2016-01-14 06:00

2016-01-14 16:51

"Reformen är glädjande"

ÖREBRO LÄN: Regeringen satsar på kostnadsfria glasögon till barn och unga

Från och med i år investerar regeringen 120 miljoner kronor årligen för att barn och unga ska få tillgång till kostnadsfria glasögon upp till 800 kronor. Sedan tidigare har Region Örebro län infört glasögonbidrag för att tillgängliggöra glasögon för alla barn och unga som behöver det.

Det nya nationella stödet innebär att barn och unga mellan 8-19 år som är i behov av glasögon eller kontaktlinser ska ges ett bidrag på minst 800 kronor. På så vis ska fler unga få möjlighet att förbättra sin syn och vardag, oavsett föräldrarnas ekonomiska situation.

– För många barn och unga är glasögon en nödvändighet för att klara av vardagen. Genom det nya stödet för glasögonköp får nu fler barn och unga en rättvis möjlighet att förbättra sina liv, säger Lennart Axelsson (S), ledamot i riksdagens socialutskott.

Region Örebro län införde redan under förra mandatperioden ett glasögonbidrag för barn och unga i åldern 0-20 år. Bidraget ligger mellan 700 och 1 300 kronor, beroende på hur gravt synfelet är.

– I Region Örebro län har vi länge arbetat med att ge stöd till de barn och unga som behöver glasögon. Regeringens reform gör det möjligt för oss att fortsätta denna satsning, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

– Den rikstäckande reformen är glädjande, och det är bra att Region Örebro län som är en föregångare i denna fråga nu får stöd till att täcka kostnaderna.

Det nya nationella stödet innebär att barn och unga mellan 8-19 år som är i behov av glasögon eller kontaktlinser ska ges ett bidrag på minst 800 kronor. På så vis ska fler unga få möjlighet att förbättra sin syn och vardag, oavsett föräldrarnas ekonomiska situation.

– För många barn och unga är glasögon en nödvändighet för att klara av vardagen. Genom det nya stödet för glasögonköp får nu fler barn och unga en rättvis möjlighet att förbättra sina liv, säger Lennart Axelsson (S), ledamot i riksdagens socialutskott.

Region Örebro län införde redan under förra mandatperioden ett glasögonbidrag för barn och unga i åldern 0-20 år. Bidraget ligger mellan 700 och 1 300 kronor, beroende på hur gravt synfelet är.

– I Region Örebro län har vi länge arbetat med att ge stöd till de barn och unga som behöver glasögon. Regeringens reform gör det möjligt för oss att fortsätta denna satsning, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

– Den rikstäckande reformen är glädjande, och det är bra att Region Örebro län som är en föregångare i denna fråga nu får stöd till att täcka kostnaderna.