2015-12-29 06:00

2015-12-29 06:00

Socialen får kritik

KARLSKOGA: Känner sig hotad av kontaktpersonen

Efter att en ung man riktat klagomål mot socialtjänsten har hans ärende granskats. IVO har funnit brister och kräver att åtgärder vidtas.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ett ärende gällande ett biståndsärende inom socialtjänsten i Karlskoga.

En ung man har fått insatser så som boendestöd, stöd i vårdkontakter med psykiatrin samt träning i sociala färdigheter av en enskild vårdgivare bland annat i form av kontaktperson. Killen har dock klagat på att kommunens handläggare inte tagit hans situation på allvar och inte heller träffat honom på över ett års tid.

Han uppger också att han blivit hotad av kontaktpersonen, att han straffas genom att pengar inte betalas ut och att han inte får hjälp av socialen att byta vårdgivare, kontaktperson och tolk.

Bristande kvalitet

När det gäller planering och uppföljning anser IVO att det inte finns några brister, däremot när det gäller kvaliteten på insatserna. IVO anser inte att socialen säkerställt att killen får vård och stöd av god kvalitet, bland annat vad gäller vårdgivarens agerande.

I granskningen av ärendet framkom att de pengar den unge mannen skulle få varje månad inte betalats ut. Dock finns ingen dokumentation på hur detta hanterats.

Dessutom har IVO tagit del av brev som vårdgivaren skrivit till killen, om förmåner som dras in när han ”krigar” med dem, och som anses vara skrivna på ett sådant sätt som kan uppfattas som kränkande. Breven anses inte vara förenliga med insatser av god kvalitet och IVO har inte heller kunnat se hur de hanterats av socialen.

Efter granskningen kräver IVO att åtgärder vidtas för att kunna garantera kvaliteten på de insatser som beviljats. Senast den 29 januari ska åtgärderna redovisas, hur dessa tillämpas samt hur det säkerställs att de får önskad effekt.

Vidare påpekar IVO att den som bedriver socialtjänst ska ta emot och utreda både synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet, som fastställs i Socialstyrelsens föreskrifter.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ett ärende gällande ett biståndsärende inom socialtjänsten i Karlskoga.

En ung man har fått insatser så som boendestöd, stöd i vårdkontakter med psykiatrin samt träning i sociala färdigheter av en enskild vårdgivare bland annat i form av kontaktperson. Killen har dock klagat på att kommunens handläggare inte tagit hans situation på allvar och inte heller träffat honom på över ett års tid.

Han uppger också att han blivit hotad av kontaktpersonen, att han straffas genom att pengar inte betalas ut och att han inte får hjälp av socialen att byta vårdgivare, kontaktperson och tolk.

Bristande kvalitet

När det gäller planering och uppföljning anser IVO att det inte finns några brister, däremot när det gäller kvaliteten på insatserna. IVO anser inte att socialen säkerställt att killen får vård och stöd av god kvalitet, bland annat vad gäller vårdgivarens agerande.

I granskningen av ärendet framkom att de pengar den unge mannen skulle få varje månad inte betalats ut. Dock finns ingen dokumentation på hur detta hanterats.

Dessutom har IVO tagit del av brev som vårdgivaren skrivit till killen, om förmåner som dras in när han ”krigar” med dem, och som anses vara skrivna på ett sådant sätt som kan uppfattas som kränkande. Breven anses inte vara förenliga med insatser av god kvalitet och IVO har inte heller kunnat se hur de hanterats av socialen.

Efter granskningen kräver IVO att åtgärder vidtas för att kunna garantera kvaliteten på de insatser som beviljats. Senast den 29 januari ska åtgärderna redovisas, hur dessa tillämpas samt hur det säkerställs att de får önskad effekt.

Vidare påpekar IVO att den som bedriver socialtjänst ska ta emot och utreda både synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet, som fastställs i Socialstyrelsens föreskrifter.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.