2015-12-18 15:12

2015-12-18 15:12

Förvirrat om vargjakten

ÖREBRO LÄN: Ovisst om det blir någon jakt i vinter

Naturvårdsverket har överprövat de överklagade besluten om licensjakt på varg i och bedömningen är att licensjakten på varg kan starta den 2 januari 2016. Samtidigt har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att miljöorganisationer ska få överklaga domar om jakt så att vinterns jakt är oviss.

Överklagandeförbudet gäller med andra ord inte och det här innebär att miljöorganisationer nu kan överklaga det beslut från Naturvårdsverket om licensjakt på vargar.

Stor lättnad

– Högsta Förvaltningsdomstolens dom är en stor lättnad. Idag har vi återfått rätten att dra storskalig jakt efter varg och andra hotade djur inför domstol, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande i ett pressmeddelande.

Svenska Jägareförbundet inser att regeringen nu måste ändra reglerna för att följa unionsrätten men anser att förbundet bör få vara med i arbetet för att säkerställa ett fungerande system även för jägarna.

Tungt besked

– Detta var ett tungt besked att få. Nu måste vargförvaltningen göra ytterligare ett omtag, vilket både tar tid och kraft. Samtidigt växer vargstammen och bekymren djuren orsaker, säger Torbjörn Lövbom, ordförande, Svenska Jägareförbundets rovdjursråd på deras hemsida.

– Är reglerna sådana så måste lagen ändras. Tyvärr slår detta hårt mot all form av skyddsjakt och licensjakt som nu kan komma att begravas i långa handläggningstider i domstolarna.

Överklagandeförbudet gäller med andra ord inte och det här innebär att miljöorganisationer nu kan överklaga det beslut från Naturvårdsverket om licensjakt på vargar.

Stor lättnad

– Högsta Förvaltningsdomstolens dom är en stor lättnad. Idag har vi återfått rätten att dra storskalig jakt efter varg och andra hotade djur inför domstol, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande i ett pressmeddelande.

Svenska Jägareförbundet inser att regeringen nu måste ändra reglerna för att följa unionsrätten men anser att förbundet bör få vara med i arbetet för att säkerställa ett fungerande system även för jägarna.

Tungt besked

– Detta var ett tungt besked att få. Nu måste vargförvaltningen göra ytterligare ett omtag, vilket både tar tid och kraft. Samtidigt växer vargstammen och bekymren djuren orsaker, säger Torbjörn Lövbom, ordförande, Svenska Jägareförbundets rovdjursråd på deras hemsida.

– Är reglerna sådana så måste lagen ändras. Tyvärr slår detta hårt mot all form av skyddsjakt och licensjakt som nu kan komma att begravas i långa handläggningstider i domstolarna.

  • Anders Persson