2015-12-31 06:00

2015-12-31 06:00

Utredde inte barn

DEGERFORS: IVO riktar kritik mot socialnämnden i Degerfors

Vid fem tillfällen har socialnämnden i Degerfors inte utrett polisanmälningar om barn som far illa.
Det finns också en rad andra sociala ärenden som IVO slår ner på i sin granskning.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tittat på socialtjänstens handläggning av barn- och ungdomsärenden samt handläggningen av uppföljningar av familjehemsvård vid individ- och familjeomsorgen, IFO, i Degerfors.

Barnmisshandel

När det gäller de polisanmälningar som gjorts om misstänkta barnmisshandel har nämnden enligt IVO brustit helt i förhandsbedömningar.

Detta har fått till följd att nämnden inte fattat beslut om att inleda eller inte inleda utredning i dessa fem ärenden.

Vid inspektionen uppgav nämnden att uppgifter gällande oro för barn i vissa fall tolkats som information och inte som anmälningar.

Socialnämnden har nu tagit beslut om att i fortsättningen när det gäller uppgifter rörande oro för barn kommer att behandlas som anmälningar.

Datum saknas

Enligt IVO har nämnden också brustit i datumhanteringen när man gjort skyddsbedömningar. Datum saknas i 13 av 15 granskade fall.

Det saknas också uppgifter om vilka omständigheter och händelser av betydelse som legat till grund för nämndens bedömning när det gäller skyddsbedömningar.

IVO ser ytterligare brister under granskningen som gäller socialsekreterare. För barnens skull är det viktigt att veta vem socialsekreteraren är. Det bör stå i journalen, enligt IVO.

Varje halvår

IVO bedömer även att nämnden brustit genom att inte överväga om vården av ett placerat barn fortfarande behövs minst en gång var sjätte månad. I ett av de granskade ärendena hade det gått åtta månader mellan övervägandena och i ett annat fall hade det gått nio månader.

I rapporten från IVO framkommer att nämnden brustit i att noga följa vården av två familjehemsplacerade barn. Enligt lag ska barnet få regelbundna besök i familjehemmet där enskilda samtal med barnet ska göras.

Tidningen har försökt nå berörd socialnämnd för en kommentar under onsdagen men inte lyckats.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tittat på socialtjänstens handläggning av barn- och ungdomsärenden samt handläggningen av uppföljningar av familjehemsvård vid individ- och familjeomsorgen, IFO, i Degerfors.

Barnmisshandel

När det gäller de polisanmälningar som gjorts om misstänkta barnmisshandel har nämnden enligt IVO brustit helt i förhandsbedömningar.

Detta har fått till följd att nämnden inte fattat beslut om att inleda eller inte inleda utredning i dessa fem ärenden.

Vid inspektionen uppgav nämnden att uppgifter gällande oro för barn i vissa fall tolkats som information och inte som anmälningar.

Socialnämnden har nu tagit beslut om att i fortsättningen när det gäller uppgifter rörande oro för barn kommer att behandlas som anmälningar.

Datum saknas

Enligt IVO har nämnden också brustit i datumhanteringen när man gjort skyddsbedömningar. Datum saknas i 13 av 15 granskade fall.

Det saknas också uppgifter om vilka omständigheter och händelser av betydelse som legat till grund för nämndens bedömning när det gäller skyddsbedömningar.

IVO ser ytterligare brister under granskningen som gäller socialsekreterare. För barnens skull är det viktigt att veta vem socialsekreteraren är. Det bör stå i journalen, enligt IVO.

Varje halvår

IVO bedömer även att nämnden brustit genom att inte överväga om vården av ett placerat barn fortfarande behövs minst en gång var sjätte månad. I ett av de granskade ärendena hade det gått åtta månader mellan övervägandena och i ett annat fall hade det gått nio månader.

I rapporten från IVO framkommer att nämnden brustit i att noga följa vården av två familjehemsplacerade barn. Enligt lag ska barnet få regelbundna besök i familjehemmet där enskilda samtal med barnet ska göras.

Tidningen har försökt nå berörd socialnämnd för en kommentar under onsdagen men inte lyckats.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.