2016-01-20 13:04

2016-01-20 13:04

Ja och nej till köp av mark

DEGERFORS: Fastighetsägare ansökte hos kommunstyrelsen

Fastighetsägare på Bruket och på Bossåsen har vänt sig till kommunen med frågan om att få köpa in kommunal mark i anslutning till sina tomter.

Det blev både avslag och bifall till förfrågningar om köp av kommunal mark. Den fastighetsägare på Bruket som vill köpa marken mellan sin tomt och skogen som ägs av Sveaskog får göra det, enligt kommunstyrelsen, under förutsättning att stigen som går upp till orienteringsklubbens stuga inte försvinner.

– Där ska göras en ny plan så att alla i det området som vill köpa in kommunal mark mot skogen får göra det, berättar kommunstyrelseordförande Roland Halvarsson (V).

Avslag blev det däremot för den fastighetsägare som på Bossåsen vill köpa in mark.

– Där är ett släpp ut mot skogen västerut och om den här fastighetsägaren får köpa del av marken måste den på motsatta sidan erbjudas detsamma. Då blir det stängt och då får en del av de som bor österut i området ta en kraftig omväg om de ska ut i skogen. Alla var överens om att avslå den förfrågan, säger Halvarsson.

Det blev både avslag och bifall till förfrågningar om köp av kommunal mark. Den fastighetsägare på Bruket som vill köpa marken mellan sin tomt och skogen som ägs av Sveaskog får göra det, enligt kommunstyrelsen, under förutsättning att stigen som går upp till orienteringsklubbens stuga inte försvinner.

– Där ska göras en ny plan så att alla i det området som vill köpa in kommunal mark mot skogen får göra det, berättar kommunstyrelseordförande Roland Halvarsson (V).

Avslag blev det däremot för den fastighetsägare som på Bossåsen vill köpa in mark.

– Där är ett släpp ut mot skogen västerut och om den här fastighetsägaren får köpa del av marken måste den på motsatta sidan erbjudas detsamma. Då blir det stängt och då får en del av de som bor österut i området ta en kraftig omväg om de ska ut i skogen. Alla var överens om att avslå den förfrågan, säger Halvarsson.