2016-01-19 15:24

2016-01-19 15:24

Karlskogason tar över i Örebro

ÖREBRO/KARLSKOGA: Kenneth Nilsson föreslås bli ny gruppledare för Socialdemokraterna i Örebro kommun

Karlskogabördige Kenneth Nilsson föreslås bli Lena Baastads efterträdare i Socialdemokraterna i Örebro kommun.

Kenneth Nilsson presenterades vid en presskonferens på tisdagen av Irén Lejegren, ordförande för Socialdemokraterna i Örebro kommun. Han föreslås bli ny gruppledare för Socialdemokraterna i Örebro kommun och kommunstyrelsens ordförande.

Företrädaren på posten, Lena Baastad, meddelade sin avgång i början av december. Sedan dess har arbetet med att hitta en lämplig ersättare pågått.

– Kenneths förmåga att vara ödmjuk inför de utmaningar som vi står inför, hans stora förmåga att hitta samarbeten och lösningar, och ändå hela tiden se till att jobbet drivs framåt nar varit avgörande, säger Irén Lejegren.

Uppvuxen i Karlskoga

– Man måste vara otroligt ödmjuk. Samtidigt måste man tro på sig själv. Det går inte att ta ett sådant här uppdrag, att axla rollen som kommunstyrelsens ordförande för en av Sveriges snabbast växande kommuner, om man inte tror att man kan bidra med någonting, säger Kenneth Nilsson.

Kenneth Nilsson är född och uppvuxen i Karlskoga, men han tror att hans arbetarklassbakgrund har påverkat hans politiska åsikter i högre grad än själva uppväxtorten.

– Att ha växt upp i en stad som Karlskoga, med min sjuka mor och min arbetande farsa, har gett mig otroligt många insikter om varför politik är viktigt.

Han tror på ökat samarbete mellan Karlskoga och Örebro.

– Att diskutera samarbete mellan länets två största kommuner är inte oviktigt. Jag är jätteglad att vi har en god diskussionsgrund mellan Karlskoga och Örebro.

Ganska vanlig

Kenneth Nilsson beskriver sig själv som en 40-årig ganska vanlig människa som för fem år sedan inte kunde föreställa sig att han skulle satsa på en politisk karriär.

– Det här med politik såg jag som en fritidssysselsättning. Sedan har jag löpande fått frågor om att ta mer och mer ansvar, både inom partiet och inom kommunen. Jag har stegvis accepterat att jag har något att tillföra. Nu känner jag mig redo att axla ansvaret.

Det formella beslutet om ny gruppledare tas den 25 januari och valet av ny kommunstyrelseordförande sker 27 januari, men inget tyder på något annat än att Kenneth Nilsson blir vald.

Kenneth Nilsson presenterades vid en presskonferens på tisdagen av Irén Lejegren, ordförande för Socialdemokraterna i Örebro kommun. Han föreslås bli ny gruppledare för Socialdemokraterna i Örebro kommun och kommunstyrelsens ordförande.

Företrädaren på posten, Lena Baastad, meddelade sin avgång i början av december. Sedan dess har arbetet med att hitta en lämplig ersättare pågått.

– Kenneths förmåga att vara ödmjuk inför de utmaningar som vi står inför, hans stora förmåga att hitta samarbeten och lösningar, och ändå hela tiden se till att jobbet drivs framåt nar varit avgörande, säger Irén Lejegren.

Uppvuxen i Karlskoga

– Man måste vara otroligt ödmjuk. Samtidigt måste man tro på sig själv. Det går inte att ta ett sådant här uppdrag, att axla rollen som kommunstyrelsens ordförande för en av Sveriges snabbast växande kommuner, om man inte tror att man kan bidra med någonting, säger Kenneth Nilsson.

Kenneth Nilsson är född och uppvuxen i Karlskoga, men han tror att hans arbetarklassbakgrund har påverkat hans politiska åsikter i högre grad än själva uppväxtorten.

– Att ha växt upp i en stad som Karlskoga, med min sjuka mor och min arbetande farsa, har gett mig otroligt många insikter om varför politik är viktigt.

Han tror på ökat samarbete mellan Karlskoga och Örebro.

– Att diskutera samarbete mellan länets två största kommuner är inte oviktigt. Jag är jätteglad att vi har en god diskussionsgrund mellan Karlskoga och Örebro.

Ganska vanlig

Kenneth Nilsson beskriver sig själv som en 40-årig ganska vanlig människa som för fem år sedan inte kunde föreställa sig att han skulle satsa på en politisk karriär.

– Det här med politik såg jag som en fritidssysselsättning. Sedan har jag löpande fått frågor om att ta mer och mer ansvar, både inom partiet och inom kommunen. Jag har stegvis accepterat att jag har något att tillföra. Nu känner jag mig redo att axla ansvaret.

Det formella beslutet om ny gruppledare tas den 25 januari och valet av ny kommunstyrelseordförande sker 27 januari, men inget tyder på något annat än att Kenneth Nilsson blir vald.