2015-12-16 17:15

2015-12-16 17:15

Fart och transporter

DEGERFORS: Flera vägfrågor på arbetsutskottets dagordning

Hastigheten i Svartå, tunga transporter i Råbäck och farthinder på Herrgårdsgatan. Tre ärenden i kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste möte gällde vägfrågor.

Frågan om dispens för tunga transporter på Krontorpsvägen, i Råbäck, återremitterades tidigare då man ville utreda alternativa vägar för transporterna och komplettera med ännu en karta samt att boende skulle få tillfälle att yttra sig.

Det handlar om timmertransporter som förr förekom, främst sommartid, på nämnda väg. Men efter klagomål från boende blev där förbud att framföra tung lastbil.

Sveaskog har framfört sina åsikter. De jobbar med att minska koldioxidutsläppen. Genom dispens eller genom att beslutet hävs om tung trafik under perioden 1 maj-31 oktober så skulle transportavståndet minska med minst en halvmil enkel resa, vilket också innebär att det släpps ut mindre koldioxid från de cirka 1 100 liter extra diesel som går för att åka runt en annan väg.

Vintertid är det skidspår på stora delar av Sveaskogs vägar i området, vilket enligt Sveaskogs kommentarer innebär begränsningar för dem då det ges tillstånd att åka på Krontorpsvägen.

Tolv boende fick möjlighet att yttra sig. Endast fem svarade, varav fyra avstyrkte förslaget och en tillstyrkte.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen, att tillstånd för tung trafik ges under tre veckor under perioden 1 maj-31 oktober.

Hastighet

Ett farthinder på Herrgårdsgatan, mellan fotbollsrondellen och Vallakyrkan, har föreslagits i ett medborgarförslag. Men en hastighetsmätning som genomförts har visat att det inte är nödvändigt, varför arbetsutskottet föreslår avslag till förslaget.

En ny lokalisering för parkering för rörelsehindrade vid Kronhallen, efter utbyggnaden, har skett och för det har man också beslutat om ny föreskrift i den lokala trafikföreskriften.

Slutligen har Utvecklingsgruppen i Svartå framfört önskemål om en hastighetssänkning som gäller hela Viltstråket. I delar av det området är det i dag 30 km/h som maxhastighet, men det vill man ska gälla hela området.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget om en sänkning på hela Viltstråket, Hjortstigen, Rådjursstigen och Älgstigen. De nya trafikföreskrifterna föreslås gälla från och med nyåret.

Frågan om dispens för tunga transporter på Krontorpsvägen, i Råbäck, återremitterades tidigare då man ville utreda alternativa vägar för transporterna och komplettera med ännu en karta samt att boende skulle få tillfälle att yttra sig.

Det handlar om timmertransporter som förr förekom, främst sommartid, på nämnda väg. Men efter klagomål från boende blev där förbud att framföra tung lastbil.

Sveaskog har framfört sina åsikter. De jobbar med att minska koldioxidutsläppen. Genom dispens eller genom att beslutet hävs om tung trafik under perioden 1 maj-31 oktober så skulle transportavståndet minska med minst en halvmil enkel resa, vilket också innebär att det släpps ut mindre koldioxid från de cirka 1 100 liter extra diesel som går för att åka runt en annan väg.

Vintertid är det skidspår på stora delar av Sveaskogs vägar i området, vilket enligt Sveaskogs kommentarer innebär begränsningar för dem då det ges tillstånd att åka på Krontorpsvägen.

Tolv boende fick möjlighet att yttra sig. Endast fem svarade, varav fyra avstyrkte förslaget och en tillstyrkte.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen, att tillstånd för tung trafik ges under tre veckor under perioden 1 maj-31 oktober.

Hastighet

Ett farthinder på Herrgårdsgatan, mellan fotbollsrondellen och Vallakyrkan, har föreslagits i ett medborgarförslag. Men en hastighetsmätning som genomförts har visat att det inte är nödvändigt, varför arbetsutskottet föreslår avslag till förslaget.

En ny lokalisering för parkering för rörelsehindrade vid Kronhallen, efter utbyggnaden, har skett och för det har man också beslutat om ny föreskrift i den lokala trafikföreskriften.

Slutligen har Utvecklingsgruppen i Svartå framfört önskemål om en hastighetssänkning som gäller hela Viltstråket. I delar av det området är det i dag 30 km/h som maxhastighet, men det vill man ska gälla hela området.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget om en sänkning på hela Viltstråket, Hjortstigen, Rådjursstigen och Älgstigen. De nya trafikföreskrifterna föreslås gälla från och med nyåret.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.