2016-01-20 16:46

2016-01-20 16:46

Översiktplan ställs ut igen

DEGERFORS: Reviderad efter yttranden i samrådet

Nu ska det reviderade förslaget till översiktsplan ställas ut efter att ha varit ute på samråd, som gav drygt 30 yttranden.

Befintlig översiktsplan, ÖP, är från 1990. För några år sedan samarbetade Degerfors med Karlskoga kommun för en gemensam ÖP, men efter valet 2010 då det blev regimskifte i Degerfors bestämde sig de båda kommunerna att gå vidare var för sig.

Brofråga

– Den avgörande punkten då var frågan om bro över Möckeln. Även den här gången skickar vi med ett förtydligande där vi fortsatt avstyrker en bro. Man har flyttat den i förslaget nu så att den till allra största del skulle hamna på Karlskogasidan, men vi som gränskommun kan avstyrka det och gör det även i nuläget, berättar kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson (V) och tillägger:

– Men om det ändå blir en bro så förordar vi en för både järnvägs- och landsvägstrafik, så det inte blir två broar över sjön och där reserverade sig S som vill ha det ursprungliga förslaget.

Tyck till

Den föreslagna översiktsplanen, som till stor del består av det tidigare förslaget som reviderats, försetts med en del nya kartor och större och mindre ändringar utifrån de samrådsyttranden som kom, ska ställas ut på biblioteket i Degerfors, i nämndhusets entré samt på kommunens hemsida.

Utställningen ska pågå i ett par månader, med start i februari, och då finns det på nytt möjlighet att tycka till kring den långsiktiga utvecklingen i kommunen.

Befintlig översiktsplan, ÖP, är från 1990. För några år sedan samarbetade Degerfors med Karlskoga kommun för en gemensam ÖP, men efter valet 2010 då det blev regimskifte i Degerfors bestämde sig de båda kommunerna att gå vidare var för sig.

Brofråga

– Den avgörande punkten då var frågan om bro över Möckeln. Även den här gången skickar vi med ett förtydligande där vi fortsatt avstyrker en bro. Man har flyttat den i förslaget nu så att den till allra största del skulle hamna på Karlskogasidan, men vi som gränskommun kan avstyrka det och gör det även i nuläget, berättar kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson (V) och tillägger:

– Men om det ändå blir en bro så förordar vi en för både järnvägs- och landsvägstrafik, så det inte blir två broar över sjön och där reserverade sig S som vill ha det ursprungliga förslaget.

Tyck till

Den föreslagna översiktsplanen, som till stor del består av det tidigare förslaget som reviderats, försetts med en del nya kartor och större och mindre ändringar utifrån de samrådsyttranden som kom, ska ställas ut på biblioteket i Degerfors, i nämndhusets entré samt på kommunens hemsida.

Utställningen ska pågå i ett par månader, med start i februari, och då finns det på nytt möjlighet att tycka till kring den långsiktiga utvecklingen i kommunen.