2015-12-30 11:07

2015-12-30 11:07

Utredning efter olycka

KARLSKOGA

I november inträffade en arbetsplatsolycka på ett företag i Karlskoga.

Vid arbete med en maskin fick en anställd ett slag på underarmen av en slägga. Underarmen svullnade upp och personen kunde inte röra fingrarna.

Olyckan anmäldes till Arbetsmiljöverket som nu har begärt en utredning av händelsen. Arbetsgivaren ska redovisa vad som föregått händelsen och vilka åtgärder som vidtas för att liknande incidenter inte ska ske igen.

 

Vid arbete med en maskin fick en anställd ett slag på underarmen av en slägga. Underarmen svullnade upp och personen kunde inte röra fingrarna.

Olyckan anmäldes till Arbetsmiljöverket som nu har begärt en utredning av händelsen. Arbetsgivaren ska redovisa vad som föregått händelsen och vilka åtgärder som vidtas för att liknande incidenter inte ska ske igen.