2016-01-12 16:56

2016-01-12 16:57

Plus blev minus

DEGERFORS

Den senaste ekonomiska månadsrapporten för Degerfors kommun visar bland annat att den med Karlskoga gemensamma gymnasienämndens plusresultat vänts till ett minus på bortåt 2 miljoner kronor.

Av det underskottet är cirka en fjärdedel Degerfors kommuns del.

I övrigt har likviditeten stigit något, vilket kom sig av att inte lika många investeringar gjorts som budgeterats.

Av det underskottet är cirka en fjärdedel Degerfors kommuns del.

I övrigt har likviditeten stigit något, vilket kom sig av att inte lika många investeringar gjorts som budgeterats.