2015-12-18 15:11

2015-12-18 15:11

Enad front för att rädda skolan

KARLSKOGA: Slut med politiskt käbbel inom BUN

I går träffade Barn- och utbildningsförvaltning kommunstyrelsen, KS för att berätta vilka problem de står inför. Olika åsikter har präglat debatten kring skolan, men nu har man inom BUN visat upp en enad front för KS och förklarat allvaret.

Karlskogas skolor står inför två krävande uppgifter. Dels ska kunskapsresultaten höjas väsentligt, dels ska vi på ett bra sätt ta hand om den stora ökning av barn och elever som kommunen har fått under de senaste åren. Barn- och utbildningsförvaltning träffade i går kommunstyrelsen och lade fram fakta på bordet. Så här ser det ut och så här är det.

Kunskapsresultat

– Vi har brottats en hel del med dåliga kunskapsresultat samtidigt som vi ska ta hand om den ökade barnaskaran som har kommit och då pratar vi först och främst om lokaler, säger Yvonne Nilsson (S), ordförande i Barn- och utbildningsförvaltningen.

Hon berättar att för att bli en framgångsrik kommun i skolfrågor så krävs det ett bra ledarskap och det handlar om att ta ansvar för resultaten, inte ändra mål och strategier för ofta och att det finns ett förtroende mellan politiker och tjänstemän.

– Vi har nu fått till ett politiskt samförstånd mellan Västerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. Där det handlar om att jobba mot bättre måluppfyllelse och hur vi ska ta oss dit.

Går bakåt

Lars Hultrkrantz säger att kommunen går framåt på en del punkter, men vi går bakåt när det gäller andelen barn som klarar grundskolan med godkända betyg.

– Ni vill vi markera att det är dags att vända den här utvecklingen på allvar. Man börjar fatta vad problemen är i högsta kommunledningen och vad som behöver göras.

– Vi får inga bättre skolor för att vi politiker käbblar med varandra. Det hjälper inga ungar i skolorna och det har uppenbarligen inte gett några resultat de senaste åren, säger Maria Nyberg (V).

Anneli Bramvehl säger att budskapet till rektorn alltid varit att du har din pengapåse och du ska hålla din budget oavsett vad.

Det är okej

– Men nu säger vi att det är okej att komma till oss och berätta vad de behöver. Det samtalet måste vara okej och det är det vi vill förmedla. Det är här som styrkedjan från toppen till botten är så viktig. Ökade elevantal får inte göra att skolan blir sämre. Det måste vara något positivt att vi blir fler elever i skolan och våga satsa på skolan.

Karlskogas skolor står inför två krävande uppgifter. Dels ska kunskapsresultaten höjas väsentligt, dels ska vi på ett bra sätt ta hand om den stora ökning av barn och elever som kommunen har fått under de senaste åren. Barn- och utbildningsförvaltning träffade i går kommunstyrelsen och lade fram fakta på bordet. Så här ser det ut och så här är det.

Kunskapsresultat

– Vi har brottats en hel del med dåliga kunskapsresultat samtidigt som vi ska ta hand om den ökade barnaskaran som har kommit och då pratar vi först och främst om lokaler, säger Yvonne Nilsson (S), ordförande i Barn- och utbildningsförvaltningen.

Hon berättar att för att bli en framgångsrik kommun i skolfrågor så krävs det ett bra ledarskap och det handlar om att ta ansvar för resultaten, inte ändra mål och strategier för ofta och att det finns ett förtroende mellan politiker och tjänstemän.

– Vi har nu fått till ett politiskt samförstånd mellan Västerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. Där det handlar om att jobba mot bättre måluppfyllelse och hur vi ska ta oss dit.

Går bakåt

Lars Hultrkrantz säger att kommunen går framåt på en del punkter, men vi går bakåt när det gäller andelen barn som klarar grundskolan med godkända betyg.

– Ni vill vi markera att det är dags att vända den här utvecklingen på allvar. Man börjar fatta vad problemen är i högsta kommunledningen och vad som behöver göras.

– Vi får inga bättre skolor för att vi politiker käbblar med varandra. Det hjälper inga ungar i skolorna och det har uppenbarligen inte gett några resultat de senaste åren, säger Maria Nyberg (V).

Anneli Bramvehl säger att budskapet till rektorn alltid varit att du har din pengapåse och du ska hålla din budget oavsett vad.

Det är okej

– Men nu säger vi att det är okej att komma till oss och berätta vad de behöver. Det samtalet måste vara okej och det är det vi vill förmedla. Det är här som styrkedjan från toppen till botten är så viktig. Ökade elevantal får inte göra att skolan blir sämre. Det måste vara något positivt att vi blir fler elever i skolan och våga satsa på skolan.

  • Anders Persson