2016-01-08 15:13

2016-01-08 15:13

Kommer de öppnas?

KARLSKOGA: Broarna vid Björkborns herrgård fortsätter att engagera, nya medborgarförslag är inlämnade

Broarna över Timsälven och Björkbornskanalen har sedan urminnes tider varit den kortaste vägen för gång-och cykeltrafik till Björkborns herrgård och industrierna i och utanför Björkborns industriområde. Nu ska ärendet upp på kommunstyrelsen sammanträde den 12 januari.

Moderatena inkom med en motion redan 2014 då man konstaterade att broarna är sedan 2013 avstängda för all trafik vilket innebär att gång- och cykeltrafik får nästan tre gånger så lång omväg för att nå Björkborn. Ända sedan avstängningen har klagomål blandat med idéer om nya broar strömmat in till kommunen.

Flera år

– Egentligen vet jag inte varför det tagit så lång tid. Vi har pratat om bron i flera år nu, säger Peter Wikström, (M) och en av moderaterna bakom motionen.

Den norra bron, som ägs av Fortum och Eurenco, besiktigades och bedöms vara i så dålig att all trafik förbjöds.

Den södra bron, som ägs av Fortum, har även en annan funktion nämligen att fungera som avstängning för vatten till Björkborns kraftverk nedströms genom att man monterar dammluckor i brokonstruktionen.

Detta innebär att bron inte bara hade en trafikfunktion utan även behövs i fortsättningen för att kunna montera luckorna.

– Jag tycker det är tråkigt att det tagit så lång tid. Vad jag förstår så har inte Fortum varit omöjliga. Det har blivit någon miss i kommunikationen mellan kommunen och Fortum.

Under kommunfullmäktige i december 2015 berättade Sven-Olov Axelsson (S), kommunstyrelsens ordförande att det snart kan bli en ny bro vid Björkborn.

Han berättar att Fortum som äger bro 1 ska öppna bron för de behöver den och Bro 2 äger Fortum en tredjedel i och Eurenco äger två tredjedelar.

Villig att lägga en ny bro

Marken ägs av både Fortum och Eurenco och kommunen har meddelat företagen att de är villiga att lägga på en bro där bro 2 ligger. Men då måste kommunen också äga marken och fundamentet. Eurenco eller Fortum har sagt att det inte är några problem att vi övertar marken.

– Det verkar som om Sven-Olof Axelsson tagit vår motion och gjort den till sin. Men jag är glad att det blir en bro. Rent turistmässigt tror jag inte bron gör någon skillnad, för de åker bil eller buss dit. Men bron kan locka karlskogaborna att ta sig dit på ett smidigare sätt, säger Peter Wiklund.

Bert Strömberg, skapare av fjärils- och humleparken på Sågholmen har kämpat länge för att broarna ska öppnas.

– Det verkar ha gått prestige i det här. Herrgården har sagt att de stöder det vi gör. Vi har ett samarbete med dem och många som besökte herrgården kommer ner till parken. Men det slutade de med när de stängde bron.

Bert Strömberg har varit med från början. Han har gått ut i KT/Kuriren, startat protestmarsch över bron, gjort namninsamlingar. Nu är han försiktigt glad.

– Bron skulle kommit dit tidigare. Men än är jag inte glad. Jag litar inte på dem. Jag vill se att bron ligger där först. säger Bert Strömberg.

Två medborgarförslaget kommer att tas upp den 12 januari. Den första ifrågasätter kostnaden för att bygga en bro och hänvisar till en bro som finns hos försvarsmakten som kallas Balkbro 2 som är en gammal bro och ombyggs enkelt.

Det andra medborgarförslaget föreslår en träbro till Björkborns herrgård och Nobel museet samt bifogar ett broförslag. Förslagsställaren föreslår bland annat att kommunen att söka EU-bidrag och gåvor.

Moderatena inkom med en motion redan 2014 då man konstaterade att broarna är sedan 2013 avstängda för all trafik vilket innebär att gång- och cykeltrafik får nästan tre gånger så lång omväg för att nå Björkborn. Ända sedan avstängningen har klagomål blandat med idéer om nya broar strömmat in till kommunen.

Flera år

– Egentligen vet jag inte varför det tagit så lång tid. Vi har pratat om bron i flera år nu, säger Peter Wikström, (M) och en av moderaterna bakom motionen.

Den norra bron, som ägs av Fortum och Eurenco, besiktigades och bedöms vara i så dålig att all trafik förbjöds.

Den södra bron, som ägs av Fortum, har även en annan funktion nämligen att fungera som avstängning för vatten till Björkborns kraftverk nedströms genom att man monterar dammluckor i brokonstruktionen.

Detta innebär att bron inte bara hade en trafikfunktion utan även behövs i fortsättningen för att kunna montera luckorna.

– Jag tycker det är tråkigt att det tagit så lång tid. Vad jag förstår så har inte Fortum varit omöjliga. Det har blivit någon miss i kommunikationen mellan kommunen och Fortum.

Under kommunfullmäktige i december 2015 berättade Sven-Olov Axelsson (S), kommunstyrelsens ordförande att det snart kan bli en ny bro vid Björkborn.

Han berättar att Fortum som äger bro 1 ska öppna bron för de behöver den och Bro 2 äger Fortum en tredjedel i och Eurenco äger två tredjedelar.

Villig att lägga en ny bro

Marken ägs av både Fortum och Eurenco och kommunen har meddelat företagen att de är villiga att lägga på en bro där bro 2 ligger. Men då måste kommunen också äga marken och fundamentet. Eurenco eller Fortum har sagt att det inte är några problem att vi övertar marken.

– Det verkar som om Sven-Olof Axelsson tagit vår motion och gjort den till sin. Men jag är glad att det blir en bro. Rent turistmässigt tror jag inte bron gör någon skillnad, för de åker bil eller buss dit. Men bron kan locka karlskogaborna att ta sig dit på ett smidigare sätt, säger Peter Wiklund.

Bert Strömberg, skapare av fjärils- och humleparken på Sågholmen har kämpat länge för att broarna ska öppnas.

– Det verkar ha gått prestige i det här. Herrgården har sagt att de stöder det vi gör. Vi har ett samarbete med dem och många som besökte herrgården kommer ner till parken. Men det slutade de med när de stängde bron.

Bert Strömberg har varit med från början. Han har gått ut i KT/Kuriren, startat protestmarsch över bron, gjort namninsamlingar. Nu är han försiktigt glad.

– Bron skulle kommit dit tidigare. Men än är jag inte glad. Jag litar inte på dem. Jag vill se att bron ligger där först. säger Bert Strömberg.

Två medborgarförslaget kommer att tas upp den 12 januari. Den första ifrågasätter kostnaden för att bygga en bro och hänvisar till en bro som finns hos försvarsmakten som kallas Balkbro 2 som är en gammal bro och ombyggs enkelt.

Det andra medborgarförslaget föreslår en träbro till Björkborns herrgård och Nobel museet samt bifogar ett broförslag. Förslagsställaren föreslår bland annat att kommunen att söka EU-bidrag och gåvor.

  • Anders Persson