2015-12-14 16:22

2015-12-14 16:22

Ett 20-tal nya jobb

KARLSKOGA: Örebro-Värmlandsgruppen flyttar till Villingsbergs skjutfält

Hemvärnet är i stort sett fullrekryterat och Lotta Olsson, moderat riksdagsledamot i försvarsutskottet, talar om ökad professionalism och berättar att medelåldern i hemvärnet är 42 år.

– Vi har i dag ett modernt hemvärn och det är viktigt att berätta om det, tillägger Lotta Olsson som på måndagen besökte Villingsbergs skjutfält där även representanter för Sannaheds hemvärnsbataljon mötte upp. En av dem var bataljonschefen Michael Rylander.

– Vi är nästan fulltaliga men det finns brist på signalister, stabsassistenter och kockar, säger Michael Rylander och berättar att i ett av de två insatskompanier som ingår i hans bataljon, det handlar om 203:e kompaniet, kommer majoriteten från Karlskoga-Degerfors.

– Det är bra kamratskap i hemvärnet, säger Bo Skålberg som kommer från Degerfors.

Den som går med i hemvärnet förbinder sig att göra en krigsförbandsövning per år. Men det är den nedre gränsen för enligt Bo Skålberg erbjuds massor av nyttig utbildning.

– Det finns mycket ledarskaps- och sjukvårdsutbildning att välja på och med en förstående fru och vuxna barn går det bra, tillägger Bo Skålberg med ett leende.

Lotta Olsson berättar att Moderater denna måndag är ute i den försvarspolitiska verkligheten från Boden i norr till Skåne i söder för att bilda sig en uppfattning om hur det ser ut i dag.

– Vi vill veta hur man ser på nuläget och vad som behöver förstärkas, fortsätter Lotta Olsson och påminner om att försvarsbudgeten från 2016 förstärks med två miljarder om året i fem år.

Överstelöjtnant Bengt Fransson är chef för Örebro-Värmlandsgruppen som fått i uppdrag att utöka den militära grundutbildning för hemvärnet som bedrivs i Villingsberg.

– Sammanlagt ökas Försvarsmaktens permanenta personalstyrka på skjutfältet med ett 20-tal personer, säger Bengt Fransson.

– Till det kan läggas ett 80-tal rekryter som kommer på höstarna. De börjar årligen 1 augusti och slutar i mitten av december så det blir som ett litet miniregemente, tillägger Bengt Fransson och hoppas locka intresserade ungdomar från Örebro och Värmland.

– Försvarsintresset finns, det gäller bara att tydliggöra möjligheterna, konstaterar Bengt Fransson.

Tony Ring, moderat oppositionsråd i Karlskoga, fastnar för tillskottet av ett 20-tal nya jobb.

– Det är goda nyheter för Karlskoga, säger Tony Ring och avslöjar att det finns en plan för en ny busshållplats i Villingsberg.

– Vi har i dag ett modernt hemvärn och det är viktigt att berätta om det, tillägger Lotta Olsson som på måndagen besökte Villingsbergs skjutfält där även representanter för Sannaheds hemvärnsbataljon mötte upp. En av dem var bataljonschefen Michael Rylander.

– Vi är nästan fulltaliga men det finns brist på signalister, stabsassistenter och kockar, säger Michael Rylander och berättar att i ett av de två insatskompanier som ingår i hans bataljon, det handlar om 203:e kompaniet, kommer majoriteten från Karlskoga-Degerfors.

– Det är bra kamratskap i hemvärnet, säger Bo Skålberg som kommer från Degerfors.

Den som går med i hemvärnet förbinder sig att göra en krigsförbandsövning per år. Men det är den nedre gränsen för enligt Bo Skålberg erbjuds massor av nyttig utbildning.

– Det finns mycket ledarskaps- och sjukvårdsutbildning att välja på och med en förstående fru och vuxna barn går det bra, tillägger Bo Skålberg med ett leende.

Lotta Olsson berättar att Moderater denna måndag är ute i den försvarspolitiska verkligheten från Boden i norr till Skåne i söder för att bilda sig en uppfattning om hur det ser ut i dag.

– Vi vill veta hur man ser på nuläget och vad som behöver förstärkas, fortsätter Lotta Olsson och påminner om att försvarsbudgeten från 2016 förstärks med två miljarder om året i fem år.

Överstelöjtnant Bengt Fransson är chef för Örebro-Värmlandsgruppen som fått i uppdrag att utöka den militära grundutbildning för hemvärnet som bedrivs i Villingsberg.

– Sammanlagt ökas Försvarsmaktens permanenta personalstyrka på skjutfältet med ett 20-tal personer, säger Bengt Fransson.

– Till det kan läggas ett 80-tal rekryter som kommer på höstarna. De börjar årligen 1 augusti och slutar i mitten av december så det blir som ett litet miniregemente, tillägger Bengt Fransson och hoppas locka intresserade ungdomar från Örebro och Värmland.

– Försvarsintresset finns, det gäller bara att tydliggöra möjligheterna, konstaterar Bengt Fransson.

Tony Ring, moderat oppositionsråd i Karlskoga, fastnar för tillskottet av ett 20-tal nya jobb.

– Det är goda nyheter för Karlskoga, säger Tony Ring och avslöjar att det finns en plan för en ny busshållplats i Villingsberg.