2016-01-08 20:15

2016-01-08 20:15

Utryckning till Högåsen

KARLSKOGA

Räddningstjänsten ryckte ut till Högåsen under fredagskvällen.

Vid framkomsten visade det sig att det handlade om en glödbrand i golvbjälklag efter att aska från en kamin rakats ut och lagts i en plåtbehållare som stod på golvet. Detta gav till följd att golvet fick sågas upp för att få bort glöden. Huset ventilerades sedan med hjälp av en fläkt.

Vid framkomsten visade det sig att det handlade om en glödbrand i golvbjälklag efter att aska från en kamin rakats ut och lagts i en plåtbehållare som stod på golvet. Detta gav till följd att golvet fick sågas upp för att få bort glöden. Huset ventilerades sedan med hjälp av en fläkt.