2015-12-18 15:49

2015-12-18 15:49

Saftigt viteshot mot asylboende i industrilokal

STORFORS: Kommunen vill få bort boende som bryter mot planen

Myndighetsnämnden i Karlskoga och Storfors har beslutat om ett vite på 420 000 kronor var 14:e dag om inte ett asylboende på Industrigatan i Storfors stängs. Byter fastigheten ägare följer vitet med till den nya ägaren.

En enig myndighetsnämnd har lagt ett vite på ägarna till fastigheten där det bedrivs asylboende på Industrigatan i Storfors. Vitet är på 420 000 kronor var 14:e dag och lokalerna ska vara tömda senast i början på februari.

Ingen diskussion

Ärendet behandlades av myndighetsnämnden, som är gemensam för Karlskoga och Storfors kommuner, under torsdagen.

– Det var ingen diskussion huruvida vi skulle utdöma vite eller inte, utan det var en enig nämnd som tog det beslutet, säger Göran Pettersson som är nämndens ordförande. Byggnaden ska återställas till industrilokaler och kontor.

Varnar för målvakter

Göran Pettersson säger vidare att det spelar ingen roll om fastigheten säljs, utan vitet följer med till den nya ägaren. Det är också vad som kommer att framgå av lagfarten

Är det verkligen någon som vill köpa en sådan fastighet?

– Det vet man inte, men det kan finnas målvakter som får en slant under bordet, säger tf bygg- och miljöchef Martin Lindström. En person som helt saknar utmätningsbara inkomster.

Bryter mot planen

I november hamnade den aktuella fastigheten på bygg- och miljös bord sedan de fått vetskap om att fastigheten användes som asylboende. Bygglovet för fastigheten gäller endast för industrilokaler och kontor. I mitten av november gjordes en inspektion på platsen och byggnads- och livsinspektör som sedan kunde konstatera att fastigheten användes som asylboende.

Fastigheten ägs i dag av Göteborgsföretaget Alanyum som förra året beviljades bygglov för att bygga kontorslokaler, men fastigheten har endast använts som asylboende.

En enig myndighetsnämnd har lagt ett vite på ägarna till fastigheten där det bedrivs asylboende på Industrigatan i Storfors. Vitet är på 420 000 kronor var 14:e dag och lokalerna ska vara tömda senast i början på februari.

Ingen diskussion

Ärendet behandlades av myndighetsnämnden, som är gemensam för Karlskoga och Storfors kommuner, under torsdagen.

– Det var ingen diskussion huruvida vi skulle utdöma vite eller inte, utan det var en enig nämnd som tog det beslutet, säger Göran Pettersson som är nämndens ordförande. Byggnaden ska återställas till industrilokaler och kontor.

Varnar för målvakter

Göran Pettersson säger vidare att det spelar ingen roll om fastigheten säljs, utan vitet följer med till den nya ägaren. Det är också vad som kommer att framgå av lagfarten

Är det verkligen någon som vill köpa en sådan fastighet?

– Det vet man inte, men det kan finnas målvakter som får en slant under bordet, säger tf bygg- och miljöchef Martin Lindström. En person som helt saknar utmätningsbara inkomster.

Bryter mot planen

I november hamnade den aktuella fastigheten på bygg- och miljös bord sedan de fått vetskap om att fastigheten användes som asylboende. Bygglovet för fastigheten gäller endast för industrilokaler och kontor. I mitten av november gjordes en inspektion på platsen och byggnads- och livsinspektör som sedan kunde konstatera att fastigheten användes som asylboende.

Fastigheten ägs i dag av Göteborgsföretaget Alanyum som förra året beviljades bygglov för att bygga kontorslokaler, men fastigheten har endast använts som asylboende.