2016-01-20 06:00

2016-01-20 06:00

Fler gamla färre platser

DEGERFORS: Degerfors i mitten i rapport om äldreboendeplatser

Mittplacering. Degerfors placerar sig på plats 133 av 288 kommuner som SVT har med i en granskning kring hur många äldre som bor i äldreboende.

Degerfors placerar sig nästan i mitten på SVT's lista vad gäller antalet personer över 80 år som bor i äldreboende och som de menar ger en bild av hur generös kommunen är när det gäller platser på äldreboenden.

Karlskoga hamnar betydligt längre ner på listan, på plats 267 då endast 8,9 procent av de äldre bor på äldreboende i den kommunen.

I Degerfors är det 12,9 procent, vilket är nära genomsnittet i riket, som ligger på runt 13 procent.

Det i sin tur visar att fler bor kvar hemma än tidigare, men säger däremot inget om de vill det eller om de gör det för att det saknas platser i äldreboenden. 32 000 platser på äldreboenden försvann under 2000-talet i landet.

Öppnat och stängt

I Degerfors har äldreboenden stängts och öppnats efter behov och efterfrågan de senaste åren.

– 2012 stängde och 2014 öppnade vi ett och samma boende, så det gick 1,5 år mellan stängning och öppnande. Det är inte alltid så enkelt att planera. Men det som ökat mest är efterfrågan på korttidsvistelse, som också är boendeplatser men som inte är permanenta, berättar socialchef Ingmar Ångman.

– Det är tre målgrupper som behöver korttidsboende, dels de som kommer från sjukhusvistelse men behöver rehabiliteringstid för att klara sig hemma, dels de vi växelvårdar som bor hemma och för att avlasta anhöriga och det är framför allt gruppen dementa och dels palliativ vård till de som tycker det är tryggare att bo på korttidsboende sin sista tid, berättar Ångman och tillägger:

– De som ökat allra mest är växelvårds- men också rehabiliteringsbehovet och särskilt efter lasarettsvistelse vilket är en följd av kortare vårdtider på lasarett, som ökar belastningen hos oss. Det har ökat ytterligare i takt med att vårdplatser stängts.

I Degerfors finns totalt 20 korttidsplatser, tio på enheten Slussen medan resten är insprängda på enheter där man blandar permanent boende och korttidsboende och i de fallen är det främst växelvårdsplatser.

Äldre ökar

Enligt Ångman ligger Degerfors kommun ganska rätt vad gäller antalet platser som erbjuds. Men antalet äldre ökar och han säger att man måste diskutera när i tiden platsantalet måste utökas.

– Det är också en politisk fråga naturligtvis men vi har ingen strävan efter att hålla tillbaka antalet platser på äldreboende, det är en fråga om vad människor vill och många väljer att bo kvar hemma.

– Vad gäller de som har väldigt stora insatser är äldreboende ekonomisk fördelaktigare för oss mot att de bor kvar hemma med många insatser och besök per dag, säger Ångman.

Kötid

Kön är inte stor, vid senaste rapporten låg den på fem personer, men väntetiden är något för långvarig ibland.

Det har hänt att någon fått vänta ett halvår på en plats, men drygt 100 dagars väntan var vanligare under 2015 fast även det är lite väl långt, enligt socialchefen. Ambitionen är att försöka sänka kötiden.

– Sen är det så att vissa kommuner har väldigt hög andel personer över 80 i särskilt boende och lite hemtjänst och tvärtom, som då man jämför Ljusnarsberg och Örebro, men det är ju också ytterligheter sett till kommunernas storlek, säger Ångman.

Degerfors placerar sig nästan i mitten på SVT's lista vad gäller antalet personer över 80 år som bor i äldreboende och som de menar ger en bild av hur generös kommunen är när det gäller platser på äldreboenden.

Karlskoga hamnar betydligt längre ner på listan, på plats 267 då endast 8,9 procent av de äldre bor på äldreboende i den kommunen.

I Degerfors är det 12,9 procent, vilket är nära genomsnittet i riket, som ligger på runt 13 procent.

Det i sin tur visar att fler bor kvar hemma än tidigare, men säger däremot inget om de vill det eller om de gör det för att det saknas platser i äldreboenden. 32 000 platser på äldreboenden försvann under 2000-talet i landet.

Öppnat och stängt

I Degerfors har äldreboenden stängts och öppnats efter behov och efterfrågan de senaste åren.

– 2012 stängde och 2014 öppnade vi ett och samma boende, så det gick 1,5 år mellan stängning och öppnande. Det är inte alltid så enkelt att planera. Men det som ökat mest är efterfrågan på korttidsvistelse, som också är boendeplatser men som inte är permanenta, berättar socialchef Ingmar Ångman.

– Det är tre målgrupper som behöver korttidsboende, dels de som kommer från sjukhusvistelse men behöver rehabiliteringstid för att klara sig hemma, dels de vi växelvårdar som bor hemma och för att avlasta anhöriga och det är framför allt gruppen dementa och dels palliativ vård till de som tycker det är tryggare att bo på korttidsboende sin sista tid, berättar Ångman och tillägger:

– De som ökat allra mest är växelvårds- men också rehabiliteringsbehovet och särskilt efter lasarettsvistelse vilket är en följd av kortare vårdtider på lasarett, som ökar belastningen hos oss. Det har ökat ytterligare i takt med att vårdplatser stängts.

I Degerfors finns totalt 20 korttidsplatser, tio på enheten Slussen medan resten är insprängda på enheter där man blandar permanent boende och korttidsboende och i de fallen är det främst växelvårdsplatser.

Äldre ökar

Enligt Ångman ligger Degerfors kommun ganska rätt vad gäller antalet platser som erbjuds. Men antalet äldre ökar och han säger att man måste diskutera när i tiden platsantalet måste utökas.

– Det är också en politisk fråga naturligtvis men vi har ingen strävan efter att hålla tillbaka antalet platser på äldreboende, det är en fråga om vad människor vill och många väljer att bo kvar hemma.

– Vad gäller de som har väldigt stora insatser är äldreboende ekonomisk fördelaktigare för oss mot att de bor kvar hemma med många insatser och besök per dag, säger Ångman.

Kötid

Kön är inte stor, vid senaste rapporten låg den på fem personer, men väntetiden är något för långvarig ibland.

Det har hänt att någon fått vänta ett halvår på en plats, men drygt 100 dagars väntan var vanligare under 2015 fast även det är lite väl långt, enligt socialchefen. Ambitionen är att försöka sänka kötiden.

– Sen är det så att vissa kommuner har väldigt hög andel personer över 80 i särskilt boende och lite hemtjänst och tvärtom, som då man jämför Ljusnarsberg och Örebro, men det är ju också ytterligheter sett till kommunernas storlek, säger Ångman.