2016-01-12 17:31

2016-01-12 17:36

Jätteorder säkrar jobben

KARLSKOGA: Beställning på 1,4 miljarder till Saab Dynamics

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order på ammunition till det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor.
– Det är en mycket stor order för oss, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Kontraktet omfattar produktion och leverans av tre ammunitionstyper till vapensystemet Carl-Gustaf. Kontraktet inkluderar även möjlighet till fler beställningar från kunden.

”Jättepositivt”

Leveranserna kommer att ske under perioden 2016-2019.

– Det här är jättepositivt för Karlskoga. Det säkrar produktionen för de här åren, även för många av våra underleverantörer i Karlskoga, säger Görgen Johansson.

Han berättar att beställningar av ammunition oftast är mycket mindre än den aktuella.

– Det är mycket ovanligt att få en så här stor order. Det här kommer ytterligare att stärka vår ledande position på marknaden inom bärbara vapensystem, säger Görgen Johansson.

Kontraktet omfattar produktion och leverans av tre ammunitionstyper till vapensystemet Carl-Gustaf. Kontraktet inkluderar även möjlighet till fler beställningar från kunden.

”Jättepositivt”

Leveranserna kommer att ske under perioden 2016-2019.

– Det här är jättepositivt för Karlskoga. Det säkrar produktionen för de här åren, även för många av våra underleverantörer i Karlskoga, säger Görgen Johansson.

Han berättar att beställningar av ammunition oftast är mycket mindre än den aktuella.

– Det är mycket ovanligt att få en så här stor order. Det här kommer ytterligare att stärka vår ledande position på marknaden inom bärbara vapensystem, säger Görgen Johansson.