2015-12-17 06:00

2015-12-17 06:00

Svårt att minska barngrupperna

KARLSKOGA: Många barn och få lokaler ställer till det

För att kunna minska barngruppernas storlek behövs fler lokaler, mer personal och pengar. Kommunen kritiseras för bristerna men hur dessa ska kunna åtgärdas är ännu oklart.

Antalet barn i kommunen fortsätter att öka och situationen inom barn- och utbildningsförvaltningen är ansträngd. Barngrupperna i förskolan är stora och har inte en lämplig sammansättning, något som påpekades av Skolinspektionen redan 2012.

Många barn står i kö till förskolan och får att komma tillrätta med platsbristen inom förskolan har tillfälliga överinskrivningar gjorts i befintliga grupper.

Fler barn har också annat modersmål än svenska eller har särskilda behov, vilket ställer ytterligare krav på verksamheten. Situationen är densamma vad gäller elevgrupperna inom fritidshemsverksamheten. Inom både förskola och fritidshem har dessutom sommarverksamheten ökat.

– Vi trodde att vi i och med att förskolan Pärlan byggdes skulle vara i land, att vi skulle få den flexibilitet som behövdes i verksamheten. Men nu har verkligheten kommit i kapp och vi fick samma kritik igen, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S).

Förbättringar kostar

För att minska barn- och elevgrupperna krävs fler lokaler, mer personal och mer pengar. Om det genomsnittliga antalet barn inom förskolan på 18,7 skulle minskas till 17 per grupp medför det ett behov av 110 nya förskoleplatser, att minska antalet barn per årsarbetare från 5,6 till rikssnittet 5,3 kräver ytterligare 13 årsarbetare.

– Det ser ut som en liten förändring men det ökar behovet av fler platser och medför stora kostnader, säger förvaltningschefen Per Blom.

– Samtidigt är det mycket svårt att rekrytera förskolelärare, säger Yvonne Nilsson.

Förvaltningen undersöker möjligheten att starta en tillfällig förskoleavdelning för de asylsökande barn som kommit till kommunen och ser över vilka förskolor som skulle kunna utökas med ytterligare avdelningar. Dessutom föreslås att de tillfälliga förskoleplatser som finns på Skogsrundan 1 och 2 permanentas samt att det görs en utredning om nybyggnationen av förskolan Sandtorpet kan tidigareläggas.

Minskning av barngruppernas storlek hänger också ihop med ett riktat statsbidrag, som dock inte kan användas om förskolorna på Skogsrundan inte är öppna på helårsbasis. För fritids behövs också fler lokaler och mer personal.

– Och med den budgetram vi har nu så går det inte. Det är ett stort tryck på förskolan, framför allt i de södra delarna, säger Nilsson.

Vilka av förslagen som kan bli verklighet hänger alltså på nästa års budget. Nämnden dras med ett underskott på tre miljoner kronor vilket, om det inte stryks, medför ytterligare besparingskrav. Nämnden återremitterade dock internbudgeten för nästa år till februari och både budgeten och Skolinspektionens kritik ska diskuteras under fredagens kommunstyrelsesammanträde.

Antalet barn i kommunen fortsätter att öka och situationen inom barn- och utbildningsförvaltningen är ansträngd. Barngrupperna i förskolan är stora och har inte en lämplig sammansättning, något som påpekades av Skolinspektionen redan 2012.

Många barn står i kö till förskolan och får att komma tillrätta med platsbristen inom förskolan har tillfälliga överinskrivningar gjorts i befintliga grupper.

Fler barn har också annat modersmål än svenska eller har särskilda behov, vilket ställer ytterligare krav på verksamheten. Situationen är densamma vad gäller elevgrupperna inom fritidshemsverksamheten. Inom både förskola och fritidshem har dessutom sommarverksamheten ökat.

– Vi trodde att vi i och med att förskolan Pärlan byggdes skulle vara i land, att vi skulle få den flexibilitet som behövdes i verksamheten. Men nu har verkligheten kommit i kapp och vi fick samma kritik igen, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S).

Förbättringar kostar

För att minska barn- och elevgrupperna krävs fler lokaler, mer personal och mer pengar. Om det genomsnittliga antalet barn inom förskolan på 18,7 skulle minskas till 17 per grupp medför det ett behov av 110 nya förskoleplatser, att minska antalet barn per årsarbetare från 5,6 till rikssnittet 5,3 kräver ytterligare 13 årsarbetare.

– Det ser ut som en liten förändring men det ökar behovet av fler platser och medför stora kostnader, säger förvaltningschefen Per Blom.

– Samtidigt är det mycket svårt att rekrytera förskolelärare, säger Yvonne Nilsson.

Förvaltningen undersöker möjligheten att starta en tillfällig förskoleavdelning för de asylsökande barn som kommit till kommunen och ser över vilka förskolor som skulle kunna utökas med ytterligare avdelningar. Dessutom föreslås att de tillfälliga förskoleplatser som finns på Skogsrundan 1 och 2 permanentas samt att det görs en utredning om nybyggnationen av förskolan Sandtorpet kan tidigareläggas.

Minskning av barngruppernas storlek hänger också ihop med ett riktat statsbidrag, som dock inte kan användas om förskolorna på Skogsrundan inte är öppna på helårsbasis. För fritids behövs också fler lokaler och mer personal.

– Och med den budgetram vi har nu så går det inte. Det är ett stort tryck på förskolan, framför allt i de södra delarna, säger Nilsson.

Vilka av förslagen som kan bli verklighet hänger alltså på nästa års budget. Nämnden dras med ett underskott på tre miljoner kronor vilket, om det inte stryks, medför ytterligare besparingskrav. Nämnden återremitterade dock internbudgeten för nästa år till februari och både budgeten och Skolinspektionens kritik ska diskuteras under fredagens kommunstyrelsesammanträde.