2015-12-23 16:55

2015-12-23 16:55

Önskar snabbspår in till arbetslivet

KARLSKOGA: Vill starta SFX, Svenska för yrkesutbildade

SFX, Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. Gymnasienämnden ställer sig positiv till idén och har redan börjat jobba åt det hållet.

SFX startades i Stockholmregionen och har fungerat bra. Det är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Det ger också en möjlighet att lära sig hur arbetsmarknaden och ens yrke fungerar i Sverige. I dag finns det svenska inom bussförare, hantverkare, lastbilschaufförer, medicinsk personal, företagare, pedagoger, jurister och programmerare.

I Stockholm har man framgångsrikt arbetat med SFX-utbildningar. Uppföljning visar att 8 av 10 som gått SFX istället för reguljär SFI har ett jobb eller studerar redan efter två år.

Motivationen ökar

Pedagogikprofessorerna Robert Höghielm och Petrus Gougoulakis släppte 2009 en forskningsrapport angående svenskutbildning för yrkesutbildade.

Den rapporten påvisar att deltagarnas studiemotivation och studietakt ökar och vägen till egen försörjning blir betydligt kortare.

Gymnasienämnden har tittat på SFX och vi starta upp något likande i Region Örebro län.

– Vi tycker det är en jättebra idé. Det är klart att vi vill få ut dem på den svenska arbetsmarknaden så fort som möjligt. SFX som begrepp är något som startade och genomfördes i Stockholmsregionen så man behöver ha ett större geografiskt upptagningsområde än lilla Karlskoga, säger Matz Ericson, ordförande i gymnasienämnden.

Väkt frågan

Han berättar att nämnden väkt frågan i Region Örebro län om det här är något som borde göras i länet.

– Samtidigt jobbar vi med en plan för Karlskoga kommuns strategi för integration och den kommer i början av nästa år och då räknar vi att ha med det här och vi skulle kunna kallade det för ett snabbspår. Dels gäller det att de kan lära sig svenska, dels att vi tar till vara på de kunskaper som de har med sig.

Kartlägger

Arbetsförmedlingen kartlägger de nyanländas kunskaper.

– Det handlar om att man snabbar på möjligheten att lära sig svenska och använder samtidigt praktik inom utbildningen.

Gymnasienämnden har ständig kontakt med Möckelnföretagen.

– Vi tittar på den kompetensen som finns och vi försöker hitta arbetsplatser så det är många som är med i det här.

Erbjudas praktik

Om möjlighet finns ska eleven även erbjudas praktik på en arbetsplats och chans att komplettera utbildningen på högskola eller gymnasium.

– Jag är övertygad om att företag är intresserade av det här.

Matz Ericson berättar att nämnden är beredda ifall det kommer propåer från regeringen i frågan om snabbspår.

– Vi håller på att titta på vilken kompetens som arbetsförmedlingen redan i dag känner till. Vi har bland annat hittat 16 personer med pedagogisk utbildning som vi och Barn- och utbildningsnämnden är intresserade av.

Rullar på

– Så frågan ligger inte stilla och vilar för att vi inte har fått i gång något Svenska för yrkesutbildade, utan det rullar på, säger Matz Ericson.

SFX startades i Stockholmregionen och har fungerat bra. Det är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Det ger också en möjlighet att lära sig hur arbetsmarknaden och ens yrke fungerar i Sverige. I dag finns det svenska inom bussförare, hantverkare, lastbilschaufförer, medicinsk personal, företagare, pedagoger, jurister och programmerare.

I Stockholm har man framgångsrikt arbetat med SFX-utbildningar. Uppföljning visar att 8 av 10 som gått SFX istället för reguljär SFI har ett jobb eller studerar redan efter två år.

Motivationen ökar

Pedagogikprofessorerna Robert Höghielm och Petrus Gougoulakis släppte 2009 en forskningsrapport angående svenskutbildning för yrkesutbildade.

Den rapporten påvisar att deltagarnas studiemotivation och studietakt ökar och vägen till egen försörjning blir betydligt kortare.

Gymnasienämnden har tittat på SFX och vi starta upp något likande i Region Örebro län.

– Vi tycker det är en jättebra idé. Det är klart att vi vill få ut dem på den svenska arbetsmarknaden så fort som möjligt. SFX som begrepp är något som startade och genomfördes i Stockholmsregionen så man behöver ha ett större geografiskt upptagningsområde än lilla Karlskoga, säger Matz Ericson, ordförande i gymnasienämnden.

Väkt frågan

Han berättar att nämnden väkt frågan i Region Örebro län om det här är något som borde göras i länet.

– Samtidigt jobbar vi med en plan för Karlskoga kommuns strategi för integration och den kommer i början av nästa år och då räknar vi att ha med det här och vi skulle kunna kallade det för ett snabbspår. Dels gäller det att de kan lära sig svenska, dels att vi tar till vara på de kunskaper som de har med sig.

Kartlägger

Arbetsförmedlingen kartlägger de nyanländas kunskaper.

– Det handlar om att man snabbar på möjligheten att lära sig svenska och använder samtidigt praktik inom utbildningen.

Gymnasienämnden har ständig kontakt med Möckelnföretagen.

– Vi tittar på den kompetensen som finns och vi försöker hitta arbetsplatser så det är många som är med i det här.

Erbjudas praktik

Om möjlighet finns ska eleven även erbjudas praktik på en arbetsplats och chans att komplettera utbildningen på högskola eller gymnasium.

– Jag är övertygad om att företag är intresserade av det här.

Matz Ericson berättar att nämnden är beredda ifall det kommer propåer från regeringen i frågan om snabbspår.

– Vi håller på att titta på vilken kompetens som arbetsförmedlingen redan i dag känner till. Vi har bland annat hittat 16 personer med pedagogisk utbildning som vi och Barn- och utbildningsnämnden är intresserade av.

Rullar på

– Så frågan ligger inte stilla och vilar för att vi inte har fått i gång något Svenska för yrkesutbildade, utan det rullar på, säger Matz Ericson.

  • Anders Persson