2016-01-17 14:03

2016-01-17 14:03

"Måste ställa krav på dem"

KARLSKOGA: Alain Safa utbildar flyktingar i svenskhet

Integration. I torsdags var det utbildning på flyktingförläggningen i före detta Karlskoga hotell. Den som höll i utbildningen heter Alain Safa och kom till Sverige från Libanon på 1980-talet.

I vanliga fall jobbar Alain Safa med ledarskap och utbildar ofta chefer i näringslivet. Men nu vill han ta sitt ansvar som svensk medborgare och dela med sig av sina kunskaper om Sverige till nyanlända flyktingar.

– Jag har själv varit flykting, jag har sett det de har sett. Jag har lyckats i Sverige. Jag vill dela med mig av mina erfarenheter av 30 år i Sverige.

”De kan ta ansvar”

Han menar att attityden mot flyktingarna är viktig.

– Jag ser dem inte som offer. Jag ser dem som hjältar. De har varit med om hemska saker, men när de bestämde sig för att fly och tog sig till Sverige så blev de initiativtagare. De kan ta ansvar. Jag får dem att stå med rak rygg. Det är först då man kan ställa krav. Ett offer kan man inte ställa några krav på.

Just att ställa krav tror Alain Safa är nyckeln till en fungerande integration i svenska samhället.

– När det pratas om invandring får man ofta höra ”Hur ska vi hjälpa dem?”. Jag vill vända på det och fråga ”Vad är mitt ansvar som flykting för Sverige?”.

Ska ge en inblick

Han förstår att många svenskar vill hjälpa flyktingar, och det är bra, anser han.

– Samtidigt är det så att samhället bygger på att ta ansvar. Tyvärr har myndigheterna svårt att ställa tydliga krav på flyktingarna.

Syftet med utbildningen är att hjälpa de nyanlända med kunskap om hur de kan påverka sin framtid i Sverige. Alain Safa lär ut hur man ska bemöta bland annat myndigheter, Migrationsverket, sjukvården, skolan och hur man ska ta sig an det svenska språket.

Utbildningen ska ge de nyanlända en inblick i hur det svenska samhället fungerar och vilket ansvar de har för sin framtid i Sverige. De får lära sig hur de kan använda sin väntetid på ett konstruktivt sätt, samt om vilka möjligheter och fallgropar det finns. Det är mycket som vi svenskar tar för givet i vårt samhälle och sociala liv, men för folk från många andra kulturer kan det vara företeelser som är helt främmande.

Ett exempel på det är vad som betraktas som ”heligt”.

– I Mellanöstern är det religionen, men här i Sverige är det regler och koder, till exempel hur man står i kö och väntar på sin tur.

Självklara för oss

Det handlar om outtalade överenskommelser som alla svenskar känner till och är uppvuxna med. Därför är de självklara för oss.

– Men människorna från Mellanöstern känner inte till dem.

Ett exempel på kulturskillnader är att en svensk sällan skriker. Alain säger att om en svensk är missnöjd med något så talar han om det med allvarlig ton, men med lugn röst. Som svensk förstår man allvaret trots den lugna rösten.

– Men om man kommer från ett land där man skriker när man är missnöjd, hur ska man då kunna veta hur det fungerar i Sverige om ingen har talat om det för en? undrar Alain Safa.

I vanliga fall jobbar Alain Safa med ledarskap och utbildar ofta chefer i näringslivet. Men nu vill han ta sitt ansvar som svensk medborgare och dela med sig av sina kunskaper om Sverige till nyanlända flyktingar.

– Jag har själv varit flykting, jag har sett det de har sett. Jag har lyckats i Sverige. Jag vill dela med mig av mina erfarenheter av 30 år i Sverige.

”De kan ta ansvar”

Han menar att attityden mot flyktingarna är viktig.

– Jag ser dem inte som offer. Jag ser dem som hjältar. De har varit med om hemska saker, men när de bestämde sig för att fly och tog sig till Sverige så blev de initiativtagare. De kan ta ansvar. Jag får dem att stå med rak rygg. Det är först då man kan ställa krav. Ett offer kan man inte ställa några krav på.

Just att ställa krav tror Alain Safa är nyckeln till en fungerande integration i svenska samhället.

– När det pratas om invandring får man ofta höra ”Hur ska vi hjälpa dem?”. Jag vill vända på det och fråga ”Vad är mitt ansvar som flykting för Sverige?”.

Ska ge en inblick

Han förstår att många svenskar vill hjälpa flyktingar, och det är bra, anser han.

– Samtidigt är det så att samhället bygger på att ta ansvar. Tyvärr har myndigheterna svårt att ställa tydliga krav på flyktingarna.

Syftet med utbildningen är att hjälpa de nyanlända med kunskap om hur de kan påverka sin framtid i Sverige. Alain Safa lär ut hur man ska bemöta bland annat myndigheter, Migrationsverket, sjukvården, skolan och hur man ska ta sig an det svenska språket.

Utbildningen ska ge de nyanlända en inblick i hur det svenska samhället fungerar och vilket ansvar de har för sin framtid i Sverige. De får lära sig hur de kan använda sin väntetid på ett konstruktivt sätt, samt om vilka möjligheter och fallgropar det finns. Det är mycket som vi svenskar tar för givet i vårt samhälle och sociala liv, men för folk från många andra kulturer kan det vara företeelser som är helt främmande.

Ett exempel på det är vad som betraktas som ”heligt”.

– I Mellanöstern är det religionen, men här i Sverige är det regler och koder, till exempel hur man står i kö och väntar på sin tur.

Självklara för oss

Det handlar om outtalade överenskommelser som alla svenskar känner till och är uppvuxna med. Därför är de självklara för oss.

– Men människorna från Mellanöstern känner inte till dem.

Ett exempel på kulturskillnader är att en svensk sällan skriker. Alain säger att om en svensk är missnöjd med något så talar han om det med allvarlig ton, men med lugn röst. Som svensk förstår man allvaret trots den lugna rösten.

– Men om man kommer från ett land där man skriker när man är missnöjd, hur ska man då kunna veta hur det fungerar i Sverige om ingen har talat om det för en? undrar Alain Safa.