2016-01-04 19:31

2016-01-04 19:31

Klagar på passiv handläggning

DEGERFORS: IVO granskar missbruksärende

IVO har behandlat ett missbruksärende. Klagomålet avser en passiv handläggning av socialtjänsten i Degerfors.

Den klagande är också missnöjd med handläggningen av ekonomiskt bistånd.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kräver en del åtgärder i ärendet och en skriftlig redovisning hur bristerna har åtgärdats senast den 25 januari.

Det handlar om en ung person med missbruksproblem som känner sig åsidosatt vad gäller nödvändiga åtgärder för att kunna bryta med och avhålla sig från fortsatt missbruk. Klagomålen avser passiv handläggning.

Där säger IVO att nämnden enligt pargraf 7 i LVM uppfyllt skyldigheten att inleda utredning när en anmälan kommit in till nämnden. Nämnden brister dock i sin dokumentation gällande ansökan om vård enligt LVM.

Bistånd

När det gäller den ekonomiska biten har socialnämnden, enligt IVO:s bedömning, beaktat barnets bästa.

Men det finns brister i informationen till den enskilde enligt IVO.

Framför allt när det gäller avslagsbeslut som fattats och också hur dessa kunde ha överklagats.

När det gäller avgränsningar säger IVO.

Att man inte granskar bedömningar och innehållet i nämndens beslut i fråga om ekonomiskt bistånd då nämndens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

IVO granskar inte heller om nämnden brustit i sitt bemötande av den klagande.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kräver en del åtgärder i ärendet och en skriftlig redovisning hur bristerna har åtgärdats senast den 25 januari.

Det handlar om en ung person med missbruksproblem som känner sig åsidosatt vad gäller nödvändiga åtgärder för att kunna bryta med och avhålla sig från fortsatt missbruk. Klagomålen avser passiv handläggning.

Där säger IVO att nämnden enligt pargraf 7 i LVM uppfyllt skyldigheten att inleda utredning när en anmälan kommit in till nämnden. Nämnden brister dock i sin dokumentation gällande ansökan om vård enligt LVM.

Bistånd

När det gäller den ekonomiska biten har socialnämnden, enligt IVO:s bedömning, beaktat barnets bästa.

Men det finns brister i informationen till den enskilde enligt IVO.

Framför allt när det gäller avslagsbeslut som fattats och också hur dessa kunde ha överklagats.

När det gäller avgränsningar säger IVO.

Att man inte granskar bedömningar och innehållet i nämndens beslut i fråga om ekonomiskt bistånd då nämndens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

IVO granskar inte heller om nämnden brustit i sitt bemötande av den klagande.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.