2016-01-18 06:00

2016-01-18 06:00

Elever får åka med vanliga bussar

KARLSKOGA: Kollektivtrafiken läggs om – i augusti ska allt vara klart

Senast i augusti ska berörda hållplatser ha säkrats och skolscheman anpassats till busstidstabellen, då ska nämligen omläggningen av kollektivtrafiken genomföras.

Ett nytt upplägg för kollektivtrafik är på gång inom den västra länsdelen. Kommunstyrelsen har sagt ja till att medfinansiera trafikomläggningen och ska också inför starten i augusti ha genomfört de åtgärder i infrastruktur och skolscheman som krävs.

Målet med omläggningen av kollektivtrafiken är dels att fler ska åka buss, dels att arbetsmarknadsregionerna ska förstoras genom effektivisering. Bland annat förstärks linjen mellan Karlskoga och Örebro med avgångar varje kvart, morgon och eftermiddag ska bussen gå nästan var sjunde minut.

– Man ska kunna bo i Karlskoga men arbeta i Örebro. Vägen är bra och nu får vi ännu bättre förbindelser, säger kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S).

Nya linjer

Förbindelserna mellan Hällefors, Karlskoga, Degerfors och vidare ner mot Laxå förstärks och nya linjer mellan Karlskoga och Nora samt genom Kosia införs.

I den nya trafikeringsplanen ingår även skolskjuts och det är där kommunen kommer in. Enligt förslaget ska den kommunala skolskjutsen så långt som det går integreras i linjetrafiken. För att det ska fungera krävs säkra hållplatser och anslutningar för eleverna. Dessutom måste skolscheman anpassas så att de passar busstiderna.

– Det handlar om att få rätt flöde så att vi kan fylla bussarna, säger kommunstrategen Hans Bergh-Nilsson.

Hur stora ombyggnationer och anpassningar som krävs återstår att se men allt ska vara klart innan skolstarten i augusti. Det är en stor omläggning som väntar och i februari ska ett möte mellan berörda parter äga rum.

– Den här omläggningen har genomförts i övriga länet och har i stort sett gett bra resultat, säger Bergh-Nilsson.

Inte all skolskjuts

Han betonar också att det inte är all skolskjuts som ersätts utan att de som i dag åker taxi kan få kortare resa eller kan åka med linjetrafik i stället. Kontinuerliga uppföljningsmöten ska säkerställa att allt flyter på som det ska.

Preliminärt väntas omläggningen av skolskjuts medföra en besparing på 500 000 kronor för kommunen. Det är den besparingen som ska användas till medfinansiering, förslagsvis med en avtrappning under en femårsperiod. Kommunen får dock ökade kostnader för skolkort och enligt förslaget ska denna kostnad avräknas från medfinansieringen från och med det andra året.

Ett nytt upplägg för kollektivtrafik är på gång inom den västra länsdelen. Kommunstyrelsen har sagt ja till att medfinansiera trafikomläggningen och ska också inför starten i augusti ha genomfört de åtgärder i infrastruktur och skolscheman som krävs.

Målet med omläggningen av kollektivtrafiken är dels att fler ska åka buss, dels att arbetsmarknadsregionerna ska förstoras genom effektivisering. Bland annat förstärks linjen mellan Karlskoga och Örebro med avgångar varje kvart, morgon och eftermiddag ska bussen gå nästan var sjunde minut.

– Man ska kunna bo i Karlskoga men arbeta i Örebro. Vägen är bra och nu får vi ännu bättre förbindelser, säger kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S).

Nya linjer

Förbindelserna mellan Hällefors, Karlskoga, Degerfors och vidare ner mot Laxå förstärks och nya linjer mellan Karlskoga och Nora samt genom Kosia införs.

I den nya trafikeringsplanen ingår även skolskjuts och det är där kommunen kommer in. Enligt förslaget ska den kommunala skolskjutsen så långt som det går integreras i linjetrafiken. För att det ska fungera krävs säkra hållplatser och anslutningar för eleverna. Dessutom måste skolscheman anpassas så att de passar busstiderna.

– Det handlar om att få rätt flöde så att vi kan fylla bussarna, säger kommunstrategen Hans Bergh-Nilsson.

Hur stora ombyggnationer och anpassningar som krävs återstår att se men allt ska vara klart innan skolstarten i augusti. Det är en stor omläggning som väntar och i februari ska ett möte mellan berörda parter äga rum.

– Den här omläggningen har genomförts i övriga länet och har i stort sett gett bra resultat, säger Bergh-Nilsson.

Inte all skolskjuts

Han betonar också att det inte är all skolskjuts som ersätts utan att de som i dag åker taxi kan få kortare resa eller kan åka med linjetrafik i stället. Kontinuerliga uppföljningsmöten ska säkerställa att allt flyter på som det ska.

Preliminärt väntas omläggningen av skolskjuts medföra en besparing på 500 000 kronor för kommunen. Det är den besparingen som ska användas till medfinansiering, förslagsvis med en avtrappning under en femårsperiod. Kommunen får dock ökade kostnader för skolkort och enligt förslaget ska denna kostnad avräknas från medfinansieringen från och med det andra året.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.