2015-12-17 16:28

2015-12-17 16:28

Tufft budgetläge för KUN

DEGERFORS: Vill utöka budgetram eller få ytterligare tillskott

Budgeten för 2016 ser inte lika bra ut som prognosen för årets driftsbudget, som vänt till plus, för kultur- och utbildningsnämndens del.

Det är tre orsaker till att kultur- och utbildningsnämnden inte tror sig kunna hålla sig inom budgetramen, trots tillskott. Den största är interkommunala ersättningar på 2,2 miljoner och som kommunen är skyldig betala för elever som är folkbokförda i Degerfors, men går i skola i andra kommuner. Ökningen beror på att fler elever av rektor anvisas till specialskolor och föräldrars rätt att placera barnen i den skola de anser bäst motsvarar kraven.

1,6 miljoner kronor utöver budgeterat har man anställt personal för på tjänster för barn med ökat behov i skolan.

Utöver det har man fått ett ökat antal nyanlända med andra modersmål än svenska. Från juni till november har antalet ökat med 44 elever varav man får statliga bidrag för 36 elever. Alla har de ökade behov i skolan, som modersmålsundervisning, studiehandledning med mera.

– Vi har fått extra tillskott för studiehandledning men de räcker inte. Vi tycker det är viktigt med en rättvis fördelning av flyktingpengarna, säger nämndordförande Peter Pedersen (v) och tillägger:

– Idag delar vi och socialnämnden lika, men om vi har mer kostnader så ska vi ha mer pengar. Det är viktigt att få det klart analyserat.

Det är tre orsaker till att kultur- och utbildningsnämnden inte tror sig kunna hålla sig inom budgetramen, trots tillskott. Den största är interkommunala ersättningar på 2,2 miljoner och som kommunen är skyldig betala för elever som är folkbokförda i Degerfors, men går i skola i andra kommuner. Ökningen beror på att fler elever av rektor anvisas till specialskolor och föräldrars rätt att placera barnen i den skola de anser bäst motsvarar kraven.

1,6 miljoner kronor utöver budgeterat har man anställt personal för på tjänster för barn med ökat behov i skolan.

Utöver det har man fått ett ökat antal nyanlända med andra modersmål än svenska. Från juni till november har antalet ökat med 44 elever varav man får statliga bidrag för 36 elever. Alla har de ökade behov i skolan, som modersmålsundervisning, studiehandledning med mera.

– Vi har fått extra tillskott för studiehandledning men de räcker inte. Vi tycker det är viktigt med en rättvis fördelning av flyktingpengarna, säger nämndordförande Peter Pedersen (v) och tillägger:

– Idag delar vi och socialnämnden lika, men om vi har mer kostnader så ska vi ha mer pengar. Det är viktigt att få det klart analyserat.