2016-01-08 14:22

2016-01-08 14:22

Kände sig tvungna att lämna partiet

KARLSKOGA: Avhopparna svarar på anklagelserna

De fem förtroendevalda som lämnat Sverigedemokraterna har anklagats för att bara tänka på pengar i och med beslutet att behålla sina politiska uppdrag. Nu anklagas de även för att ha förfalskat namnunderskrifter och lurat till sig pengar.

Turbulensen inom Sverigedemokraterna i Karlskoga fortsätter.

På torsdagen meddelade kommunföreningen Karlskoga-Degerfors att oenigheter i attesteringen av reseräkningar upptäckts. Oenigheterna ska ha uppdagats i samband med arbetet med föreningens verksamhetsberättelse.

Enligt Patrik Nyström ska en eller flera av de tidigare styrelsemedlemmarna ha förfalskat namnteckningar och attesterat reseräkningar. Detta ska ha skett vid tre tillfällen och det rör sig om en total summa på drygt 800 kronor.

– Det är inga stora summor men oavsett så ser vi allvarligt på det här. Allt det här som har hänt är väldigt tråkigt, det ställer till det för kommunen, partiet och våra väljare.

En polisanmälan har gjorts och brottsrubriceringen är urkundsförfalskning.

Intern dispyt

Bland de utpekade tidigare styrelsemedlemmarna finns Sven-Åke och Mikael Hedström. De vill dock inte kommentera anklagelserna utan anser att det är upp till revisorerna att utreda om något fel har begåtts.

Som tidigare så framhåller de att meningsskiljaktigheter ligger bakom det första om beslutet att lämna föreningsstyrelsen för att helt ägna sig åt det politiska arbetet.

Vad dessa grundar sig i vill de inte gå in på, mer än att det handlar om hur den politiska verksamheten skulle bedrivas lokalt.

– Till slut blev det för stort och vi valde att lämna styrelsen. Men det ledde till att vi blev utestängda ur lokalen, de satte in ett larm och vi kunde inte komma åt arbetsmaterialet. Det var då vi tog ställning för att inte bedriva politik med dem och lämna Sverigedemokraterna, säger Sven-Åke Hedström.

Han lyfter fram att de som nu valt att lämna partiet har varit med i det politiska arbetet under de senaste fyra-fem åren, under vilka det lokala väljarstödet har vuxit sig starkt.

Att många av partiets väljare har röstat fram dem som förtroendevalda ser både Mikael och Sven-Åke Hedström som en stark anledning till att de ska vara kvar på sina poster.

– Vi kan fortfarande bedriva politik och skapa förändring på många sätt. Inte bara genom att vara med i Sverigedemokraterna, säger Mikael Hedström.

Vill gå vidare

Han och de andra som lämnat partiet har anklagats för att sitta kvar för att få ut de ersättningar som utgår för de politiska uppdragen.

– Pengarna, de är inte något alls. Inte om man räknar hur mycket tid man egentligen lägger ner på arbetet, säger Sven-Åke Hedström.

Nu vill de lämna den senaste tidens händelser bakom sig och fortsätta med sitt politiska arbete. Hur de ska gå vidare och om de ska ansluta sig till något annat parti är för tidigt att säga. Responsen de fått på avhoppet har dock bara varit positiv, berättar de.

– Vi visar att vi står fast för något, att vi inte viker från den linje vi valt. Vi har ett stort stöd, vi har valts till förtroendevalda och det är egentligen inget konstigt med att vi behåller våra platser, säger Mikael Hedström.

Turbulensen inom Sverigedemokraterna i Karlskoga fortsätter.

På torsdagen meddelade kommunföreningen Karlskoga-Degerfors att oenigheter i attesteringen av reseräkningar upptäckts. Oenigheterna ska ha uppdagats i samband med arbetet med föreningens verksamhetsberättelse.

Enligt Patrik Nyström ska en eller flera av de tidigare styrelsemedlemmarna ha förfalskat namnteckningar och attesterat reseräkningar. Detta ska ha skett vid tre tillfällen och det rör sig om en total summa på drygt 800 kronor.

– Det är inga stora summor men oavsett så ser vi allvarligt på det här. Allt det här som har hänt är väldigt tråkigt, det ställer till det för kommunen, partiet och våra väljare.

En polisanmälan har gjorts och brottsrubriceringen är urkundsförfalskning.

Intern dispyt

Bland de utpekade tidigare styrelsemedlemmarna finns Sven-Åke och Mikael Hedström. De vill dock inte kommentera anklagelserna utan anser att det är upp till revisorerna att utreda om något fel har begåtts.

Som tidigare så framhåller de att meningsskiljaktigheter ligger bakom det första om beslutet att lämna föreningsstyrelsen för att helt ägna sig åt det politiska arbetet.

Vad dessa grundar sig i vill de inte gå in på, mer än att det handlar om hur den politiska verksamheten skulle bedrivas lokalt.

– Till slut blev det för stort och vi valde att lämna styrelsen. Men det ledde till att vi blev utestängda ur lokalen, de satte in ett larm och vi kunde inte komma åt arbetsmaterialet. Det var då vi tog ställning för att inte bedriva politik med dem och lämna Sverigedemokraterna, säger Sven-Åke Hedström.

Han lyfter fram att de som nu valt att lämna partiet har varit med i det politiska arbetet under de senaste fyra-fem åren, under vilka det lokala väljarstödet har vuxit sig starkt.

Att många av partiets väljare har röstat fram dem som förtroendevalda ser både Mikael och Sven-Åke Hedström som en stark anledning till att de ska vara kvar på sina poster.

– Vi kan fortfarande bedriva politik och skapa förändring på många sätt. Inte bara genom att vara med i Sverigedemokraterna, säger Mikael Hedström.

Vill gå vidare

Han och de andra som lämnat partiet har anklagats för att sitta kvar för att få ut de ersättningar som utgår för de politiska uppdragen.

– Pengarna, de är inte något alls. Inte om man räknar hur mycket tid man egentligen lägger ner på arbetet, säger Sven-Åke Hedström.

Nu vill de lämna den senaste tidens händelser bakom sig och fortsätta med sitt politiska arbete. Hur de ska gå vidare och om de ska ansluta sig till något annat parti är för tidigt att säga. Responsen de fått på avhoppet har dock bara varit positiv, berättar de.

– Vi visar att vi står fast för något, att vi inte viker från den linje vi valt. Vi har ett stort stöd, vi har valts till förtroendevalda och det är egentligen inget konstigt med att vi behåller våra platser, säger Mikael Hedström.