bygg- och miljönämnden ekonomisk garanti för rivningskostnaderna på Gamla Strömtorpskolan. Först ska möjligheter till utmätning undersökas.

Gamla Strömtorpskolan har varit en följetong i många år i bygg- och miljönämnden. Trots en rad vitesförelägganden så har inte ägaren vidtagit de åtgärder nämnden krävt, att riva skolbyggnaden och rensa upp på fastigheten.

I november beslutade nämnden att riva det på den försumliges bekostnad och skulle därmed betala för att få rivningen utförd, varefter man genom särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten ska kräva ägaren på betalning. Rivningen har beräknats kosta runt halvmiljonen kronor.

Nämnden vände sig till kommunstyrelsen med begäran om garanti för att få ekonomisk täckning.

– Det är Kronofogdens sak att driva in det, det är inte kommunstyrelsen som tagit beslut men sen begär man att vi ska godkänna beslut. Följden kan bli att det inte finns något att mäta ut och då får kommunstyrelsen stå för det, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson (V) och fortsätter:

– Förfaringssättet kan bli prejudicerande och vi vill undvika det. Annars är det lätt för person, eller grannar, att kräva att kommunen gör det i andra fall, egentligen är alltihop fel för det är de som äger huset som ska stå för kostnaderna.

Kommunstyrelsen enades om att återremittera ärendet för att kolla upp om ägaren kan utmätas.

Gamla Strömtorpskolan har varit en följetong i många år i bygg- och miljönämnden. Trots en rad vitesförelägganden så har inte ägaren vidtagit de åtgärder nämnden krävt, att riva skolbyggnaden och rensa upp på fastigheten.

I november beslutade nämnden att riva det på den försumliges bekostnad och skulle därmed betala för att få rivningen utförd, varefter man genom särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten ska kräva ägaren på betalning. Rivningen har beräknats kosta runt halvmiljonen kronor.

Nämnden vände sig till kommunstyrelsen med begäran om garanti för att få ekonomisk täckning.

– Det är Kronofogdens sak att driva in det, det är inte kommunstyrelsen som tagit beslut men sen begär man att vi ska godkänna beslut. Följden kan bli att det inte finns något att mäta ut och då får kommunstyrelsen stå för det, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson (V) och fortsätter:

– Förfaringssättet kan bli prejudicerande och vi vill undvika det. Annars är det lätt för person, eller grannar, att kräva att kommunen gör det i andra fall, egentligen är alltihop fel för det är de som äger huset som ska stå för kostnaderna.

Kommunstyrelsen enades om att återremittera ärendet för att kolla upp om ägaren kan utmätas.