2015-12-30 06:00

2015-12-30 06:00

Strävar efter giftfritt

DEGERFORS: Motion från Centerpartiet bifölls till viss del

Birgitta Höijers (C) motion om en giftfri vardag ledde till en omröstning som slutade med en minoritetsåterremittering.
– Jag är kritiskt till att Birgitta Höijers (C) motion inte tas på allvar, säger Kent Gustavson (S).

Redan under mars månad 2014 lämnades en motion in till fullmäktige av Centerpartiets Birgitta Höijer gällande en giftfri vardag.

Bland annat skriver Höijer i sin motion om de senaste årens larmrapporter om farliga ämnen i kläder, mat och kosmetika.

– Socialdemokraterna vill se en handlingsplan för att allt material på förskolan är giftfritt, menar Kent Gustavsson.

Viktiga punkter

I Centerpartiets motion finns tre punkter till ett förslag om åtgärder:

• En handlingsplan tas fram med syfte att inventera förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter.

• Ersätta giftiga material med giftfritt material.

• Använd krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling.

Vid omröstningen i kommunfullmäktige komman man fram till att motionen minoritetsåterremitteras för att frågan ska utredas ytterligare utifrån förslagen i region Örebro läns handlingsplan för kemikaliefri vardag.

– Jag är lite förvånad över att både Moderaterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lade ned förslaget vid omröstningen. Det blev Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som röstade för en återremiss, säger Kent Gustavsson.

– Det är svårt att leva giftfritt i ett industrisamhälle, men vi strävar efter att det blir så giftfritt som möjligt, säger Roland Halvarsson.

Redan miljökrav

– Vi har redan miljökrav i alla ramavtalsupphandlingar som görs genom inköpssamverkan i Örebro län som grundas på Örebro kommuns miljöpolicy för upphandlingar, säger Roland Halvarsson (V) i en kommentar till att det blev avslag på två av tre punkter i motionen.

Som svar på motionen säger man också att det inte finns någon finansiering i dagsläger för att genomföra alla förslag i motionen.

Redan beslutat

Det kan tilläggas att Karlskoga har tagit beslut om att genomföra en kemikalieplan för en giftfri förskola. I Karlstad har man genomfört en giftinventering, främst inriktad på platser, inom kommunens förskolor. Inventeringen har tagit flera år och resulterat i bland annat att man bytt golv på flera förskolor.

Redan under mars månad 2014 lämnades en motion in till fullmäktige av Centerpartiets Birgitta Höijer gällande en giftfri vardag.

Bland annat skriver Höijer i sin motion om de senaste årens larmrapporter om farliga ämnen i kläder, mat och kosmetika.

– Socialdemokraterna vill se en handlingsplan för att allt material på förskolan är giftfritt, menar Kent Gustavsson.

Viktiga punkter

I Centerpartiets motion finns tre punkter till ett förslag om åtgärder:

• En handlingsplan tas fram med syfte att inventera förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter.

• Ersätta giftiga material med giftfritt material.

• Använd krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling.

Vid omröstningen i kommunfullmäktige komman man fram till att motionen minoritetsåterremitteras för att frågan ska utredas ytterligare utifrån förslagen i region Örebro läns handlingsplan för kemikaliefri vardag.

– Jag är lite förvånad över att både Moderaterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lade ned förslaget vid omröstningen. Det blev Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som röstade för en återremiss, säger Kent Gustavsson.

– Det är svårt att leva giftfritt i ett industrisamhälle, men vi strävar efter att det blir så giftfritt som möjligt, säger Roland Halvarsson.

Redan miljökrav

– Vi har redan miljökrav i alla ramavtalsupphandlingar som görs genom inköpssamverkan i Örebro län som grundas på Örebro kommuns miljöpolicy för upphandlingar, säger Roland Halvarsson (V) i en kommentar till att det blev avslag på två av tre punkter i motionen.

Som svar på motionen säger man också att det inte finns någon finansiering i dagsläger för att genomföra alla förslag i motionen.

Redan beslutat

Det kan tilläggas att Karlskoga har tagit beslut om att genomföra en kemikalieplan för en giftfri förskola. I Karlstad har man genomfört en giftinventering, främst inriktad på platser, inom kommunens förskolor. Inventeringen har tagit flera år och resulterat i bland annat att man bytt golv på flera förskolor.