2015-12-17 16:41

2015-12-17 16:41

E-arkiv 2018

KARLSKOGA

Kultur- och föreningsnämnden godkände vid onsdagens möte den förstudie om E-arkiv som tagits fram av Kultur- och föreningsförvaltningen under året.

Under året har Kultur- och föreningsförvaltningen i Karlskoga i samarbete med ansvariga arkivmyndigheter i fem Sydnärkekommuner genomfört en förstudie om att införa E-arkiv, alltså att arkivera information digitalt. Nu fortsätter arbetet med att förbereda för E-arkiv. 2017 ska upphandling påbörjas och 2018 ska systemet tas i bruk.

Det är ett omfattande arbete som väntar.

– Det finns totalt 152 datasystem i de deltagande kommunerna. Mellan en tredjedel och hälften av de systemen ska ingå i E-arkivet, säger nämndens ordförande Siv Björck Kjellgren.

En stor utmaning är att se till att det finns maskiner som kan läsa E-arkivet även i framtiden.

Under året har Kultur- och föreningsförvaltningen i Karlskoga i samarbete med ansvariga arkivmyndigheter i fem Sydnärkekommuner genomfört en förstudie om att införa E-arkiv, alltså att arkivera information digitalt. Nu fortsätter arbetet med att förbereda för E-arkiv. 2017 ska upphandling påbörjas och 2018 ska systemet tas i bruk.

Det är ett omfattande arbete som väntar.

– Det finns totalt 152 datasystem i de deltagande kommunerna. Mellan en tredjedel och hälften av de systemen ska ingå i E-arkivet, säger nämndens ordförande Siv Björck Kjellgren.

En stor utmaning är att se till att det finns maskiner som kan läsa E-arkivet även i framtiden.