2016-01-16 06:00

2016-01-16 06:00

Endast en vision för Karlskoga

KARLSKOGA: Kommunstyrelsen vill att Kulturvisionen ska upphöra

Tre gånger har kultur- och föreningsnämnden försökt få igenom Kulturvisionen, utan framgång. Nu, efter ett fjärde försök, föreslår kommunstyrelsen att den ska upphöra.

Kulturvisionen från 2002 reviderades 2010 och skickades till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet måste först passera kommunstyrelsen, men där togs det inte upp.

Efter att nämnden skickat skrivelsen en tredje gång återremitterades den med anledning av att den anses strida mot kommunens styrmodell och styrdokument samt att den inte varit placerad i rätt mall.

Främst handlar det om att kommunens Vision 2020 enligt tidigare beslut ska vara den enda visionen för Karlskoga. Nämnden har tidigare ombetts att byta namn på skrivelsen till ”program” eller ”plan” men utan resultat.

Fjärde försöket

I oktober skickade nämnden Kulturvisionen till kommunfullmäktige en fjärde gång och ordförande Siv Björck Kjellgren (S) betonade dess betydelse då den omfattar samtliga kulturinriktningar, så som idrott, kyrkor och föreningar. Hon påpekade också avsaknaden av kulturrelaterade mål i Vision 2020.

Under tisdagens sammanträde behandlades ärendet igen och kommunstyrelsen valde då att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att Kulturvisionen ska upphöra att gälla. Kultur- och föreningsnämnden kan i stället ta fram ett styrdokument gällande planerna för kulturarbetet inom ramen för sin egen nämnd, står det i tjänsteskrivelsen.

Kulturvisionen från 2002 reviderades 2010 och skickades till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet måste först passera kommunstyrelsen, men där togs det inte upp.

Efter att nämnden skickat skrivelsen en tredje gång återremitterades den med anledning av att den anses strida mot kommunens styrmodell och styrdokument samt att den inte varit placerad i rätt mall.

Främst handlar det om att kommunens Vision 2020 enligt tidigare beslut ska vara den enda visionen för Karlskoga. Nämnden har tidigare ombetts att byta namn på skrivelsen till ”program” eller ”plan” men utan resultat.

Fjärde försöket

I oktober skickade nämnden Kulturvisionen till kommunfullmäktige en fjärde gång och ordförande Siv Björck Kjellgren (S) betonade dess betydelse då den omfattar samtliga kulturinriktningar, så som idrott, kyrkor och föreningar. Hon påpekade också avsaknaden av kulturrelaterade mål i Vision 2020.

Under tisdagens sammanträde behandlades ärendet igen och kommunstyrelsen valde då att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att Kulturvisionen ska upphöra att gälla. Kultur- och föreningsnämnden kan i stället ta fram ett styrdokument gällande planerna för kulturarbetet inom ramen för sin egen nämnd, står det i tjänsteskrivelsen.