2015-12-18 15:16

2015-12-18 15:16

Omorganisation i KUN

DEGERFORS: Nya ansvarsområden och tjänster samt omstuvningar

Fritidsgårdsverksamheten delas upp, biträdande rektorer tillsätts, förändringar görs i skolhälsovården och biblioteksverksamheten. Det pågår omorganisation i kultur- och utbildningsförvaltningen.

Diskussionerna kring en omorganisation kommer sig av en rad saker, men tog egentligen fart då kulturchef Cay Flydén skulle gå i pension.

Som bekant är han i tjänst tillfälligt igen, som tillförordnad förvaltningschef sedan Stefan Grybb slutat och flyttat till annan kommun.

Kulturchefstjänsten ska återbesättas, Sofia Luthman som redan utsetts ska då ansvara för Musikskolan och biblioteket. Delar av de ansvarsområden som tidigare gått under tjänsten ska flyttas över till serviceförvaltningen. Nämnden anser att det blir tydligare så, en renodling av ansvarsområdet.

Fritidsgården

Utredningen kring fritidsgården som är en annan del i omorganisationen är inte klar än, den fortsätter fram till maj då kultur- och utbildningsnämnden vill ha ett förslag att ta ställning till.

En förändring görs dock redan nu att en deltidstjänst, 40 procents sysselsättningsgrad, flyttas över till fritidshemsverksamheten i Strömtorp där trycket är väldigt stort nu, med ovaligt många barn inskrivna.

– Annars fortsätter diskussionerna, vi måste få upp antalet som kan dra nytta av fritidsgårdsverksamheten. Det kostar runt en miljon kronor, då kan vi inte bara nå 15-20 ungdomar, säger kultur- och utbildningsnämndens ordförande Peter Pedersen (v).

Hälsa och bibliotek

Då verksamhetschef för skolhälsovården slutar återbesätter man tjänsten, men byter namn till Chef för elevhälsa. Under dennes ansvar ska även särskild undervisningsgrupp samt studiehandledning och modersmål ligga.

På biblioteket utökas tjänsterna med en deltid på 40 procents sysselsättningsgrad, så att personalen kan utveckla och delvis bemanna skolbiblioteken. Skolinspektionen har påpekat att skolbiblioteken inte uppfyller den funktion de ska ha enligt skollagen. Genom utökningen uppfyller man kravet samtidigt som två av bibliotekets personal får sina tjänster utökade till heltider.

Rektorsstöd

Slutligen föreslår nämnden att två halvtidstjänster som biträdande rektor inrättas och det med anledning av påpekande från Arbetsmiljöverket om hög arbetsbelastning för rektorerna. De ska vara ett stöd för rektorerna på Strömtorp/Svartå och Bruket/Åtorp, då de ansvarar för många elever och dessutom har verksamhet på två orter var.

Finansieringen räknar man med att klara utan att äska extra pengar, sånär som 171 000 kronor som fattas i nuläget.

Diskussionerna kring en omorganisation kommer sig av en rad saker, men tog egentligen fart då kulturchef Cay Flydén skulle gå i pension.

Som bekant är han i tjänst tillfälligt igen, som tillförordnad förvaltningschef sedan Stefan Grybb slutat och flyttat till annan kommun.

Kulturchefstjänsten ska återbesättas, Sofia Luthman som redan utsetts ska då ansvara för Musikskolan och biblioteket. Delar av de ansvarsområden som tidigare gått under tjänsten ska flyttas över till serviceförvaltningen. Nämnden anser att det blir tydligare så, en renodling av ansvarsområdet.

Fritidsgården

Utredningen kring fritidsgården som är en annan del i omorganisationen är inte klar än, den fortsätter fram till maj då kultur- och utbildningsnämnden vill ha ett förslag att ta ställning till.

En förändring görs dock redan nu att en deltidstjänst, 40 procents sysselsättningsgrad, flyttas över till fritidshemsverksamheten i Strömtorp där trycket är väldigt stort nu, med ovaligt många barn inskrivna.

– Annars fortsätter diskussionerna, vi måste få upp antalet som kan dra nytta av fritidsgårdsverksamheten. Det kostar runt en miljon kronor, då kan vi inte bara nå 15-20 ungdomar, säger kultur- och utbildningsnämndens ordförande Peter Pedersen (v).

Hälsa och bibliotek

Då verksamhetschef för skolhälsovården slutar återbesätter man tjänsten, men byter namn till Chef för elevhälsa. Under dennes ansvar ska även särskild undervisningsgrupp samt studiehandledning och modersmål ligga.

På biblioteket utökas tjänsterna med en deltid på 40 procents sysselsättningsgrad, så att personalen kan utveckla och delvis bemanna skolbiblioteken. Skolinspektionen har påpekat att skolbiblioteken inte uppfyller den funktion de ska ha enligt skollagen. Genom utökningen uppfyller man kravet samtidigt som två av bibliotekets personal får sina tjänster utökade till heltider.

Rektorsstöd

Slutligen föreslår nämnden att två halvtidstjänster som biträdande rektor inrättas och det med anledning av påpekande från Arbetsmiljöverket om hög arbetsbelastning för rektorerna. De ska vara ett stöd för rektorerna på Strömtorp/Svartå och Bruket/Åtorp, då de ansvarar för många elever och dessutom har verksamhet på två orter var.

Finansieringen räknar man med att klara utan att äska extra pengar, sånär som 171 000 kronor som fattas i nuläget.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.