2016-01-11 14:25

2016-01-11 14:25

Håller fundamenten?

KARLSKOGA: Länsstyrelsen satsar 30 000 kronor för att besiktiga brofästena i Björkborn

Länsstyrelsen ska bekosta en utredning av brofästena vid Björkborn. Utredningen ska vara klar någon gång under våren. Länsstyrelsen kan också vara med och betala en ny framtida bro.

Mia Geijer, antikvarie på Länsstyrelsen i Örebro berättar att de beställt en besiktning av brofästena. Frågan handlar om bevarande eller inte bevarande av bron.

– Vi ska titta på vad det antingen skulle kunna kosta att bevara brofästena och bygga en ny anläggning och bevara nuvarande utseendet. Eller om det är omöjligt och då får vi titta på andra alternativ.

Länsstyrelsen vill göra en utredning och de har lämnat ärendet vidare till företaget Kulturbyggnadsbyrån som ofta är anlitat av trafikverket när det gäller besiktigande av broar. Dessutom är WSP bro och vattenbyggnad inkopplade och det var de som gjorde den första besiktningen som sa att bron var oanvändbar.

– De ska nu titta på bron utifrån frågeställningen, är det möjligt att bevara konstruktionen och bevara så mycket som möjligt och göra en ny överkonstruktion. Vi hoppas att vi ska kunna få svar ganska snart.

Anledningen att Mia Geijer och Länsstyrelsen är inkopplad beror på att bron ligger i en kulturmiljö som är väldigt värdefull och som har många besökare.

– Sedan är det ju så att vi har blivit väldigt uppvaktade av privatpersoner, föreningar och Karlskoga kommun. Så vi tycker att det här är en fråga som vi ska ta på stort allvar.

Förstudien beräknas kosta 30 000 kronor och det är ett anslag för kulturvård från Riksantikvarieämbetet som bland annat kan användas till att ta fram utredningar om restaureringar.

– Tanken är att man ska bygga en ny konstruktion som blir så likt den andra som möjligt och då i rostfritt stål. Det går inte spara något av den gamla bron, stålkonstruktionen är allt för rostig. Då kan vi gå in med en större summa för att bekosta en sådan bro. Och det är just det som företagen ska titta på nu.

Om inte brofästena håller måttet för säkerhet då blir det ett större problem.

– Måste man göra en helt ny konstruktion, då behöver vi ha tillstånd för vattenverksamhet och då blir det en kostnadsfråga som vi ska ställa oss till. Då blir det då en diskussion hos oss på Länsstyrelsen och med Karlskoga kommun som är med och driver den här frågan. Men först ska utredningen göras, säger Mia Geijer.

Mia Geijer, antikvarie på Länsstyrelsen i Örebro berättar att de beställt en besiktning av brofästena. Frågan handlar om bevarande eller inte bevarande av bron.

– Vi ska titta på vad det antingen skulle kunna kosta att bevara brofästena och bygga en ny anläggning och bevara nuvarande utseendet. Eller om det är omöjligt och då får vi titta på andra alternativ.

Länsstyrelsen vill göra en utredning och de har lämnat ärendet vidare till företaget Kulturbyggnadsbyrån som ofta är anlitat av trafikverket när det gäller besiktigande av broar. Dessutom är WSP bro och vattenbyggnad inkopplade och det var de som gjorde den första besiktningen som sa att bron var oanvändbar.

– De ska nu titta på bron utifrån frågeställningen, är det möjligt att bevara konstruktionen och bevara så mycket som möjligt och göra en ny överkonstruktion. Vi hoppas att vi ska kunna få svar ganska snart.

Anledningen att Mia Geijer och Länsstyrelsen är inkopplad beror på att bron ligger i en kulturmiljö som är väldigt värdefull och som har många besökare.

– Sedan är det ju så att vi har blivit väldigt uppvaktade av privatpersoner, föreningar och Karlskoga kommun. Så vi tycker att det här är en fråga som vi ska ta på stort allvar.

Förstudien beräknas kosta 30 000 kronor och det är ett anslag för kulturvård från Riksantikvarieämbetet som bland annat kan användas till att ta fram utredningar om restaureringar.

– Tanken är att man ska bygga en ny konstruktion som blir så likt den andra som möjligt och då i rostfritt stål. Det går inte spara något av den gamla bron, stålkonstruktionen är allt för rostig. Då kan vi gå in med en större summa för att bekosta en sådan bro. Och det är just det som företagen ska titta på nu.

Om inte brofästena håller måttet för säkerhet då blir det ett större problem.

– Måste man göra en helt ny konstruktion, då behöver vi ha tillstånd för vattenverksamhet och då blir det en kostnadsfråga som vi ska ställa oss till. Då blir det då en diskussion hos oss på Länsstyrelsen och med Karlskoga kommun som är med och driver den här frågan. Men först ska utredningen göras, säger Mia Geijer.

  • Anders Persson