2015-12-28 14:05

2015-12-28 14:05

Unga politiker är en förklaring

KARLSKOGA: Var fjärde miljöpartist i länet hoppade av sitt uppdrag

Var fjärde miljöpartist har hoppat av sitt uppdrag sedan valet 2014. Fler unga ledamöter som valdes in än i andra partier är en förklaring till avhoppen.

– Jag ser förändrad livssituation som en huvudanledning till att andelen avhopp är hög i Miljöpartiet. Det kan till exempel handla om att man flyttar till annan ort för att studera, säger Daniel Ekelund som sitter för Miljöpartiet i kommunfullmäktige i Karlskoga.

Sju avhopp

Det är Sveriges Radio som tagit fram statistik från Statistiska Centralbyrån som visar att just åldern på de ledamöter som väljs in i demokratiska församlingar, spelar mycket stor roll för hur många av dem som blir kvar på sina poster.

– Partier som har många unga på sina valsedlar har också större andel avhopp, säger Richard Öhrvall på SCB, till SR Örebro.

Statistiken för Örebro län visar att av Miljöpartiets 29 mandat så har sju av ledamöterna hoppat av vilket motsvarar 24,1 procent och det är högst andel av alla partier. Två är Sverigedemokraterna som av 61 mandat har tolv avhopp motsvarande 19,7 procent.

Ett i Karlskoga

Avhoppen är i särklass största bland dem som är under 30 år. Det gäller dock inte för Karlskoga som har ett avhopp. Det var nestorn Börje Englund som hoppade av efter valet och lämnade plats för yngre förmågor.

Förutom lägre medelålder ser Daniel Ekelund en annan huvudanledning till yngre oftare väljer att hoppa av sina uppdrag.

– Det som får en del att sluta är att man inte är beredda på riktigt vad uppdraget innebär. Det kan vara så att man är ganska färsk och kommer in sent och då är risken större att man hoppar av när det politiska uppdraget inte riktigt blir vad man tänkt sig, förklarar han.

Litet parti

Daniel Ekelund säger att det förstås inte är bra med många avhopp, men att det samtidigt är som det är och att man får acceptera det.

– Vi attraherar yngre och vi är också ett relativt litet parti vilket också spelar in. Jag tror att det är skillnad för exempelvis Socialdemokraterna och Moderaterna som har många att välja på, säger han.

Enligt SCB finns det inget som tyder på att allmänhetens förtroende för partier generellt sett påverkas av en stor andel avhopp, men Ekelund tycker ändå att det bör göras en insats för att minska avhoppen i politiken.

– Vi ska försöka få med politiskt intresserade tidigare så att de får lite mer tid att bekanta sig med vad det handlar om innan nästa val. Kanske dags att partierna gör något tillsammans under nästa år, funderar Daniel Ekelund avslutningsvis.

– Jag ser förändrad livssituation som en huvudanledning till att andelen avhopp är hög i Miljöpartiet. Det kan till exempel handla om att man flyttar till annan ort för att studera, säger Daniel Ekelund som sitter för Miljöpartiet i kommunfullmäktige i Karlskoga.

Sju avhopp

Det är Sveriges Radio som tagit fram statistik från Statistiska Centralbyrån som visar att just åldern på de ledamöter som väljs in i demokratiska församlingar, spelar mycket stor roll för hur många av dem som blir kvar på sina poster.

– Partier som har många unga på sina valsedlar har också större andel avhopp, säger Richard Öhrvall på SCB, till SR Örebro.

Statistiken för Örebro län visar att av Miljöpartiets 29 mandat så har sju av ledamöterna hoppat av vilket motsvarar 24,1 procent och det är högst andel av alla partier. Två är Sverigedemokraterna som av 61 mandat har tolv avhopp motsvarande 19,7 procent.

Ett i Karlskoga

Avhoppen är i särklass största bland dem som är under 30 år. Det gäller dock inte för Karlskoga som har ett avhopp. Det var nestorn Börje Englund som hoppade av efter valet och lämnade plats för yngre förmågor.

Förutom lägre medelålder ser Daniel Ekelund en annan huvudanledning till yngre oftare väljer att hoppa av sina uppdrag.

– Det som får en del att sluta är att man inte är beredda på riktigt vad uppdraget innebär. Det kan vara så att man är ganska färsk och kommer in sent och då är risken större att man hoppar av när det politiska uppdraget inte riktigt blir vad man tänkt sig, förklarar han.

Litet parti

Daniel Ekelund säger att det förstås inte är bra med många avhopp, men att det samtidigt är som det är och att man får acceptera det.

– Vi attraherar yngre och vi är också ett relativt litet parti vilket också spelar in. Jag tror att det är skillnad för exempelvis Socialdemokraterna och Moderaterna som har många att välja på, säger han.

Enligt SCB finns det inget som tyder på att allmänhetens förtroende för partier generellt sett påverkas av en stor andel avhopp, men Ekelund tycker ändå att det bör göras en insats för att minska avhoppen i politiken.

– Vi ska försöka få med politiskt intresserade tidigare så att de får lite mer tid att bekanta sig med vad det handlar om innan nästa val. Kanske dags att partierna gör något tillsammans under nästa år, funderar Daniel Ekelund avslutningsvis.