2016-01-18 06:00

2016-01-18 06:00

Rörigt kring förslagen

KARLSKOGA: Formuleringar och tidskrävande process påverkar beslutet

Mycket kan hinna hända från det att ett förslag lämnas in tills det att ärendet tas upp för beslut. Många gånger blir då svaret att arbete redan pågår. Frågan är om det går att hitta en lösning så att arbetsgången förkortas.

Under det senaste kommunstyrelsesammanträdet behandlades ett stort antal motioner och medborgarförslag.

För flera av dessa förordas att kommunfullmäktige beslutar att förslaget, helt eller delvis, med anledning av redan påbörjat arbete inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Bland dem fanns en motion och två medborgarförslag som rör broförbindelsen till och från Björkborns herrgård.

– Broarna är verkligen en fråga som engagerar och som förhoppningsvis börjar närma sig en lösning. Men man säger att det är ett arbete som pågår när det egentligen inte finns något beslut på vad som ska göras, säger oppositionsrådet Tony Ring (M).

Många avslag

Formuleringen med att ärendet lämnas utan åtgärd kom till förra året efter en diskussion om hanteringen av motioner och medborgarförslag, då många förslag avslogs med hänvisning till pågående arbete. Ibland har förslag också avslagits på grund av någon enstaka formulering.

Återremitterades

Ett sådant exempel är ett medborgarförslag om förbud mot tung trafik på Stackfallsvägen som avslogs då ett sådant förbud skulle hindra bland annat mattransporter till Sandviksskolan.

I det fallet återremitterades ärendet för att undersöka möjligheten om ett förbud för genomfartstrafik för tunga fordon. Trots att formuleringen ändrades blev det dock ett avslag då det i praktiken bara är skolskjuts, renhållningsfordon och varutransporter som åker till och från området och att ett förbud inte skulle göra så stor skillnad.

Ett problem är att det inte förs någon diskussion med förslagslämnaren, där till exempel formuleringar, som i ovanstående fall, skulle kunna tas upp och ändras. Ett annat problem är den långa tid som passerar från det att ett förslag eller en motion lämnas in tills det att ärendet tas upp i kommunfullmäktige, där det slutgiltiga beslutet fattas.

Tidigare beslut

Ett alternativ skulle vara att kommunfullmäktige överlät beslut om medborgarförslag till kommunstyrelsen eller annan nämnd, för att på så vis snabba på processen.

– Vi håller på och ser över hanteringen och om vi skulle kunna jobba annorlunda, att man får ett tidigare svar, säger kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S).

– Men det är glädjande att vi har så engagerade medborgare som kommer med många förslag, det är ett friskhetstecken, fortsätter han.

Bland de förslag som kommunstyrelsen ställer sig bakom är att utrustningen för internetåtkomst ska installeras på de vårdboenden där efterfrågan finns, att pingisbord ska ställas ut på lämpligt ställe i kommunen samt att en klocka ska placeras på torget.

Under det senaste kommunstyrelsesammanträdet behandlades ett stort antal motioner och medborgarförslag.

För flera av dessa förordas att kommunfullmäktige beslutar att förslaget, helt eller delvis, med anledning av redan påbörjat arbete inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Bland dem fanns en motion och två medborgarförslag som rör broförbindelsen till och från Björkborns herrgård.

– Broarna är verkligen en fråga som engagerar och som förhoppningsvis börjar närma sig en lösning. Men man säger att det är ett arbete som pågår när det egentligen inte finns något beslut på vad som ska göras, säger oppositionsrådet Tony Ring (M).

Många avslag

Formuleringen med att ärendet lämnas utan åtgärd kom till förra året efter en diskussion om hanteringen av motioner och medborgarförslag, då många förslag avslogs med hänvisning till pågående arbete. Ibland har förslag också avslagits på grund av någon enstaka formulering.

Återremitterades

Ett sådant exempel är ett medborgarförslag om förbud mot tung trafik på Stackfallsvägen som avslogs då ett sådant förbud skulle hindra bland annat mattransporter till Sandviksskolan.

I det fallet återremitterades ärendet för att undersöka möjligheten om ett förbud för genomfartstrafik för tunga fordon. Trots att formuleringen ändrades blev det dock ett avslag då det i praktiken bara är skolskjuts, renhållningsfordon och varutransporter som åker till och från området och att ett förbud inte skulle göra så stor skillnad.

Ett problem är att det inte förs någon diskussion med förslagslämnaren, där till exempel formuleringar, som i ovanstående fall, skulle kunna tas upp och ändras. Ett annat problem är den långa tid som passerar från det att ett förslag eller en motion lämnas in tills det att ärendet tas upp i kommunfullmäktige, där det slutgiltiga beslutet fattas.

Tidigare beslut

Ett alternativ skulle vara att kommunfullmäktige överlät beslut om medborgarförslag till kommunstyrelsen eller annan nämnd, för att på så vis snabba på processen.

– Vi håller på och ser över hanteringen och om vi skulle kunna jobba annorlunda, att man får ett tidigare svar, säger kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S).

– Men det är glädjande att vi har så engagerade medborgare som kommer med många förslag, det är ett friskhetstecken, fortsätter han.

Bland de förslag som kommunstyrelsen ställer sig bakom är att utrustningen för internetåtkomst ska installeras på de vårdboenden där efterfrågan finns, att pingisbord ska ställas ut på lämpligt ställe i kommunen samt att en klocka ska placeras på torget.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.