2016-01-16 06:00

2016-01-16 06:00

Ett gemensamt ansvar

KARLSKOGA/DEGERFORS: Karlskoga ska ta emot 26 nyanlända och Degerfors 12 nyanlända

I regeringens proposition innehåller en ny lag som innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Den nya lagen träder i kraft den första mars

I propositionen, Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, föreslås en ny lag som innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen.

Fått i uppdrag

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att föreslå kommuntal som är avsedda att ligga till grund för beslut. Som grund för kommuntalen ligger det av Arbetsförmedlingen fastställda länstalet på 452 platser.

Summan av samtliga kommuntal får inte överstiga eller understiga 452 platser.

– Vi har använt oss av Arbetsförmedlingens beräkningstal och kommit fram till hur många nyanlända som kommunerna ska ta emot. Den 8 januari bjöd vi in kommunledningarna från länets kommuner till Örebro slott, där vi informerade dem, säger Johanna Tybell, handläggare på Länsstyrelsen i Örebro län.

Träder i kraft

Karlskoga ska ta emot 26 personer och Degerfors 12 personer.

Efter att lagen träder i kraft har kommunerna en till två månader på sig att ordna fram bostäder.

– Det var ett bra möte och ingen hade något att invända. Jag tycker att landets kommuner är väldigt solidariska, säger Johanna Tybell.

Roland Halvarsson, kommunalråd i Degerfors ser inga större problem med att ta emot 12 personer.

– Vi har några tomma lägenheter i Svartå och Åtorp. Sedan finns det några privata lägenheter i kommunen. Men det är ingen stor tillgång på lägenheter. Sedan vet vi inte än vilka det är som kommer om det är familjer eller ensamstående. Men vi löser det här, säger Roland Halvarsson.

Karin Björkman, kommundirektör i Karlskoga var också med på mötet på Örebro slott.

– Det var ett bra möte där vi fick information om den nya lagen och hur många nyanlända länet ska ta emot och hur de sedan fördelar dem mellan kommunerna.

Hon berättar att Länsstyrelsen tagit med i beräkningarna om hur arbetsmarknaden ser ut i kommunerna, hur många nyanlända de tagit emot, bostadsmarknaden och så vidare.

– Sedan har de gjort en sammanställning och utifrån den gjort fördelningen.

Länet i sig kan inte säga att de tar emot färre, men kommunerna kan göra upp om föredelningen. Länets kommuner har haft möjlighet att lämna synpunkter på Länsstyrelsens förslag. I den processen har till exempel Laxå kommun önskat att höja sitt kommuntal med 5 platser.

Bostäder

Nästa fråga för Karlskoga kommun handlar om bostäder.

– Vi har varit i kontakt med Karlskogahem om lägenheter. Som alla vet har vi bostadsbrist i kommunen. Men vi löser det. De anvisade personerna får lägenhet före de som självmant sökt sig hit. Sedan ska man komma ihåg att det här är ingen nytt. Karlskoga kommun har hela tiden tagit emot nyanlända, men då de som sökt sig hit, säger Karin Björkman.

I propositionen, Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, föreslås en ny lag som innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen.

Fått i uppdrag

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att föreslå kommuntal som är avsedda att ligga till grund för beslut. Som grund för kommuntalen ligger det av Arbetsförmedlingen fastställda länstalet på 452 platser.

Summan av samtliga kommuntal får inte överstiga eller understiga 452 platser.

– Vi har använt oss av Arbetsförmedlingens beräkningstal och kommit fram till hur många nyanlända som kommunerna ska ta emot. Den 8 januari bjöd vi in kommunledningarna från länets kommuner till Örebro slott, där vi informerade dem, säger Johanna Tybell, handläggare på Länsstyrelsen i Örebro län.

Träder i kraft

Karlskoga ska ta emot 26 personer och Degerfors 12 personer.

Efter att lagen träder i kraft har kommunerna en till två månader på sig att ordna fram bostäder.

– Det var ett bra möte och ingen hade något att invända. Jag tycker att landets kommuner är väldigt solidariska, säger Johanna Tybell.

Roland Halvarsson, kommunalråd i Degerfors ser inga större problem med att ta emot 12 personer.

– Vi har några tomma lägenheter i Svartå och Åtorp. Sedan finns det några privata lägenheter i kommunen. Men det är ingen stor tillgång på lägenheter. Sedan vet vi inte än vilka det är som kommer om det är familjer eller ensamstående. Men vi löser det här, säger Roland Halvarsson.

Karin Björkman, kommundirektör i Karlskoga var också med på mötet på Örebro slott.

– Det var ett bra möte där vi fick information om den nya lagen och hur många nyanlända länet ska ta emot och hur de sedan fördelar dem mellan kommunerna.

Hon berättar att Länsstyrelsen tagit med i beräkningarna om hur arbetsmarknaden ser ut i kommunerna, hur många nyanlända de tagit emot, bostadsmarknaden och så vidare.

– Sedan har de gjort en sammanställning och utifrån den gjort fördelningen.

Länet i sig kan inte säga att de tar emot färre, men kommunerna kan göra upp om föredelningen. Länets kommuner har haft möjlighet att lämna synpunkter på Länsstyrelsens förslag. I den processen har till exempel Laxå kommun önskat att höja sitt kommuntal med 5 platser.

Bostäder

Nästa fråga för Karlskoga kommun handlar om bostäder.

– Vi har varit i kontakt med Karlskogahem om lägenheter. Som alla vet har vi bostadsbrist i kommunen. Men vi löser det. De anvisade personerna får lägenhet före de som självmant sökt sig hit. Sedan ska man komma ihåg att det här är ingen nytt. Karlskoga kommun har hela tiden tagit emot nyanlända, men då de som sökt sig hit, säger Karin Björkman.

  • Anders Persson