2016-01-15 06:00

2016-01-15 06:00

Många fartsyndare

ÖREBRO LÄN: Fortkörning stor orsak till ökning av körkortsindragning

Under 2015 fattade Transportstyrelsen beslut om totalt 1 160 körkortsåterkallelser i Örebro län. Det är en ökning med 7,4 procent jämfört med året innan då 1 080 körkort återkallades.

Om en person inte kan antas svara upp mot de trafiksäkerhetskrav som ställs i landet, eller inte bedöms respektera det regelverk som omfattar trafiken har Transportstyrelsen ansvar för att pröva körkortsinnehavet. En sådan prövning kan resultera i att ingen åtgärd vidtas, att körkortsinnehavaren får en varning eller att körkortet återkallas. Under 2015 fattade Transportstyrelsen beslut om totalt 1 160 körkortsåterkallelser i Örebro län, vilket är en ökning jämfört med 2014.

Slumpmässigt

– På riksnivå ser vi ingen nämndvärd skillnad i antalet återkallelser mellan 2014 och 2015. Det ligger nära att tro att ökningen i just Örebro län beror på slumpmässiga omständigheter och att en viss variation är naturlig, konstaterar Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsens körkortsavdelning.

Återkallelsegrunder

På riksnivå ökar antalet återkallade körkort med återkallelsegrund 3 från 2014 till 2015 med 34,2 procent. I Örebro län ökar antalet återkallelser i den kategorin från 19 till 26 (36,8 procent).

Återkallelsegrund 3 handlar om att körkortsinnehavaren vid upprepade tillfällen begår mindre regelöverträdelser och på det sättet visar att han eller hon inte kan eller vill rätta sig efter de trafikbestämmelser som gäller. Exempel på sådana överträdelser kan vara mindre hastighetsöverträdelser eller att man kör fordon med sådana brister att det inte borde rulla i trafiken.

Ifrågasätts

– Upprepade trafikförseelser är en signal om att man inte kan eller vill rätta sig efter de regler som gäller i trafiken och då finns det skäl för oss att ifrågasätta körkortsinnehavet, säger Åsa Bergqvist.

2013 infördes återkallelsegrund 9 som ska användas när det fanns hinder mot att utfärda körkort vid tiden för utfärdandet och hindret fortfarande består. Återkallelsegrunden är dock väldigt sällsynt med totalt 6 fall under 2015. Det vanligaste exemplet på när grunden används är när det konstaterats att en annan person än körkortstagaren genomfört ett eller båda körkortsproven

Om en person inte kan antas svara upp mot de trafiksäkerhetskrav som ställs i landet, eller inte bedöms respektera det regelverk som omfattar trafiken har Transportstyrelsen ansvar för att pröva körkortsinnehavet. En sådan prövning kan resultera i att ingen åtgärd vidtas, att körkortsinnehavaren får en varning eller att körkortet återkallas. Under 2015 fattade Transportstyrelsen beslut om totalt 1 160 körkortsåterkallelser i Örebro län, vilket är en ökning jämfört med 2014.

Slumpmässigt

– På riksnivå ser vi ingen nämndvärd skillnad i antalet återkallelser mellan 2014 och 2015. Det ligger nära att tro att ökningen i just Örebro län beror på slumpmässiga omständigheter och att en viss variation är naturlig, konstaterar Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsens körkortsavdelning.

Återkallelsegrunder

På riksnivå ökar antalet återkallade körkort med återkallelsegrund 3 från 2014 till 2015 med 34,2 procent. I Örebro län ökar antalet återkallelser i den kategorin från 19 till 26 (36,8 procent).

Återkallelsegrund 3 handlar om att körkortsinnehavaren vid upprepade tillfällen begår mindre regelöverträdelser och på det sättet visar att han eller hon inte kan eller vill rätta sig efter de trafikbestämmelser som gäller. Exempel på sådana överträdelser kan vara mindre hastighetsöverträdelser eller att man kör fordon med sådana brister att det inte borde rulla i trafiken.

Ifrågasätts

– Upprepade trafikförseelser är en signal om att man inte kan eller vill rätta sig efter de regler som gäller i trafiken och då finns det skäl för oss att ifrågasätta körkortsinnehavet, säger Åsa Bergqvist.

2013 infördes återkallelsegrund 9 som ska användas när det fanns hinder mot att utfärda körkort vid tiden för utfärdandet och hindret fortfarande består. Återkallelsegrunden är dock väldigt sällsynt med totalt 6 fall under 2015. Det vanligaste exemplet på när grunden används är när det konstaterats att en annan person än körkortstagaren genomfört ett eller båda körkortsproven

Indragna körkort

Antalet indragna körkort ökade 2015 i Örebro län. Största ökning noteras när det gäller fortkörning eller andra överträdelser i trafiken. 2014 var siffran 563 och 2015 ökade det till 665 indragna körkort.

Källa: Transportstyrelsen