2015-12-15 21:25

2015-12-15 22:10

Giftfritt och bro vid Björkborn

KARLSKOGA: Årets sista kommunfullmäktige

I går hölls den sista kommunfullmäktige för i år. De tackade av idrottare som gjort bra ifrån sig under året. Kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson berättade steget till en ny bro vid Alfred Nobels herrgård kom närmare.

Det har tagit två år men nu är har kommunens kemikalieplan för en giftfri förskola klubbats igenom på kommunfullmäktige i går. Samhällsbyggnadsnämnden har identifierat de största riskerna kopplade till farliga kemikalier i förskolan. Arbetet blev en plan som kommunen nu ska arbeta vidare med.

Peter Wiklund (M), har ställt en fråga till Sven-Olov Axelsson (S), kommunstyrelsens ordförande om broarna vid Björkborn som varit avstängda. Nu kunde Sven-Olov Axelsson komma med några nyheter. Snart kan det bli en ny bro vid Björkborn.

– Fortum som äger bro 1 ska öppna bron för de behöver den. Bro 2 äger Fortum en tredjedel i och Eurenco äger två tredjedelar.

Marken ägs av både Fortum och Eurenco.

– Kommunen har sagt att de är villiga att lägga på en bro där bro 2 ligger. Men då måste vi också äga marken och fundamentet. Eurenco eller Fortum har sagt att det inte är några problem att vi övertar marken.

Egen besiktning

Han berättar att Länsstyrelsen ska bekosta en egen besiktning på både broar och fundament.

– Om det är något fel på fundamenten och att de ska renoveras, då kan det ta tid. Då kallas det vattenverksamhet och är lite komplicerat. Ifall fundamenten är i bra skick så ska det inte dröja så länge med att lyfta dit en cykel- och gångbro.

Tidigare i år lämnade Alf Rosberg (M), en motion om att nominera Alfred Nobels Björkborn till ett av Unesco:s världsarv. Kultur- och föreningsförvaltningen har varit i kontakt med Riksantikvarieämbetet som konstaterade att det kan var näst omöjligt att få till det.

Värt ett försök

Men Alf Rosenberg tycker att det ändå är värt att försök

– Inte bara huset utan hela processen som lett till av vi har ett Nobelpris och att den stora anledningen var att han bodde på Björkborns herrgård. Världsarvsstatus kan vara svårt att nå men det ska vara ett mål. Vi ska sticka fram nästan och vara offensiva. Inte vara den där gråa musen som säger, att det går aldrig.

Fullmäktige avslog motionen men gav i uppdrag till kultur – och föreningsförvaltningen att stärka Björkborns verksamhet och ställning.

Det har tagit två år men nu är har kommunens kemikalieplan för en giftfri förskola klubbats igenom på kommunfullmäktige i går. Samhällsbyggnadsnämnden har identifierat de största riskerna kopplade till farliga kemikalier i förskolan. Arbetet blev en plan som kommunen nu ska arbeta vidare med.

Peter Wiklund (M), har ställt en fråga till Sven-Olov Axelsson (S), kommunstyrelsens ordförande om broarna vid Björkborn som varit avstängda. Nu kunde Sven-Olov Axelsson komma med några nyheter. Snart kan det bli en ny bro vid Björkborn.

– Fortum som äger bro 1 ska öppna bron för de behöver den. Bro 2 äger Fortum en tredjedel i och Eurenco äger två tredjedelar.

Marken ägs av både Fortum och Eurenco.

– Kommunen har sagt att de är villiga att lägga på en bro där bro 2 ligger. Men då måste vi också äga marken och fundamentet. Eurenco eller Fortum har sagt att det inte är några problem att vi övertar marken.

Egen besiktning

Han berättar att Länsstyrelsen ska bekosta en egen besiktning på både broar och fundament.

– Om det är något fel på fundamenten och att de ska renoveras, då kan det ta tid. Då kallas det vattenverksamhet och är lite komplicerat. Ifall fundamenten är i bra skick så ska det inte dröja så länge med att lyfta dit en cykel- och gångbro.

Tidigare i år lämnade Alf Rosberg (M), en motion om att nominera Alfred Nobels Björkborn till ett av Unesco:s världsarv. Kultur- och föreningsförvaltningen har varit i kontakt med Riksantikvarieämbetet som konstaterade att det kan var näst omöjligt att få till det.

Värt ett försök

Men Alf Rosenberg tycker att det ändå är värt att försök

– Inte bara huset utan hela processen som lett till av vi har ett Nobelpris och att den stora anledningen var att han bodde på Björkborns herrgård. Världsarvsstatus kan vara svårt att nå men det ska vara ett mål. Vi ska sticka fram nästan och vara offensiva. Inte vara den där gråa musen som säger, att det går aldrig.

Fullmäktige avslog motionen men gav i uppdrag till kultur – och föreningsförvaltningen att stärka Björkborns verksamhet och ställning.

  • Anders Persson